Mořící a odmašťovací přípravky

Pragolod 930
silně kyselý odmašťovací přípravek pro čištění železných kovů před žárovým zinkováním

Pragolod 930
silně kyselý odmašťovací přípravek pro čištění železných kovů před žárovým zinkováním

Pragolod 930 je tekutý silně kyselý čistící přípravek, vhodný pro odmašťování středně zamaštěných železných kovů před žárovým zinkováním. Aplikuje se ponorem, zředěný na pracovní koncentraci vodou, za normální nebo zvýšené teploty. Přípravek je směs koncentrovaných anorganických kyselin (fosforečné a chlorovodíkové) a neionogenních tenzidů, inhibitorů a solubilizátorů, což zajišťuje kvalitní odmaštění a nahrazuje tak předběžné alkalické odmašťování při přípravě povrchu před žárovým zinkováním. Odmašťovací lázeň s mořícím účinkem nemá za cíl odstranění všech okují a korozních produktů z povrchu upravovaného materiálu. Hlavním cílem je příprava povrchu kovů pro následné moření v kyselinách s mořícími inhibitory a tenzidy bez nutnosti mezioplachu. Tím se zmenšuje počet van pro předúpravu povrchu před zinkováním, spotřeba oplachových vod a náročnost čištění v ČOV.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 3 - 5 % 15 - 35 10 - 20

Pragolod 940
kyselý mořící desoxidační čistící přípravek. Rozpouštěč vodního kamene

Pragolod 940
kyselý mořící desoxidační čistící přípravek. Rozpouštěč vodního kamene

Pragolod 940 je tuhý kyselý, čistící přípravek na bázi kyseliny amidosírové (amidosulfonové), určený pro rozpouštění okují a korozních produktů, hydrolytických produktů po alkalickém odmaštění nebo moření v minerálních kyselinách. Dále je využitelný pro aktivaci povrchu slitin mědi, zejména automatové a odlitkové mosazi legované olovem. Přípravek také rozpouští usazeniny vodního kamene. Při rozpouštění okují nebo vodního kamene prakticky nenapadá základní materiál proto není nebezpečí přemoření základního kovu. Obsahuje multimetalické adsorpční mořící inhibitory a neionogenní tenzidy. Je vhodný pro aplikace ponorem a ponorem s ultrazvukem. Pracuje při teplotách od 30 do 80 °C, koncentraci 1-5% a době expozice 1-60 min.

Pragolod 960
silně kyselý přípravek pro moření korozivzdorných ocelí a niklových slitin

Pragolod 960
silně kyselý přípravek pro moření korozivzdorných ocelí a niklových slitin

Odstraňuje korozní produkty vytvořené svářením a sjednocuje vzhled mořeného povrchu. Také odstraňuje zbytky feritických částic z obráběcích nástrojů, které by mohly vyvolat indukovanou korozi na povrchu korozivzdorné oceli.

Moření vyžaduje předběžné odmaštění povrchu mořených výrobků ve vhodných odmašťovacích lázních (Pragolod 57 N, Pragolod 18 apod.)

Obsahuje povrchově aktivní a inhibiční látky odolné oxidačnímu prostředí, které snižují povrchové napětí lázně a zabraňují přeleptání základního materiálu.