zobrazit detailyskrýt detaily

Ředidla a pomocné prostředky pro zinksilikátové nátěrové hmoty


Pragokor ředidlo Metal ředidlo k úpravě konzistence organicky modifikovaných zinksilikátových nátěrových hmot aplikovaných při vyšších teplotách

Pragokor ředidlo Metal Z ředidlo k úpravě konzistence organicky modifikovaných zinksilikátových nátěrových hmot aplikovaných při nižších teplotách

Pragokor Penetral penetrační přípravek pro úpravu vlastností vytvrzených zinksilikátových nátěrů