Kapalné odmašťovací přípravky

Pragolod 13
tenzidový přípravek s pasivačním účinkem

Pragolod 13
tenzidový přípravek s pasivačním účinkem

Pragolod 13 je kapalný, vysoce účinný tenzidový alkalický odmašťovací přípravek s vysokou pasivační schopností, vhodný pro čištění oceli, litiny, skla a keramiky. Přípravek obsahuje adsorpční inhibitory, které odmaštěnému ocelovému povrchu mohou poskytnout mezioperační nebo dočasnou protikorozní ochranu.

Přípravek je určen především pro mezioperační odmašťování a je vhodný pro strojní čištění, např. v zařízení WAP nebo čistících stolech ve strojních dílnách. Přípravek je možné použít i při nižších teplotách, proto je možné jej použít pro strojní i ruční aplikace jako náhrada rozpouštědlových odmašťovačů včetně chlorovaných uhlovodíků.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ruční mytí 10 - 50 % 20 - 40
Ponor 5 - 20 % 40 - 85
Postřik 1 – 5 % 40 - 70
Ultrazvuk 2 – 7 % 50 - 70
Tlakové mytí 1 - 5 % 20 - 100

Pragolod 14
alkalický odmašťovací a omílací přípravek s nízkou pěnivostí a pasivačním účinkem

Pragolod 14
alkalický odmašťovací a omílací přípravek s nízkou pěnivostí a pasivačním účinkem

Pragolod 14 je určen především pro mezioperační odmašťování a čištění povrchu oceli, litiny postřikem. Pragolod 14 obsahuje nízkopěnivé povrchově aktivní látky, takže je vhodný pro strojní čištění, např. v zařízení WAP nebo čistících stolech ve strojních dílnách. Pragolod 14 je možné použít i při nižších teplotách, proto je možné jej použít pro strojní i ruční aplikace jako náhrada rozpouštědlových odmašťovačů včetně chlorovaných uhlovodíků. Pro dosažení vyššího stupně protikorozní ochrany se používá koncentrace lázně 3-5 % a zboží se usuší bez předběžného oplachu.

Pragolod 14 je kapalný alkalický prostředek pro sdruženou operaci odmaštění + pasivace. Je formulován na bázi dobře biologicky odbouratelných tenzidů a inhibitorů koroze. Je určen pro zejména postřikové a ponorové odmašťování oceli a litiny a omílání železných kovů. Využívá se také pro pasivaci želených kovů po moření nebo jiných technologických operacích ve vodných prostředích, kdy je nutné aktivní povrch železa pasivovat. Neobsahuje anorganické složky proto je snížená možnost tvorby úsušků na neopláchnutém zboží. Je použitelný i pro pasivaci povrchu železných kovů po jiných odmašťovacích operacích nebo moření v kyselinách nebo omílání ocelových předmětů se současnou pasivací. Při formulaci přípravku byl kladen důraz na nízkou pěnivost a pasivační schopnost, proto vyšší odmašťovací účinnost mají obdobné přípravky Pragolod Grato 12, Pragolod 13 nebo Pragolod 44, (jejichž pěnivost je však vyšší). Pragolod 14 je čirá, bezbarvá nebo lehce nažloutlá kapalina alkalické povahy (pH 10,0 - 11,0), která je dobře mísitelná s vodou. Bod zákalu lázně s 5% přípravku je cca 33 - 38 °C, pH lázně cca 10.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ruční mytí 10 - 50 % 20 - 40
Ponor 5 - 20 % 40 - 85
Postřik 1 – 5 % 40 - 70
Ultrazvuk 2 – 7 % 50 - 70
Tlakové mytí 1 - 5 % 20 - 100
Omílání 1 - 6 % okolní prostředí

Pragolod 16
Tekutý odmaštovací a mycí prípravek

Pragolod 16
Tekutý odmaštovací a mycí prípravek

Pragolod 16 je tekutý slabě alkalický vodou ředitelný odmaštovací a čistící přípravek, na bázi směsi účinných tenzidů a fosforečnanů, změkcovačů vody a aktivních inhibitorů koroze. Přípravek je určen především pro čištění oceli a litiny a jiných kovů od nečistot hydrofobního charakteru jako jsou např. konzervační oleje, vosky, mazací emulze, pasty apod. Inhibitory silně omezují vyluhování kobaltu ze slinutých karbidů a nástrojových ocelí. Přípravek se vyznačuje velmi rychlým odlučováním mastnost na hladině v zásobní vaně.

