Chemikálie

Přípravky pro odmašťování

Přidat

Pragolod 13
tenzidový přípravek s pasivačním účinkem

Pragolod 13
tenzidový přípravek s pasivačním účinkem

Pragolod 13 je kapalný, vysoce účinný tenzidový alkalický odmašťovací přípravek s vysokou pasivační schopností, vhodný pro čištění oceli, litiny, skla a keramiky. Přípravek obsahuje adsorpční inhibitory, které odmaštěnému ocelovému povrchu mohou poskytnout mezioperační nebo dočasnou protikorozní ochranu.

Přípravek je určen především pro mezioperační odmašťování a je vhodný pro strojní čištění, např. v zařízení WAP nebo čistících stolech ve strojních dílnách. Přípravek je možné použít i při nižších teplotách, proto je možné jej použít pro strojní i ruční aplikace jako náhrada rozpouštědlových odmašťovačů včetně chlorovaných uhlovodíků.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ruční mytí 10 - 50 % 20 - 40
Ponor 5 - 20 % 40 - 85
Postřik 1 – 5 % 40 - 70
Ultrazvuk 2 – 7 % 50 - 70
Tlakové mytí 1 - 5 % 20 - 100

Pragolod 14
alkalický odmašťovací a omílací přípravek s nízkou pěnivostí a pasivačním účinkem

Pragolod 14
alkalický odmašťovací a omílací přípravek s nízkou pěnivostí a pasivačním účinkem

Pragolod 14 je určen především pro mezioperační odmašťování a čištění povrchu oceli, litiny postřikem. Pragolod 14 obsahuje nízkopěnivé povrchově aktivní látky, takže je vhodný pro strojní čištění, např. v zařízení WAP nebo čistících stolech ve strojních dílnách. Pragolod 14 je možné použít i při nižších teplotách, proto je možné jej použít pro strojní i ruční aplikace jako náhrada rozpouštědlových odmašťovačů včetně chlorovaných uhlovodíků. Pro dosažení vyššího stupně protikorozní ochrany se používá koncentrace lázně 3-5 % a zboží se usuší bez předběžného oplachu.

Pragolod 14 je kapalný alkalický prostředek pro sdruženou operaci odmaštění + pasivace. Je formulován na bázi dobře biologicky odbouratelných tenzidů a inhibitorů koroze. Je určen pro zejména postřikové a ponorové odmašťování oceli a litiny a omílání železných kovů. Využívá se také pro pasivaci želených kovů po moření nebo jiných technologických operacích ve vodných prostředích, kdy je nutné aktivní povrch železa pasivovat. Neobsahuje anorganické složky proto je snížená možnost tvorby úsušků na neopláchnutém zboží. Je použitelný i pro pasivaci povrchu železných kovů po jiných odmašťovacích operacích nebo moření v kyselinách nebo omílání ocelových předmětů se současnou pasivací. Při formulaci přípravku byl kladen důraz na nízkou pěnivost a pasivační schopnost, proto vyšší odmašťovací účinnost mají obdobné přípravky Pragolod Grato 12, Pragolod 13 nebo Pragolod 44, (jejichž pěnivost je však vyšší). Pragolod 14 je čirá, bezbarvá nebo lehce nažloutlá kapalina alkalické povahy (pH 10,0 - 11,0), která je dobře mísitelná s vodou. Bod zákalu lázně s 5% přípravku je cca 33 - 38 °C, pH lázně cca 10.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ruční mytí 10 - 50 % 20 - 40
Ponor 5 - 20 % 40 - 85
Postřik 1 – 5 % 40 - 70
Ultrazvuk 2 – 7 % 50 - 70
Tlakové mytí 1 - 5 % 20 - 100
Omílání 1 - 6 % okolní prostředí

Pragolod 16
Tekutý odmaštovací a mycí prípravek

Pragolod 16
Tekutý odmaštovací a mycí prípravek

Pragolod 16 je tekutý slabě alkalický vodou ředitelný odmaštovací a čistící přípravek, na bázi směsi účinných tenzidů a fosforečnanů, změkcovačů vody a aktivních inhibitorů koroze. Přípravek je určen především pro čištění oceli a litiny a jiných kovů od nečistot hydrofobního charakteru jako jsou např. konzervační oleje, vosky, mazací emulze, pasty apod. Inhibitory silně omezují vyluhování kobaltu ze slinutých karbidů a nástrojových ocelí. Přípravek se vyznačuje velmi rychlým odlučováním mastnost na hladině v zásobní vaně.

Pragolod 16 je určen pro průmyslové odmaštování technických kovů, aplikace postřikem nebo ponorem ultrazvukem v odmaštovacích linkách či strojích, dále k čištění a dekonzervaci mobilními tlakovými přístroji (např. Wap, Kärcher, apod.). Pragolod 16 se používá pro odmaštování výrobků a polotovarů, pro čištění pracovních strojů a zařízení nebo dalšího vybavení v průmyslových provozech a dílnách. Odstraňuje i částice grafitu a karbidu.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Doba odmaštění (min.)
Ponor 2 - 6% 40 - 70 5 - 20
Postřik 1 – 5% 55 - 80 5 - 15
Tlakové mytí 0,5 - 4% 20 - 80 1 - 5
Nátěr + postřik 10 - 20% 20 - 40 20 + 0,5

Pragolod 18
neutrální tenzidový přípravek

Pragolod 18
neutrální tenzidový přípravek

Téměř neutrální tenzidový odmašťovací přípravek pro aplikaci ponorem, postřikem, ručním nanášením i ultrazvukem na ocel, litinu, měď a hliník a jejich slitiny a rovněž je určen pro čištění lakovaných povrchů.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ruční mytí 5 - 50 % 20 - 40
Ponor 2 - 10 % 20 - 80
Postřik 3 – 7 % 40 - 70
pH (1 % roztok) 7 - 8

