Ředidla a pomocné prostředky pro zinksilikátové nátěrové hmoty

Pragokor ředidlo Metal
ředidlo k úpravě konzistence organicky modifikovaných zinksilikátových nátěrových hmot aplikovaných při vyšších teplotách

Pragokor ředidlo Metal
ředidlo k úpravě konzistence organicky modifikovaných zinksilikátových nátěrových hmot aplikovaných při vyšších teplotách

Pragokor ředidlo Metal je určeno k úpravě konzistence organicky modifikovaných zinksilikátových nátěrových hmot Pragokor Metal E, Metal ES, Metal ESG a Metal Antik pro jejich aplikaci štětcem a pneumatickým a vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním v rozmezí aplikačních teplot +5°C až +40°C. Vzhledem k nižší těkavosti je vhodné zejména při vyšších aplikačních teplotách nad 20°C. Obvyklý přídavek ředidla je 10 - 15% obj. (počítáno na objem ředěné nátěrové hmoty).

Pragokor ředidlo Metal Z
ředidlo k úpravě konzistence organicky modifikovaných zinksilikátových nátěrových hmot aplikovaných při nižších teplotách

Pragokor ředidlo Metal Z
ředidlo k úpravě konzistence organicky modifikovaných zinksilikátových nátěrových hmot aplikovaných při nižších teplotách

Pragokor ředidlo Metal Z je určeno k úpravě konzistence organicky modifikovaných zinksilikátových nátěrových hmot Pragokor Metal E, Metal ES, Metal ESG, popř. i Metal Antik, pro jejich aplikaci štětcem a pneumatickým a vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním v rozmezí aplikačních teplot -5°C až +30°C. Vzhledem k vyšší těkavosti než Pragokor ředidlo Metal je vhodné zejména při nižších a středních aplikačních teplotách pod 20°C, tj. převážně v zimním, podzimním a jarním období. Dále se používá i jako ředidlo pro zinsilikátové nátěrové hmoty typu shop-primer (např. Pragokor Metal SP). Obvyklý přídavek ředidla je 10 - 15% obj. (na objem nátěrové hmoty).

Pragokor Penetral
penetrační přípravek pro úpravu vlastností vytvrzených zinksilikátových nátěrů

Pragokor Penetral
penetrační přípravek pro úpravu vlastností vytvrzených zinksilikátových nátěrů

Jednosložková nátěrová hmota s obsahem organických rozpouštědel, určená k úpravě vlastností vytvrzených zinksilikátových základních nátěrů Pragokor Metal E, ES, ESG a SP před aplikací vysokosušinových nebo vysoce konzistentních organických nátěrových hmot. Penetrační přípravek Pragokor PENETRAL snižuje mikroporozitu zinksilikátové vrstvy a zabraňuje nežádoucímu vzniku vzduchových bublinek, vznikajících při aplikaci výše uvedených typů nátěrových hmot.

Používá se jako samostatný "mlžný" nástřik na vytvrzenou vrstvu zinsilikátového nátěru před aplikací vrchních vrstev organických nátěrových hmot, u kterých se projevuje tendence ke vzniku vad v důsledku odplyňování mikropórů ze základních zinksilikátových podkladů. Nanáší se neředěný stříkáním či štětcem na suchý a čistý povrch dokonale vytvrzeného zinksilikátového nátěru, přičemž postačuje jednorázové pokrytí. Zasychání do 15 minut (20°C), vydatnost cca 50 m2/kg.