Speciální a pomocné přípravky pro odmašťování / Tenzidové přísady do mořících lázní

Pragolod AC 200
kapalná přísada pro omezení úniku aerosolů z mořících lázní s odmašťovacím účinkem Pragolod AC 202

Pragolod AC 200
kapalná přísada pro omezení úniku aerosolů z mořících lázní s odmašťovacím účinkem Pragolod AC 202

Je kapalný přípravek, který omezuje únik aerosolů z mořících lázní. Vzhledem k obsahu tenzidů v přípravku má Pragolod AC 200 dobrou odmašťovací účinnost a jeho obsah v mořících lázní umožní spojení operace odmašťování a moření. Je vhodný pro použití v kyselině chlorovodíkové, sírové i fosforečné. Jeho používání zlepšuje pracovní prostředí v mořírnách.

Pragolod AC 202
kyselý inhibitor pro moření oceli, litiny, hliníku a jeho slitin

Pragolod AC 202
kyselý inhibitor pro moření oceli, litiny, hliníku a jeho slitin

Pragolod AC 202 je kapalný mořící inhibitor oceli, litiny, hliníku a jeho slitin. Přípravek je směsí mořících inhibitorů, neionogenních tenzidů a komplexotvorných látek.

Přípravek Pragolod AC 202 je určen především jako inhibiční přísada do mořících lázní na bázi kyseliny chlorovodíkové a sírové, případně jiných neoxidujících kyselin (kyseliny fosforečné a organických kyselin) a jejich směsí. Inhibuje povrch železných kovů a slitin hliníku, v menší míře inhibuje i povrch zinku a jiných kovů. Silně snižuje navodíkování oceli a zrovnoměrňuje a zjemňuje mořený povrch kovů. Používá se v kyselinách, po předchozím odmaštění v alkalických, kyselých či tenzidových přípravcích, zejména před žárovým zinkováním, galvanickým pokovením a nanášením nátěrových hmot. Pragolod AC 202 snižuje rychlost moření oceli a litiny o 90 až 99 %, podle použité koncentrace a složení oceli nebo litiny. Odmašťovacího účinku mořících kyselin s inhibitorem je možné docílit přídavkem mořících tenzidů Pragolod AC 200, AC 205 nebo Pragolod 450.

Pragolod AC 205
kapalná přísada pro omezení úniku aerosolů z mořících lázní s výborným odmašťovacím účinkem

Pragolod AC 205
kapalná přísada pro omezení úniku aerosolů z mořících lázní s výborným odmašťovacím účinkem

Je kapalný přípravek, který omezuje únik aerosolů z mořících lázní. Vzhledem k obsahu tenzidů v přípravku má Pragolod AC 205 dobrou odmašťovací účinnost a jeho obsah v mořících lázní umožní spojení operace odmašťování a moření. Mírně inhibuje povrch oceli a slitin na bázi mědi. Snižuje navodíkování oceli a zrovnoměrňuje a zjemňuje mořený povrch kovů. Je vhodný pro použití v kyselině chlorovodíkové, sírové i fosforečné. Jeho používání zlepšuje pracovní prostředí v mořírnách.

Pragolod AC 225
kapalná přísada zabraňující samovolnému rozkladu peroxidu vodíku

Pragolod AC 225
kapalná přísada zabraňující samovolnému rozkladu peroxidu vodíku

Je kapalný přípravek, který zabraňuje samovolnému rozkladu peroxidu vodíku v lázních na moření a leštění mědi a jejích slitin. Pragolod AC 225 významně omezuje únik exhalátů z mořících lázní na bázi peroxidu vodíku a tak pro své ekologické vlastnosti zlepšuje pracovní hygienu v mořírnách a přispívá k čistotě životního prostředí. Přípravek Pragolod AC 225 je určen jako přísada do mořících lázní před nanášením nátěrových hmot, galvanickým pokovením nebo jinými povrchovými úpravami.

Pragolod AC 226
kapalná přísada zabraňující samovolnému rozkladu peroxidu vodíku z lázní pro leštění mědi jejich slitin

Pragolod AC 226
kapalná přísada zabraňující samovolnému rozkladu peroxidu vodíku z lázní pro leštění mědi jejich slitin

Je kapalný přípravek, který zabraňuje samovolnému rozkladu peroxidu vodíku v lázních s kyselinou sírovou na moření a leštění mědi a jejích slitin. Obsahuje zvýšené množství povrchově aktivních látek a stabilizátorů. Přípravek Pragolod AC 226 je určen jako přísada do mořících a leštících lázní na bázi kyseliny sírové a peroxidu vodíku před nanášením nátěrových hmot, galvanickým pokovením nebo jinými povrchovými úpravami. Pragolod AC 226 významně omezuje únik exhalátů z mořících lázní na bázi peroxidu vodíku a tak pro své ekologické vlastnosti zlepšuje pracovní hygienu v mořírnách a přispívá k čistotě životního prostředí.