Pragolod 20 UF
univerzální ultrafiltrovatelný přípravek

Pragolod 20 UF
univerzální ultrafiltrovatelný přípravek

Univerzální kapalný odmašťovací přípravek vhodný pro ponorové, či ultrazvukové odmašťování oceli, litiny, mědi a jejích slitin, hliníku a jeho slitin a omezeně i lakovaných povrchů. Složení přípravku umožňuje plynulou regeneraci odmašťovací lázně ultrafiltrací nebo mikrofiltrací.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 4 - 10 % 50 - 85 2 - 8
Postřik 2 - 8 % 40 - 80 0,5 - 5
Ultrazvuk 3 - 8 % 50 - 80 1 - 5
Tlakové mytí 0,3 - 1 % 40 - 75 0,5 - 3

Pragolod 22 Ms
kyselý přípravek pro barevné kovy

Pragolod 22 Ms
kyselý přípravek pro barevné kovy

Kapalný odmašťovací přípravek kyselého charakteru, vhodný pro odmaštění austenitické korozivzdorné oceli, mědi a jejích slitin a výrobků z drahých kovů. Aplikuje se ponorem nebo ponorem s využitím ultrazvuku. Větší množství dobře biologicky odbouratelných tenzidů umožňuje dobré odstraňování zbytků brousících a leštících past z povrchu.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ponor 5 - 15 % 50 - 85
Postřik 2 - 5 % 40 - 85
Ultrazvuk 3 - 10 % 40 - 75

Pragolod 32
silně alkalický přípravek pro ocel

Pragolod 32
silně alkalický přípravek pro ocel

Kapalný silně alkalický středně emulgující odmašťovací přípravek vhodný pro regeneraci odmašťovací lázně odlučovačem mastnot či mikrofiltrací. Je určen pro ponorové, postřikové a ultrazvukové odmašťování oceli a litiny.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ponor 5 - 15 % 60 - 80
Postřik 2 - 7 % 50 - 80
Ultrazvuk 3 - 10 % 50 - 70
pH (5 % roztok) 12 - 13

Pragolod 44
nízkopěnivý odmašťovací přípravek s mírným pasivačním účinkem

Pragolod 44
nízkopěnivý odmašťovací přípravek s mírným pasivačním účinkem

Pragolod 44 je tekutý odmašťovací a čistící přípravek vhodný pro odmašťování oceli, litiny a omezeně i hliníku a jeho slitin. Přípravek je použitelný i pro čištění lakovaných povrchů, doporučujeme však provést test na snášenlivost (s ohledem na rozdílné kvality nátěrových hmot). Přípravek obsahuje složky, které odmaštěnému zboží poskytnou mezioperační protikorozní ochranu. Pokud to následující technologie připouští, tak je možné zvýšit pasivační účinek přípravku Pragolod 44 jeho minimálním dávkováním do posledního oplachu, aby byla jeho hodnota pH cca 10. Přípravek je směs anorganických, organických sloučenin a neionogenních tenzidů s dobrou biologickou rozložitelností. Vzhledem je to nažloutlá až nahnědlá kapalina. Přípravek je klasifikován jako látka dráždivá ve smyslu platných předpisů. Přípravek obsahuje účinné nízkopěnivé tenzidy, takže je vhodný pro aplikace ponorem, postřikem, pro tlakové mytí a nebo odmaštění pomocí ultrazvuku.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 3 - 10 % 45 - 75 2 - 8
Ultrazvuk 1 - 8 % 45 - 75 2 - 5
Postřik 1 - 5 % 45 - 75 0,2 - 4
Tlakové mytí 0,5 - 1 % 45 - 75 0,5 - 3

Pragolod 46
alkalický odmašťovací a čistící přípravek

Pragolod 46
alkalický odmašťovací a čistící přípravek

Kapalný slabě alkalický odmašťovací a čistící přípravek, vhodný pro odmašťování oceli, litiny, hliníku a jeho slitin, mědi a jejích slitin. Přípravek je použitelný i pro čištění lakovaných povrchů, chromátovaných pozinkovaných předmětů, skla a keramiky. Pragolod 46 obsahuje účinné nízkopěnivé tenzidy, takže je vhodný pro aplikace ponorem, postřikem, pro tlakové mytí pomocí zařízení typu WAP a nebo odmaštění pomocí ultrazvuku. Průmyslové odmašťování ve vanách, komorových nebo průchozích postřikových odmašťovacích strojích.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 4 - 10 % 50 - 85 2 - 8
Ultrazvuk 1 - 6 % 40 - 80 0,5 - 3
Postřik 2 - 6 % 40 - 85 1 - 3
Tlakové mytí 0,5 - 1 % 40 - 75 0,5 - 3

Pragolod 710
univerzální přípravek pro tlakové mytí

Pragolod 710
univerzální přípravek pro tlakové mytí

Tekutý přípravek pro hrubé čištění oceli a litiny tlakovými přístroji. Složení přípravku zajišťuje i odstraňování silných vrstev hydrofobního charakteru z čištěného povrchu.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Tlakové mytí 0,2 - 4 % 80 - 120
Hustota koncentrátu (20 °C) 1,135 g/cm3
pH (1 % roztok) 11 - 12

