zobrazit detailyskrýt detaily

Membránové ultrafiltry Pragopor


Ultrafiltry dodávané pod obchodním názvem Pragopor jsou mikroporézní membrány vyrobené z nitrocelulózy. Jejich strukturu tvoří vrstevnatý systém komůrek, který má vysokou porositu a přitom umožňuje velmi účinné zachycení i těch nejmenších částic.

K jejich přednostem patří např.:
 • prakticky absolutní účinnost zachycování
 • dobrá odolnost vůči většině kyselin a zásad a vůči některým rozpouštědlům
 • velmi malá váha a nepatrná hygroskopičnost
 • prakticky nulový zbytek po spálení - 0,03 - 0,05% popela
 • zachycování částic převážně na povrchu a pozvolné zanášení pórů
 • hladký a křídově bílý povrch
 • možnost zprůhlednění, snadná mineralizace, rozpouštění v některých organických rozpouštědlech vmožnost úpravy vzorku zachyceného na filtru pro pozorování elektronovým mikroskopem
Membránové ultrafiltry jsou určeny pro práce v mnoha oborech. Používají se např.:
 • v mikrobiologii, farmacii, hygieně a epidemiologii pro kultivační nebo mikroskopický důkaz bakterií, případně jejich oddělení od prostředí
 • ve virologii pro sterilizaci suspenzí virů, měření virů a bakteriofágů
 • pro stanovení bakteriálního znečištění vody a vzduchu
 • pro zachycování tuhých částic z plynného i kapalného prostředí
 • pro analytiku vody a k mnoha dalším fyzikálně – chemickým účelům
Filtry Pragopor se vyrábějí jako kruhové výseky o průměrech 24 -150 mm (nejčastěji 35 a 50 mm) nebo jako folie 0,5 x 0,5 m, v druzích označených čísly 1 až 11, která určují velikost pórů:
OznačeníRozměr pórů v µmPříklady použití
Pragopor 14,0 ± 1,0Předfiltrační cytologie
Pragopor 22,5 ± 0,5Radioaktivní aerosoly
Pragopor 31,5 ± 0,4Filtrace vzduchu
Pragopor 40,85 ± 0,15Mikrobiologie plynů, filtrace roztoků, analýza nečistot z ovzduší
Pragopor 50,6 ± 0,1Rutinní mikrobiologie mléka a mléčných výrobků, filtrace vody
Pragopor 60,4 ± 0,06Sterilní filtrace tekutin
Pragopor 70,3 ± 0,04Zachycování mikroorganismů
Pragopor 80,23 ± 0,03Oddělování koloidních částic z roztoků, pozorování v elektronovém mikroskopu
Pragopor 90,17 ± 0,03Filtrace virů a fágů
Pragopor 100,12 ± 0,02Filtrace vysokomolekulárních proteinů
Pragopor 110,05 ± 0,01Předfiltrační cytologie