IMDS

IMDS

Projekt IMDS vznikl společným vývojem světových výrobců automobilů Audi, BMW, DaimlerChrysler, Ford, Opel, Porsche, Volvo a VW z důvodu zodpovědnosti výrobců za všechny aspekty (používání, vyřazení, likvidace atd.) svých produktů ve smyslu příslušných legislativních požadavků.

IMDS je elektronický systém založený na internetových technologiích s centrální databází spravovanou firmou EDS.

Systém usnadňuje efektivní výměnu dat mezi jednotlivými dodavateli a umožňuje popsat přesné složení jednotlivých použitých materiálů.

Takto je umožněno automobilovým výrobcům a dodavatelům jednotlivých součástí standardizovat své procesy.

V následující tabulce jsou uvedeny nejčastěji uživateli požadované kódy jednotlivých procesů Pragochema. V případě požadavků na doplnění dalších procesů, kontaktujte  ruzicka@pragochema.cz.

Kódy procesů Pragochema

Proces Pragochema IMDS ID-No. Charakteristika procesu/povlaku
PRAGOFOS 1500 38268509 zinečnatý fosfát
PRAGOFOS 1400 839535006 manganatý fosfát
PRAGOFOS 2400 899300665 manganatý fosfát, nízkoteplotní
PRAGOFOS 1900 850932400 vícekationtový fosfát
PRAGOKOR Antikor FO 839293440 antikorozní olej
PRAGOKOR Brunigal 38568924 černění oceli
PRAGOGAL Cu 846660904 mědící lázeň