Pragolod 780
univerzální odmašťovací a mycí přípravek pro tlakové mytí

Pragolod 780
univerzální odmašťovací a mycí přípravek pro tlakové mytí

Tekutý slabě alkalický, vodou ředitelný odmašťovací a čistící přípravek. Je určen pro čištění různých druhů kovových i nekovových povrchů od nečistot hydrofobního charakteru jako jsou např. konzervační oleje, vosky, mazací emulze, pasty apod. mobilními tlakovými přístroji (např. Wap, Kärcher, Kräntzle apod.), pro aplikace postřikem nebo ponorem v odmašťovacích linkách či strojích, ale je použitelný i pro ruční mytí.
Přípravek je vhodný pro čištění všech druhů kovových materiálů ( ocel, litina, měď, hliník a jejich slitiny apod.) i nekovových povrchů (sklo, keramika, plast). Používá se pro odmašťování výrobků a polotovarů, pro čištění pracovních strojů a zařízení nebo dalšího vybavení v průmyslových provozech a dílnách.

Pragolod Grato 12
alkalický přípravek s pasivační schopností

Pragolod Grato 12
alkalický přípravek s pasivační schopností

Kapalný vysoce účinný, středně pěnivý tenzidový alkalický odmašťovací přípravek s pasivačním účinkem vhodný pro čištění železných kovů, skla a keramiky. Přípravek obsahuje látky, které odmaštěnému ocelovému povrchu mohou poskytnout dočasnou protikorozní ochranu. Aplikuje se ručním natíráním, ponorem ve vanách, postřikem v komorových nebo průchozích postřikových strojích, pomocí vysokého tlaku páry i pomocí ultrazvuku a to při teplotě od 20 °C a výše podle druhu znečištění a způsobu aplikace. V případě požadavku dočasné protikorozní ochrany odmaštěného ocelového zboží je možné využít pasivačního účinku Pragolodu Grato 12, který je doporučeno dávkovat v koncentraci 0,2 - 1,0 % do posledního oplachu před sušením výrobku.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ruční mytí 10 - 50 % 20 - 40
Ponor 5 - 20 % 20 - 90
Postřik 2 – 10 % 40 - 70
Ultrazvuk 0,5 – 2 % 50 - 70

Pragolod 57 N
nízkopěnivý vysoce účinný odmašťovač

Pragolod 57 N
nízkopěnivý vysoce účinný odmašťovač

Silně alkalický nízkopěnivý středně emulgující odmašťovací přípravek určený zejména pro ponorové a postřikové odmašťování oceli a litiny. Přípravek se používá zejména pro odstraňování silných nánosů konzervačních prostředků a různých nečistot mastného charakteru úporně lpících na ocelových předmětech. Je účinný na nové typy biologicky odbouratelných olejů na bázi esterů kyselin rostlinných olejů i na řepkový olej. Je schopen zmýdelnit živočišné tuky a kovové soli mastných kyselin (kovová mýdla). Dispergátor obsažený v přípravku je účinný na grafitické částice a částice obrusu kovů, které se jinak obtížně odstraňují s povrchu. Je omezeně použitelný pro odmašťování pozinkovaného zboží a předmětů ze slitin lehkých a barevných kovů, protože je rovnoměrně naleptává.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 1 - 6 % 60 - 85 1 - 8
Postřik 0,5 - 3 % 55 - 80 0,5 - 3
Ultrazvuk 0,5 - 3 % 55 - 80 1 - 3

Pragolod 57 UF
vysoce účinný ultrafiltrovatelný odmašťovač

Pragolod 57 UF
vysoce účinný ultrafiltrovatelný odmašťovač

Silně alkalický nízkoemulgující odmašťovací přípravek určený zejména pro ponorové odmašťování oceli. Je vhodný pro regeneraci odlučovačem mastnot a mikrofiltrací. Přípravek se používá zejména pro odstraňování silných nánosů konzervačních prostředků a různých nečistot mastného charakteru úporně lpících na ocelových předmětech. Je účinný na nové typy biologicky odbouratelných olejů na bázi esterů kyselin rostlinných olejů i na řepkový olej. Je schopen zmýdelnit živočišné tuky a kovové soli mastných kyselin (kovová mýdla). Dispergátor obsažený v přípravku je účinný na grafitické částice a částice obrusu kovů, které se jinak obtížně odstraňují z povrchu. Není vhodný pro odmašťování barevných kovů a předmětů ze slitin lehkých kovů, protože je rovnoměrně naleptává.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 2 - 6 % 50 - 80 2 - 8
Postřik 0,5 - 3 % 50 - 70 0,5 - 3

Pragolod 59
vysoce účinný silně alkalický odmašťovač

Pragolod 59
vysoce účinný silně alkalický odmašťovač

Silně alkalický nízkopěnivý deemulgující odmašťovací přípravek vhodný pro ponorové a postřikové odmašťování oceli a litiny. Přípravek umožní odstranit silné nánosy konzervačních prostředků a různých nečistot mastného charakteru např. nové typy biologicky odbouratelných olejů na bázi esterů kyselin rostlinných olejů či řepkový olej. Dispergátor obsažený v přípravku je účinný na grafitické částice a částice obrusu kovů, které se jinak obtížně odstraňují s povrchu. Pragolod 59 není určen pro odmašťování pozinkovaného zboží a předmětů ze slitin lehkých a barevných kovů, protože je rovnoměrně naleptává.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 1 - 8 % 60 - 90 5 - 10
Postřik 0,5 - 3 % 55 - 80 0,5 - 3
Ultrazvuk 0,5 - 3 % 55 - 80 1 - 3