Pragolod 16 je určen pro průmyslové odmaštování technických kovů, aplikace postřikem nebo ponorem ultrazvukem v odmaštovacích linkách či strojích, dále k čištění a dekonzervaci mobilními tlakovými přístroji (např. Wap, Kärcher, apod.). Pragolod 16 se používá pro odmaštování výrobků a polotovarů, pro čištění pracovních strojů a zařízení nebo dalšího vybavení v průmyslových provozech a dílnách. Odstraňuje i částice grafitu a karbidu.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Doba odmaštění (min.)
Ponor 2 - 6% 40 - 70 5 - 20
Postřik 1 – 5% 55 - 80 5 - 15
Tlakové mytí 0,5 - 4% 20 - 80 1 - 5
Nátěr + postřik 10 - 20% 20 - 40 20 + 0,5

Pragolod 18
neutrální tenzidový přípravek

Pragolod 18
neutrální tenzidový přípravek

Téměř neutrální tenzidový odmašťovací přípravek pro aplikaci ponorem, postřikem, ručním nanášením i ultrazvukem na ocel, litinu, měď a hliník a jejich slitiny a rovněž je určen pro čištění lakovaných povrchů.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ruční mytí 5 - 50 % 20 - 40
Ponor 2 - 10 % 20 - 80
Postřik 3 – 7 % 40 - 70
pH (1 % roztok) 7 - 8

Pragolod 20 UF
univerzální ultrafiltrovatelný přípravek

Pragolod 20 UF
univerzální ultrafiltrovatelný přípravek

Univerzální kapalný odmašťovací přípravek vhodný pro ponorové, či ultrazvukové odmašťování oceli, litiny, mědi a jejích slitin, hliníku a jeho slitin a omezeně i lakovaných povrchů. Složení přípravku umožňuje plynulou regeneraci odmašťovací lázně ultrafiltrací nebo mikrofiltrací.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 4 - 10 % 50 - 85 2 - 8
Postřik 2 - 8 % 40 - 80 0,5 - 5
Ultrazvuk 3 - 8 % 50 - 80 1 - 5
Tlakové mytí 0,3 - 1 % 40 - 75 0,5 - 3

Pragolod 22 Ms
kyselý přípravek pro barevné kovy

Pragolod 22 Ms
kyselý přípravek pro barevné kovy

Kapalný odmašťovací přípravek kyselého charakteru, vhodný pro odmaštění austenitické korozivzdorné oceli, mědi a jejích slitin a výrobků z drahých kovů. Aplikuje se ponorem nebo ponorem s využitím ultrazvuku. Větší množství dobře biologicky odbouratelných tenzidů umožňuje dobré odstraňování zbytků brousících a leštících past z povrchu.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ponor 5 - 15 % 50 - 85
Postřik 2 - 5 % 40 - 85
Ultrazvuk 3 - 10 % 40 - 75

Pragolod 32
silně alkalický přípravek pro ocel

Pragolod 32
silně alkalický přípravek pro ocel

Kapalný silně alkalický středně emulgující odmašťovací přípravek vhodný pro regeneraci odmašťovací lázně odlučovačem mastnot či mikrofiltrací. Je určen pro ponorové, postřikové a ultrazvukové odmašťování oceli a litiny.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ponor 5 - 15 % 60 - 80
Postřik 2 - 7 % 50 - 80
Ultrazvuk 3 - 10 % 50 - 70
pH (5 % roztok) 12 - 13

Pragolod 44
nízkopěnivý odmašťovací přípravek s mírným pasivačním účinkem

Pragolod 44
nízkopěnivý odmašťovací přípravek s mírným pasivačním účinkem

Pragolod 44 je tekutý odmašťovací a čistící přípravek vhodný pro odmašťování oceli, litiny a omezeně i hliníku a jeho slitin. Přípravek je použitelný i pro čištění lakovaných povrchů, doporučujeme však provést test na snášenlivost (s ohledem na rozdílné kvality nátěrových hmot). Přípravek obsahuje složky, které odmaštěnému zboží poskytnou mezioperační protikorozní ochranu. Pokud to následující technologie připouští, tak je možné zvýšit pasivační účinek přípravku Pragolod 44 jeho minimálním dávkováním do posledního oplachu, aby byla jeho hodnota pH cca 10. Přípravek je směs anorganických, organických sloučenin a neionogenních tenzidů s dobrou biologickou rozložitelností. Vzhledem je to nažloutlá až nahnědlá kapalina. Přípravek je klasifikován jako látka dráždivá ve smyslu platných předpisů. Přípravek obsahuje účinné nízkopěnivé tenzidy, takže je vhodný pro aplikace ponorem, postřikem, pro tlakové mytí a nebo odmaštění pomocí ultrazvuku.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 3 - 10 % 45 - 75 2 - 8
Ultrazvuk 1 - 8 % 45 - 75 2 - 5
Postřik 1 - 5 % 45 - 75 0,2 - 4
Tlakové mytí 0,5 - 1 % 45 - 75 0,5 - 3

