zobrazit detailyskrýt detaily

Sterilizované membránové ultrafiltry Pragopor


Ultrafiltry dodávané pod obchodním názvem Pragopor jsou mikroporézní membrány vyrobené z nitrocelulózy. Jejich strukturu tvoří vrstevnatý systém komůrek, který má vysokou porositu a přitom umožňuje velmi účinné zachycení i těch nejmenších částic.

K jejich přednostem patří např.:
 • prakticky absolutní účinnost zachycování
 • dobrá odolnost vůči většině kyselin a zásad a vůči některým rozpouštědlům
 • velmi malá váha a nepatrná hygroskopičnost
 • prakticky nulový zbytek po spálení - 0,03 - 0,05% popela
 • zachycování částic převážně na povrchu a pozvolné zanášení pórů
 • hladký a křídově bílý povrch
 • možnost zprůhlednění, snadná mineralizace, rozpouštění v některých organických rozpouštědlech vmožnost úpravy vzorku zachyceného na filtru pro pozorování elektronovým mikroskopem
Membránové ultrafiltry jsou určeny pro práce v mnoha oborech. Používají se např.:
 • v mikrobiologii, farmacii, hygieně a epidemiologii pro kultivační nebo mikroskopický důkaz bakterií, případně jejich oddělení od prostředí
 • ve virologii pro sterilizaci suspenzí virů, měření virů a bakteriofágů
 • pro stanovení bakteriálního znečištění vody a vzduchu
 • pro zachycování tuhých částic z plynného i kapalného prostředí
 • pro analytiku vody a k mnoha dalším fyzikálně – chemickým účelům

Sterilizované ultrafiltry se od filtrů normálních liší technologií výroby a zejména nepřítomností zbytkových rozpouštědel, které u normálních ultrafiltrů mohou inhibovat růst některých kmenů mikroorganismů.

Filtry se vyrábějí jako kruhové výseky o průměrech 35 a 50 mm (na objednávku lze vyrobit i jiné rozměry) v druzích označených čísly 4 až 9, která určují velikost pórů. Po zhotovení jsou jednotlivě baleny do sáčků ze specielního plastu a po uložení v krabičkách sterilizovány gamma zářením.

OznačeníRozměr pórů v µmPříklady použití
Pragopor 40,85 ± 0,15Mikrobiologie plynů, filtrace roztoků, analýza nečistot z ovzduší
Pragopor 50,6 ± 0,1Rutinní mikrobiologie mléka a mléčných výrobků, filtrace vody
Pragopor 60,4 ± 0,06Sterilní filtrace tekutin
Pragopor 70,3 ± 0,04Zachycování mikroorganismů
Pragopor 80,23 ± 0,03Oddělování koloidních částic z roztoků, pozorování v elektronovém mikroskopu
Pragopor 90,17 ± 0,03Filtrace virů a fágů