Pragolod 90
nízkopěnivý odmašťovač s pasivačním účinkem

Pragolod 90
nízkopěnivý odmašťovač s pasivačním účinkem

Silně alkalický středně pěnivý odmašťovací přípravek se současnou pasivací vhodný pro odmašťování oceli. Přípravek obsahuje dusitany. Vytváří tenkou neviditelnou pasivní vrstvičku oxidů železa, která chrání povrch kovu před korozí. Aplikuje se ponorem ve vanách nebo v postřikových čistících zařízeních tam, kde je požadována výborná dočasná protikorozní ochrana a na zpasivovaném povrchu oceli a litiny nesmí zůstat organické látky a chromany. Před aplikací barev je nezbytný dokonalý oplach vodou pro odstranění zbytků alkalických solí.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ponor 1 - 5 % 60 - 90
Postřik 0,5 - 3 % 60 - 90

Pragolod RADALOD
radikální odmašťovač

Pragolod RADALOD
radikální odmašťovač

Radikální silně alkalický odmašťovač vhodný pro odstraňování silných nánosů konzervačních prostředků, vazelín apod. z povrchu oceli a litiny. Aplikuje se ponorem a postřikem.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ponor 2 - 7 % 70 - 90
Postřik 1 - 3 % 60 - 75
Ultrazvuk 1,5 - 5 % 60 - 75

Pragolod RAD 10
nízkopěnivý deemulgující radikální odmašťovač

Pragolod RAD 10
nízkopěnivý deemulgující radikální odmašťovač

Silně alkalický málo emulgující odmašťovací přípravek pro postřikové, ponorové a ultrazvukové odmašťování oceli. Lázeň doporučujeme regenerovat odlučovačem mastnot. Přípravek se používá zejména pro odstraňování silných nánosů konzervačních prostředků a růz­ných nečistot mastného charakteru úporně lpících na ocelových předmětech. Je účinný na nové typy biologicky odbouratelných olejů na bázi esterů kyselin rostlinných olejů i na řepkový olej. Je schopen zmýdelnit živočišné tuky a kovové soli mastných kyselin (kovová mýdla). Není vhodný pro odmašťování barevných kovů a předmětů ze slitin lehkých kovů, protože je rovnoměrně naleptává.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 1 - 5 % 40 - 80 2 - 10
Postřik 0,5 - 3 % 45 - 75 1 - 5
Ultrazvuk 0,5 - 3 % 40 - 75 1 - 5

Pragolod 33
odmašťovač pro odstraňování brousících a leštících past a náletové rzi

Pragolod 33
odmašťovač pro odstraňování brousících a leštících past a náletové rzi

Odmašťovací přípravek Pragolod 33 je v kombinaci s tenzidovou složkou Pragolod DT 33 velmi účinná téměř neutrální odmašťovací lázeň pro odstraňování zbytků leštících a brousících past z povrchu předmětů zhotovených z mědi a jejích slitin, austenitické oceli, keramiky a omezeně také hliníku, slitin hliníku, oceli a pozinkované oceli, které mírně naleptává. Hodnota pH pracovní lázně se pohybuje v závislosti na koncentraci v rozmezí hodnot 7 - 8, což umožňuje široké využití přípravku zejména při čištění leštěného mosazného zboží. Odmašťovací přípravek je vhodný pro aplikaci ponorem a v ultzrazvukových zařízení.

Efektu mírného naleptávání oceli je možné využít pro odstranění náletové rzi. Pro tento účel se připraví lázeň pouze ze složky Pragolod 33, která se používá k neutralizaci a čištění povrchu oceli od lehkých korozních produktů po kyselých operacích např. po moření.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expozice
Pragolod 33 Pragolod DT 33
Ponor 2,0 - 5,0 % 1,0 - 2,0 % 60 - 85°C 2 - 10 min.
Ultrazvuk 1,0 - 3,5 % 0,5 - 2,0 % 55 - 80°C 1 - 5 min.
Čištění, neutralizace 1,5 - 3,0 % - 20 - 40°C 1 - 3 min.

Pragolod 54
alkalický nízkoemulgující odmašťovač

Pragolod 54
alkalický nízkoemulgující odmašťovač

Pragolod 54 je deemulgující středně alkalický odmašťovací přípravek, vhodný zejména pro odmašťování oceli, pozinkované oceli a ferrozinku. Přípravek je určen pro průmyslové odmašťování ve vanách, komorových nebo průchozích postřikových odmašťovacích strojích nebo v ultrazvukových čistících zařízeních. Vzhledem k deemulgujícímu charakteru by měl být tento přípravek aplikován pouze v zařízeních, která mají možnost kontinuálně nebo periodicky odstraňovat oddělenou olejovou fázi (např. olejovým odlučovačem, separátorem apod.) a při ponorovém způsobu odmaštění by zařízení mělo být vybaveno přestřikem hladiny. Přípravek má potlačenou pěnivost a tudíž je vhodný i pro aplikaci postřikem. Případné další snížení pěnivosti odmašťovací lázně lze dosáhnout jednorázovým přídavkem odpěňovacího přípravku Pragolod AF 54 nebo Pragolod AF 50.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 1 - 6 % 60 - 85 2 - 8
Postřik 0,5 - 2 % 55 - 75 0,5 - 2
Ultrazvuk 1 - 5 % 55 - 75 0,5 - 3