Pragolod 46
alkalický odmašťovací a čistící přípravek

Pragolod 46
alkalický odmašťovací a čistící přípravek

Kapalný slabě alkalický odmašťovací a čistící přípravek, vhodný pro odmašťování oceli, litiny, hliníku a jeho slitin, mědi a jejích slitin. Přípravek je použitelný i pro čištění lakovaných povrchů, chromátovaných pozinkovaných předmětů, skla a keramiky. Pragolod 46 obsahuje účinné nízkopěnivé tenzidy, takže je vhodný pro aplikace ponorem, postřikem, pro tlakové mytí pomocí zařízení typu WAP a nebo odmaštění pomocí ultrazvuku. Průmyslové odmašťování ve vanách, komorových nebo průchozích postřikových odmašťovacích strojích.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 4 - 10 % 50 - 85 2 - 8
Ultrazvuk 1 - 6 % 40 - 80 0,5 - 3
Postřik 2 - 6 % 40 - 85 1 - 3
Tlakové mytí 0,5 - 1 % 40 - 75 0,5 - 3

Pragolod 710
univerzální přípravek pro tlakové mytí

Pragolod 710
univerzální přípravek pro tlakové mytí

Tekutý přípravek pro hrubé čištění oceli a litiny tlakovými přístroji. Složení přípravku zajišťuje i odstraňování silných vrstev hydrofobního charakteru z čištěného povrchu.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Tlakové mytí 0,2 - 4 % 80 - 120
Hustota koncentrátu (20 °C) 1,135 g/cm3
pH (1 % roztok) 11 - 12

Pragolod 780
univerzální odmašťovací a mycí přípravek pro tlakové mytí

Pragolod 780
univerzální odmašťovací a mycí přípravek pro tlakové mytí

Tekutý slabě alkalický, vodou ředitelný odmašťovací a čistící přípravek. Je určen pro čištění různých druhů kovových i nekovových povrchů od nečistot hydrofobního charakteru jako jsou např. konzervační oleje, vosky, mazací emulze, pasty apod. mobilními tlakovými přístroji (např. Wap, Kärcher, Kräntzle apod.), pro aplikace postřikem nebo ponorem v odmašťovacích linkách či strojích, ale je použitelný i pro ruční mytí.
Přípravek je vhodný pro čištění všech druhů kovových materiálů ( ocel, litina, měď, hliník a jejich slitiny apod.) i nekovových povrchů (sklo, keramika, plast). Používá se pro odmašťování výrobků a polotovarů, pro čištění pracovních strojů a zařízení nebo dalšího vybavení v průmyslových provozech a dílnách.

Pragolod Grato 12
alkalický přípravek s pasivační schopností

Pragolod Grato 12
alkalický přípravek s pasivační schopností

Kapalný vysoce účinný, středně pěnivý tenzidový alkalický odmašťovací přípravek s pasivačním účinkem vhodný pro čištění železných kovů, skla a keramiky. Přípravek obsahuje látky, které odmaštěnému ocelovému povrchu mohou poskytnout dočasnou protikorozní ochranu. Aplikuje se ručním natíráním, ponorem ve vanách, postřikem v komorových nebo průchozích postřikových strojích, pomocí vysokého tlaku páry i pomocí ultrazvuku a to při teplotě od 20 °C a výše podle druhu znečištění a způsobu aplikace. V případě požadavku dočasné protikorozní ochrany odmaštěného ocelového zboží je možné využít pasivačního účinku Pragolodu Grato 12, který je doporučeno dávkovat v koncentraci 0,2 - 1,0 % do posledního oplachu před sušením výrobku.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ruční mytí 10 - 50 % 20 - 40
Ponor 5 - 20 % 20 - 90
Postřik 2 – 10 % 40 - 70
Ultrazvuk 0,5 – 2 % 50 - 70