zobrazit detailyskrýt detaily

Utěsňování galvanicky vyloučených povlaků


Skupina přípravků Pragokor Seal Cu, Fe a Zn jsou vodou ředitelné laky, určené především pro konečnou úpravu povrchu, lakování, utěsnění a impregnaci povrchů kovů a konverzních úprav. Ve specifických případech jsou využitelné i jako nesnímatelná mezioperační ochrana. Při aplikaci vytvářejí na povrchu bezbarvou, průhlednou, polymerní vrstvičku, která nese univerzální i specifické inhibitory koroze, absorpční a modifikační látky pro stimulátory koroze, impregnační a hydrofobizující sloučeniny. Organická polymerní vrstva společně s koroze inhibitory vytváří jak mechanickou i chemisorpční barieru proti působení agresivních stimulátorů koroze. Přípravky Pragokor Seal se aplikují ponorem. Nanášejí se v technologickém postupu jako poslední operace před sušením, po poslední oplachové operaci. Lze je nanášet i na čisté usušené povrchy povrchově upraveného zboží, povrch však po ponoru do vodného roztoku musí být smáčivý.

Pragokor Seal Cu pro ochranu povrchu mědi, mosazi, bronzu a ostatních kovů

Pragokor Seal Fe utěsnění a impregnaci fosfátových vrstev na oceli

Pragokor Seal Zn ochrana chromátovaných a fosfátovaných povlaků zinku

Pragokor Seal Si anorganický utěsňovací přípravek na konverzní vrstvy zinku a hliníku