Pragolod 55 UF
ultrafiltrovatelný odmašťovač s inhibičním účinkem

Pragolod 55 UF
ultrafiltrovatelný odmašťovač s inhibičním účinkem

Silně alkalický nízkoemulgující, středně pěnící odmašťovací přípravek vhodný pro regeneraci odlučovačem mastnot a mikrofil­trací. Neobsahuje žádné komplexotvorné látky a použité tenzidové složky jsou snadno biologicky odbouratelné. Používá se zejména pro odstraňování silných nánosů konzervačních prostředků a růz­ných nečistot mastného charakteru úporně lpících na ocelových předmětech. Dispergátor obsažený v přípravku je účinný na grafi­tické částice a částice obrusu kovů, které se jinak obtížně od­straňují z povrchu kovů. Obsah multifunkčních inhibitorů umožňu­je odmašťovat i měď, hliník a jejich slitiny, dále zinek i přestože je lázeň silně alka­lická. Dále inhibitory zajišťují i mezioperační protiko­rozní ochranu odmaštěného zboží zejména oceli a slitin mědi. Před aplikací barev je nezbytný dokonalý oplach vodou pro odstranění zbytků alkalických solí.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 1 - 6 % 60 - 85 1 - 8
Postřik 0,5 - 3 % 55 - 75 0,5 - 3

Pragolod 58
univerzální alkalický odmašťovací přípravek s využitím při omílání

Pragolod 58
univerzální alkalický odmašťovací přípravek s využitím při omílání

Pragolod 58 je středně alkalický čisticí přípravek, je určený pro ponorové i postřikové odmašťování oceli, litiny a mědi a jejích slitin před povrchovými úpravami, jako je např. nanášení nátěrových hmot, žárovým zinkováním a hrubé odmaštění před galvanickým pokovením. 
Pragolod 58 je možné použít rovněž i při omílání, kdy je vhodné jej aplikovat v práškové formě posypem při vibračním kuličkovém leštění jak pro železo, tak pro barevné kovy. nebo jej dávkovat do omílacích bubnů.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 1 - 7 % 50 - 80 2 - 10
Postřik 0,5 - 3 % 50 - 85 1 - 5
Omílání 2 - 5 % okolí 10 - 200

Pragolod 83
nízkoemulgující ultrafiltrovatelný odmašťovač

Pragolod 83
nízkoemulgující ultrafiltrovatelný odmašťovač

Alkalický nízkoemulgující odmašťovací přípravek pro ponorové odmašťování hliníku a jeho slitin, oceli a litiny. Přípravek obsahuje alkálie, které umožní současné odmaštění a mírné moření hliníku a jeho slitin. Složení přípravků je speciálně formulováno pro regeneraci ultrafiltrací nebo mikrofiltrací.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 2,5 - 5 % 65 - 85 5 - 8

Pragolod 86 S
vysoce účinný středně alkalický odmašťovač

Pragolod 86 S
vysoce účinný středně alkalický odmašťovač

Středně alkalický vysoce účinný přípravek pro ponorové a ultrazvukové odmašťování oceli, litiny, hliníku a jeho slitin, mědi a jejích slitin. Vyšší obsah účinných dobře biologicky odbouratelných neionogenních tenzidů a dispergátorů zaručuje dobrý odmašťovací účinek při teplotách od 55 °C.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ponor 0,5 - 4 % 60 - 85
Postřik 0,2 - 1,5 % 55 - 80
Ultrazvuk 0,2 - 2 % 55 - 80

Pragolod 86
nízkopěnivý středně alkalický odmašťovač

Pragolod 86
nízkopěnivý středně alkalický odmašťovač

Středně alkalický odmašťovací přípravek pro ponorové a postřikové a ultrazvukové odmašťování oceli, litiny, hliníku a mědi a jejich slitin. Přípravek obsahuje nízkopěnivé dobře biologicky odbouratelné neionogenní tenzidy, které zaručují dobrý odmašťovací účinek lázně.

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ponor 1 - 5 % 60 - 85
Postřik 0,5 - 1,5 % 55 - 80
Ultrazvuk 1 - 3 % 55 - 80

Pragolod 88
vysoce účinný mírně alkalický odmašťovač

Pragolod 88
vysoce účinný mírně alkalický odmašťovač

Mírně alkalický vysoce účinný přípravek pro ponorové a ultrazvukové odmašťování oceli, litiny, hliníku a jeho slitin, mědi a jejích slitin. Přípravek má vyšší obsah účinných dobře biologicky odbouratelných neionogenních a anionaktivních tenzidů, které zajišťují dobrý odmašťovací účinek. Lázeň je možné regenerovat mikrofiltrací.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 0,5 - 5 % 60 - 85 2 - 10

Pragolod 60
přípravek pro katodické odmašťování

Pragolod 60
přípravek pro katodické odmašťování

Silně alkalický odmašťovací přípravek určený pro elektrolytické odmašťování oceli, mědi a jejích slitin před galvanickým pokovením. Aplikuje se v katodickém cyklu.

Pracovní podmínky

Katodový cyklus
Nasazení na 100 l lázně 7 – 10 kg
Proudová hustota 10 A/dm2
Napětí 7 - 9 V
Teplota lázně 70 - 80 °C
Expoziční doba pro ocel, měď 1 - 2 min.
Expoziční doba pro mosaz 1 - 2 min.
Elektrody korozivzdorná ocel AKVN
Plocha zboží : plocha elektrod 1 : 2

Pragolod 61
přípravek pro katodické i anodické odmašťování

Pragolod 61
přípravek pro katodické i anodické odmašťování

Silně alkalický vysoce účinný odmašťovací přípravek určený pro elektrolytické odmašťování oceli, mědi a jejích slitin před galvanickým pokovením. Aplikuje se v katodickém i anodickém cyklu. Je vhodný do ekologicky náročných provozů. Přípravek obsahuje účinné nízkopěnivé dobře biologicky odbouratelné neionogenní tenzidy.

