zobrazit detailyskrýt detaily

Přípravky s pasivačním a inhibičním účinkem


Pragokor O 120 neutralizační pasivační přípravek pro ocel

Pragokor O 130 neutralizační a inhibiční přípravek pro ocel, litinu, hliník a barevné kovy

Pragokor O 150 G neutralizační a inhibiční přípravek pro kombinace různých kovů

Pragokor O 160 kapalný inhibiční přípravek pro ocel a litinu

Pragokor O 170 pasivační přípravek železných kovů, slitin mědi a hliníku a pro hydraulické vodní zkoušky tlakových nádob

Pragokor BP bezchromanový přípravek pro pasivaci fosfátované i nefosfátované oceli, slitin hliníku a zinku

Pragokor Inhibitor 51 vysoce účinný neutralizační a inhibiční přípravek pro ocel, litinu a slitiny mědi

Pragokor Inhibitor Ms 4 vysoce účinný přípravek pro pasivaci mědi, jejích slitin a stříbra