Pevné odmašťovací přípravky / Universální

Pragolod 33
odmašťovač pro odstraňování brousících a leštících past a náletové rzi

Pragolod 33
odmašťovač pro odstraňování brousících a leštících past a náletové rzi

Odmašťovací přípravek Pragolod 33 je v kombinaci s tenzidovou složkou Pragolod DT 33 velmi účinná téměř neutrální odmašťovací lázeň pro odstraňování zbytků leštících a brousících past z povrchu předmětů zhotovených z mědi a jejích slitin, austenitické oceli, keramiky a omezeně také hliníku, slitin hliníku, oceli a pozinkované oceli, které mírně naleptává. Hodnota pH pracovní lázně se pohybuje v závislosti na koncentraci v rozmezí hodnot 7 - 8, což umožňuje široké využití přípravku zejména při čištění leštěného mosazného zboží. Odmašťovací přípravek je vhodný pro aplikaci ponorem a v ultzrazvukových zařízení.

Efektu mírného naleptávání oceli je možné využít pro odstranění náletové rzi. Pro tento účel se připraví lázeň pouze ze složky Pragolod 33, která se používá k neutralizaci a čištění povrchu oceli od lehkých korozních produktů po kyselých operacích např. po moření.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expozice
Pragolod 33 Pragolod DT 33
Ponor 2,0 - 5,0 % 1,0 - 2,0 % 60 - 85°C 2 - 10 min.
Ultrazvuk 1,0 - 3,5 % 0,5 - 2,0 % 55 - 80°C 1 - 5 min.
Čištění, neutralizace 1,5 - 3,0 % - 20 - 40°C 1 - 3 min.

Pragolod 54
alkalický nízkoemulgující odmašťovač

Pragolod 54
alkalický nízkoemulgující odmašťovač

Pragolod 54 je deemulgující středně alkalický odmašťovací přípravek, vhodný zejména pro odmašťování oceli, pozinkované oceli a ferrozinku. Přípravek je určen pro průmyslové odmašťování ve vanách, komorových nebo průchozích postřikových odmašťovacích strojích nebo v ultrazvukových čistících zařízeních. Vzhledem k deemulgujícímu charakteru by měl být tento přípravek aplikován pouze v zařízeních, která mají možnost kontinuálně nebo periodicky odstraňovat oddělenou olejovou fázi (např. olejovým odlučovačem, separátorem apod.) a při ponorovém způsobu odmaštění by zařízení mělo být vybaveno přestřikem hladiny. Přípravek má potlačenou pěnivost a tudíž je vhodný i pro aplikaci postřikem. Případné další snížení pěnivosti odmašťovací lázně lze dosáhnout jednorázovým přídavkem odpěňovacího přípravku Pragolod AF 54 nebo Pragolod AF 50.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 1 - 6 % 60 - 85 2 - 8
Postřik 0,5 - 2 % 55 - 75 0,5 - 2
Ultrazvuk 1 - 5 % 55 - 75 0,5 - 3

Pragolod 55 UF
ultrafiltrovatelný odmašťovač s inhibičním účinkem

Pragolod 55 UF
ultrafiltrovatelný odmašťovač s inhibičním účinkem

Silně alkalický nízkoemulgující, středně pěnící odmašťovací přípravek vhodný pro regeneraci odlučovačem mastnot a mikrofil­trací. Neobsahuje žádné komplexotvorné látky a použité tenzidové složky jsou snadno biologicky odbouratelné. Používá se zejména pro odstraňování silných nánosů konzervačních prostředků a růz­ných nečistot mastného charakteru úporně lpících na ocelových předmětech. Dispergátor obsažený v přípravku je účinný na grafi­tické částice a částice obrusu kovů, které se jinak obtížně od­straňují z povrchu kovů. Obsah multifunkčních inhibitorů umožňu­je odmašťovat i měď, hliník a jejich slitiny, dále zinek i přestože je lázeň silně alka­lická. Dále inhibitory zajišťují i mezioperační protiko­rozní ochranu odmaštěného zboží zejména oceli a slitin mědi. Před aplikací barev je nezbytný dokonalý oplach vodou pro odstranění zbytků alkalických solí.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 1 - 6 % 60 - 85 1 - 8
Postřik 0,5 - 3 % 55 - 75 0,5 - 3

Pragolod 58
univerzální alkalický odmašťovací přípravek s využitím při omílání

Pragolod 58
univerzální alkalický odmašťovací přípravek s využitím při omílání

Pragolod 58 je středně alkalický čisticí přípravek, je určený pro ponorové i postřikové odmašťování oceli, litiny a mědi a jejích slitin před povrchovými úpravami, jako je např. nanášení nátěrových hmot, žárovým zinkováním a hrubé odmaštění před galvanickým pokovením. 
Pragolod 58 je možné použít rovněž i při omílání, kdy je vhodné jej aplikovat v práškové formě posypem při vibračním kuličkovém leštění jak pro železo, tak pro barevné kovy. nebo jej dávkovat do omílacích bubnů.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 1 - 7 % 50 - 80 2 - 10
Postřik 0,5 - 3 % 50 - 85 1 - 5
Omílání 2 - 5 % okolí 10 - 200

Pragolod 83
nízkoemulgující ultrafiltrovatelný odmašťovač

Pragolod 83
nízkoemulgující ultrafiltrovatelný odmašťovač

Alkalický nízkoemulgující odmašťovací přípravek pro ponorové odmašťování hliníku a jeho slitin, oceli a litiny. Přípravek obsahuje alkálie, které umožní současné odmaštění a mírné moření hliníku a jeho slitin. Složení přípravků je speciálně formulováno pro regeneraci ultrafiltrací nebo mikrofiltrací.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 2,5 - 5 % 65 - 85 5 - 8

Pragolod 86 S
vysoce účinný středně alkalický odmašťovač

Pragolod 86 S
vysoce účinný středně alkalický odmašťovač

Středně alkalický vysoce účinný přípravek pro ponorové a ultrazvukové odmašťování oceli, litiny, hliníku a jeho slitin, mědi a jejích slitin. Vyšší obsah účinných dobře biologicky odbouratelných neionogenních tenzidů a dispergátorů zaručuje dobrý odmašťovací účinek při teplotách od 55 °C.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ponor 0,5 - 4 % 60 - 85
Postřik 0,2 - 1,5 % 55 - 80
Ultrazvuk 0,2 - 2 % 55 - 80

Pragolod 86
nízkopěnivý středně alkalický odmašťovač

Pragolod 86
nízkopěnivý středně alkalický odmašťovač

Středně alkalický odmašťovací přípravek pro ponorové a postřikové a ultrazvukové odmašťování oceli, litiny, hliníku a mědi a jejich slitin. Přípravek obsahuje nízkopěnivé dobře biologicky odbouratelné neionogenní tenzidy, které zaručují dobrý odmašťovací účinek lázně.

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ponor 1 - 5 % 60 - 85
Postřik 0,5 - 1,5 % 55 - 80
Ultrazvuk 1 - 3 % 55 - 80

Pragolod 88
vysoce účinný mírně alkalický odmašťovač

Pragolod 88
vysoce účinný mírně alkalický odmašťovač

Mírně alkalický vysoce účinný přípravek pro ponorové a ultrazvukové odmašťování oceli, litiny, hliníku a jeho slitin, mědi a jejích slitin. Přípravek má vyšší obsah účinných dobře biologicky odbouratelných neionogenních a anionaktivních tenzidů, které zajišťují dobrý odmašťovací účinek. Lázeň je možné regenerovat mikrofiltrací.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 0,5 - 5 % 60 - 85 2 - 10