Pracovní podmínky

Doporučená koncentrace 7 - 10 %
Doporučená pracovní teplota lázně Ocel 60 - 80 °C
Barevné kovy 50 - 70 °C
Proudová hustota Katodicky i anodicky 10 A/dm2
Expoziční doby Ocel - katodicky 1 - 2 min.
Ocel - anodicky 30 s
Barevné kovy - katodicky 1 min.
Barevné kovy - anodicky 15 s
Elektrody korozivzdorná ocel 
17 241, 17 246
Plocha zboží : plocha elektrod 1 : 2

Pragolod 66
přípravek pro anodické odmašťování

Pragolod 66
přípravek pro anodické odmašťování

Silně alkalický odmašťovací přípravek, určený pro elektrolytické odmašťování oceli v anodickém cyklu. Je vhodný pro odmašťování před galvanickým pokovením nebo jinými povrchovými úpravami, které vyžadují vysokou čistotu povrchu. Vykazuje mimořádný odmašťovací účinek a současně umožní odstranění náletové rzi z povrchu zboží a v anodickém cyklu zajišťuje také aktivaci, příp. mikroskopické zdrsnění povrchu a tím se dociluje dobré přilnavosti následných povlaků.

Pracovní podmínky

Anodový cyklus
Doporučená koncentrace 8 – 10 %
Doporučená pracovní teplota lázně - ocel 50 - 70 °C
Anodická proudová hustota 10 A/dm2
Expoziční doba 30 - 60 s
Elektrody korozivzdorná ocel 
17 241, 17 246
Plocha zboží : plocha elektrod 1 : 2

Pragolod 68 S
přípravek pro katodické, anodické i chemické odmašťování

Pragolod 68 S
přípravek pro katodické, anodické i chemické odmašťování

Speciální silně alkalický přípravek pro ponorové a ultrazvukové odmašťování oceli a elektrolytické odmašťování oceli a barevných kovů v katodickém i anodickém cyklu. Složení přípravku umožňuje použití i v ekologicky náročných provozech. Přípravek obsahuje účinné dobře biologicky odbouratelné neionogenní a anionaktivní tenzidy.

Pracovní podmínky

Doporučená koncentrace Chemické odmaštění 1 - 6 %
Elektrolytické odmaštění 5 - 10 %
Doporučená pracovní teplota lázně Ocel 60 - 80 °C
Barevné kovy 50 - 70 °C
Proudová hustota Katodicky i anodicky 10 A/dm2
Expoziční doby Ocel - katodicky 1 - 2 min.
Ocel - anodicky 30 s
Barevné kovy - katodicky 1 min.
Barevné kovy - anodicky 20 s
Elektrody korozivzdorná ocel 
17 241, 17 246

Pragolod 69 E
silně alkalický přípravek pro katodické, anodické i chemické odmaštění

Pragolod 69 E
silně alkalický přípravek pro katodické, anodické i chemické odmaštění

Základní složka Pragolod 69E se používá jako univerzální elektrolytická odmašťovací lázeň a je určená pro provozy, kde elektrolytická odmašťovací lázeň nesmí obsahovat povrchově aktivní a jiné organické látky. V kombinaci s doplňovacími tenzidy Pragolod DT 69E. Pragolod DT 57, Pragolod DT 54, Pragolod DT 55, Pragofos DT 1008 L, Pragolod 450, je možné základní lázeň modifikovat pro různé účely ponorového, postřikového a ultrazvukového chemického odmašťování a zvýšit její účinnost na různé typy znečištění. Odmašťovací lázeň Pragolod 69E zesílená doplňovacím tenzidem je v galvanovnách obvykle užívána jako první stupeň odmaštění, po kterém následuje odmaštění elektrolytické. Při elektrolytickém odmaštění se Pragolod 69E aplikuje katodicky, anodicky nebo s reverzací.

Pracovní podmínky

Doporučená koncentrace Chemické odmaštění 1 - 6 %
Elektrolytické odmaštění 5 - 10 %
Doporučená pracovní teplota lázně Ocel 60 - 80 °C
Barevné kovy 50 - 70 °C
Proudová hustota Katodicky i anodicky 10 A/dm2
Expoziční doby Ocel - katodicky 1 - 3 min.
Ocel - anodicky 0,5 - 2 min.
Barevné kovy - katodicky 0,5 - 2 min.
Barevné kovy - anodicky 5 - 10 s
Elektrody korozivzdorná ocel
17 241, 17 246

Pragolod 450
tenzidová přísada do alkalických odmašťovacích lázní

Pragolod 450
tenzidová přísada do alkalických odmašťovacích lázní

Tenzidová přísada do alkalických odmašťovacích lázní typu Pragolod a lázní pro vylučování železnatého fosfátu s označením Pragofos. Vzhledem ke svým deemulgačním vlastnostem je přípravek určen pro ponorové technologie, vybavené zařízením pro oddělovaní mastnot a čištění hladiny.

Pragolod DT 54
doplňovací tenzidová přísada

Pragolod DT 54
doplňovací tenzidová přísada

Doplňovací tenzidová přísada určená k zesílení a prodloužení životnosti regenerovaných odmašťovacích lázní typu Pragolod aplikovaných ponorem. Tento přípravek doporučujeme dávkovat do odmašťovacích lázní provozovaných v zařízeních vybavených přestřikem hladiny a přepadem do separátoru, respektive další regenerační jednotkou. Tenzidová směs má nízkoemulgující charakter a je vhodná pro regeneraci mikro nebo ultrafiltrací. Obsahuje účinné dobře biologicky odbouratelné anionaktivní a neionogenní tenzidy, dispergátory a organické sloučeniny, které zefektivňují odmašťovací proces při čištění mědi a jejich slitin.

Pragolod DT 57
doplňovací nízkopěnivá tenzidová přísada

Pragolod DT 57
doplňovací nízkopěnivá tenzidová přísada

Doplňovací nízkopěnivá tenzidová přísada určená k zesílení a prodloužení životnosti regenerovaných odmašťovacích lázní typu Pragolod aplikovaných ponorem i postřikem. Tento přípravek doporučujeme dávkovat do odmašťovacích lázní provozovaných v zařízeních vybavených přestřikem hladiny a přepadem do separátoru, respektive další regenerační jednotkou. Tenzidová směs má středně emulgující charakter a je vhodná pro regeneraci mikrofiltrací. Je určena zejména pro lázně Pragolod se sníženou pěnivostí.

Pragolod DT NF
nízkopěnivá doplňovací tenzidová přísada

Pragolod DT NF
nízkopěnivá doplňovací tenzidová přísada

Pragolod DT NF je kapalná, silně koncentrovaná, tenzidová přísada pro alkalické odmašťovací lázně typu Pragolod. Používá se pro prodloužení životnosti regenerovaných odmašťovacích lázní nebo pro zesílení odmašťovací účinnosti, např. je-li nutné odstranit z povrchu zboží silné vrstvy hydrofobních látek. Přípravek je určen pro doplňování postřikových odmašťovacích lázní regenerovaných kontinuálně či periodicky odlučováním oddělené olejové fáze, např. hladinovými sběrači oleje, přestřikem hladiny a mikrofiltrací. Při čištění lázně mikrofiltrací se může mírně zvýšit pěnivost lázně.

Pragolod AC 300
rozpouštědlová přísada do odmašťovacích lázní

Pragolod AC 300
rozpouštědlová přísada do odmašťovacích lázní

Pragolod AC 300 je bezvodý, kapalný přípravek, který rozpouští širokou paletu organických znečištění kovových a plastových povrchů, jako jsou lubrikanty, konzervační oleje a vazelíny, vysokotlaké tvářecí přípravky apod. Jeho charakter umožňuje rozpouštět jak polární tak nepolární organické látky. Přípravek Pragolod AC 300 se používá v koncentrovaném stavu pro ponorové nebo ruční mytí kovových a plastových povrchů.

Pragolod AC 300 je určen také pro zesílení neutrálních až středně alkalických vodných odmašťovacích lázní. Obvyklý přídavek 5 – 50 % Pragolodu AC 300 zvýší odmašťovací schopnost těchto lázní pro jinak obtížně odmastitelné látky (vazelíny, vosky).

Pragolod AF 50
účinný odpěňovač

Pragolod AF 50
účinný odpěňovač

Je nízkoviskózní kapalina určená pro rychlé a účinné snížení pěnivosti odmašťovacích lázní typu Pragolod a případně jiných funkčních lázní pro povrchové úpravy kovů. Pragolod AF 50 je směsí organických sloučenin a neionogenních tenzidů. Dávkuje se buď pravidelně nebo jen při akutní potřebě snížit pěnivost lázně, zejména po jejím čerstvém nasazení nebo v důsledku naakumulování pěnivých nečistot v lázni.

Pragolod AF 54
vysoce účinný a rychle působící odpěňovač

Pragolod AF 54
vysoce účinný a rychle působící odpěňovač

Vysoce účinná, rychle působící odpěňovací přísada určená k potlačení pěnivosti všech typů alkalických odmašťovacích lázní typu PRAGOLOD. Je možné ji aplikovat i v procesech regenerovaných mikrofiltrací či ultrafiltrací. Dávkuje se buď pravidelně nebo jen při akutní potřebě snížit pěnivost lázně, zejména po jejím čerstvém nasazení nebo v důsledku naakumulování pěnivých nečistot v lázni.

Pragolod AC 200
kapalná přísada pro omezení úniku aerosolů z mořících lázní s odmašťovacím účinkem Pragolod AC 202

Pragolod AC 200
kapalná přísada pro omezení úniku aerosolů z mořících lázní s odmašťovacím účinkem Pragolod AC 202

Je kapalný přípravek, který omezuje únik aerosolů z mořících lázní. Vzhledem k obsahu tenzidů v přípravku má Pragolod AC 200 dobrou odmašťovací účinnost a jeho obsah v mořících lázní umožní spojení operace odmašťování a moření. Je vhodný pro použití v kyselině chlorovodíkové, sírové i fosforečné. Jeho používání zlepšuje pracovní prostředí v mořírnách.

Pragolod AC 202
kyselý inhibitor pro moření oceli, litiny, hliníku a jeho slitin

Pragolod AC 202
kyselý inhibitor pro moření oceli, litiny, hliníku a jeho slitin

Pragolod AC 202 je kapalný mořící inhibitor oceli, litiny, hliníku a jeho slitin. Přípravek je směsí mořících inhibitorů, neionogenních tenzidů a komplexotvorných látek.

Přípravek Pragolod AC 202 je určen především jako inhibiční přísada do mořících lázní na bázi kyseliny chlorovodíkové a sírové, případně jiných neoxidujících kyselin (kyseliny fosforečné a organických kyselin) a jejich směsí. Inhibuje povrch železných kovů a slitin hliníku, v menší míře inhibuje i povrch zinku a jiných kovů. Silně snižuje navodíkování oceli a zrovnoměrňuje a zjemňuje mořený povrch kovů. Používá se v kyselinách, po předchozím odmaštění v alkalických, kyselých či tenzidových přípravcích, zejména před žárovým zinkováním, galvanickým pokovením a nanášením nátěrových hmot. Pragolod AC 202 snižuje rychlost moření oceli a litiny o 90 až 99 %, podle použité koncentrace a složení oceli nebo litiny. Odmašťovacího účinku mořících kyselin s inhibitorem je možné docílit přídavkem mořících tenzidů Pragolod AC 200, AC 205 nebo Pragolod 450.

Pragolod AC 205
kapalná přísada pro omezení úniku aerosolů z mořících lázní s výborným odmašťovacím účinkem

Pragolod AC 205
kapalná přísada pro omezení úniku aerosolů z mořících lázní s výborným odmašťovacím účinkem

Je kapalný přípravek, který omezuje únik aerosolů z mořících lázní. Vzhledem k obsahu tenzidů v přípravku má Pragolod AC 205 dobrou odmašťovací účinnost a jeho obsah v mořících lázní umožní spojení operace odmašťování a moření. Mírně inhibuje povrch oceli a slitin na bázi mědi. Snižuje navodíkování oceli a zrovnoměrňuje a zjemňuje mořený povrch kovů. Je vhodný pro použití v kyselině chlorovodíkové, sírové i fosforečné. Jeho používání zlepšuje pracovní prostředí v mořírnách.

Pragolod AC 225
kapalná přísada zabraňující samovolnému rozkladu peroxidu vodíku

Pragolod AC 225
kapalná přísada zabraňující samovolnému rozkladu peroxidu vodíku

Je kapalný přípravek, který zabraňuje samovolnému rozkladu peroxidu vodíku v lázních na moření a leštění mědi a jejích slitin. Pragolod AC 225 významně omezuje únik exhalátů z mořících lázní na bázi peroxidu vodíku a tak pro své ekologické vlastnosti zlepšuje pracovní hygienu v mořírnách a přispívá k čistotě životního prostředí. Přípravek Pragolod AC 225 je určen jako přísada do mořících lázní před nanášením nátěrových hmot, galvanickým pokovením nebo jinými povrchovými úpravami.

Pragolod AC 226
kapalná přísada zabraňující samovolnému rozkladu peroxidu vodíku z lázní pro leštění mědi jejich slitin

Pragolod AC 226
kapalná přísada zabraňující samovolnému rozkladu peroxidu vodíku z lázní pro leštění mědi jejich slitin

Je kapalný přípravek, který zabraňuje samovolnému rozkladu peroxidu vodíku v lázních s kyselinou sírovou na moření a leštění mědi a jejích slitin. Obsahuje zvýšené množství povrchově aktivních látek a stabilizátorů. Přípravek Pragolod AC 226 je určen jako přísada do mořících a leštících lázní na bázi kyseliny sírové a peroxidu vodíku před nanášením nátěrových hmot, galvanickým pokovením nebo jinými povrchovými úpravami. Pragolod AC 226 významně omezuje únik exhalátů z mořících lázní na bázi peroxidu vodíku a tak pro své ekologické vlastnosti zlepšuje pracovní hygienu v mořírnách a přispívá k čistotě životního prostředí.

Pragolod 930
silně kyselý odmašťovací přípravek pro čištění železných kovů před žárovým zinkováním

Pragolod 930
silně kyselý odmašťovací přípravek pro čištění železných kovů před žárovým zinkováním

Pragolod 930 je tekutý silně kyselý čistící přípravek, vhodný pro odmašťování středně zamaštěných železných kovů před žárovým zinkováním. Aplikuje se ponorem, zředěný na pracovní koncentraci vodou, za normální nebo zvýšené teploty. Přípravek je směs koncentrovaných anorganických kyselin (fosforečné a chlorovodíkové) a neionogenních tenzidů, inhibitorů a solubilizátorů, což zajišťuje kvalitní odmaštění a nahrazuje tak předběžné alkalické odmašťování při přípravě povrchu před žárovým zinkováním. Odmašťovací lázeň s mořícím účinkem nemá za cíl odstranění všech okují a korozních produktů z povrchu upravovaného materiálu. Hlavním cílem je příprava povrchu kovů pro následné moření v kyselinách s mořícími inhibitory a tenzidy bez nutnosti mezioplachu. Tím se zmenšuje počet van pro předúpravu povrchu před zinkováním, spotřeba oplachových vod a náročnost čištění v ČOV.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 3 - 5 % 15 - 35 10 - 20

Pragolod 940
kyselý mořící desoxidační čistící přípravek. Rozpouštěč vodního kamene

Pragolod 940
kyselý mořící desoxidační čistící přípravek. Rozpouštěč vodního kamene

Pragolod 940 je tuhý kyselý, čistící přípravek na bázi kyseliny amidosírové (amidosulfonové), určený pro rozpouštění okují a korozních produktů, hydrolytických produktů po alkalickém odmaštění nebo moření v minerálních kyselinách. Dále je využitelný pro aktivaci povrchu slitin mědi, zejména automatové a odlitkové mosazi legované olovem. Přípravek také rozpouští usazeniny vodního kamene. Při rozpouštění okují nebo vodního kamene prakticky nenapadá základní materiál proto není nebezpečí přemoření základního kovu. Obsahuje multimetalické adsorpční mořící inhibitory a neionogenní tenzidy. Je vhodný pro aplikace ponorem a ponorem s ultrazvukem. Pracuje při teplotách od 30 do 80 °C, koncentraci 1-5% a době expozice 1-60 min.

Pragolod 960
silně kyselý přípravek pro moření korozivzdorných ocelí a niklových slitin

Pragolod 960
silně kyselý přípravek pro moření korozivzdorných ocelí a niklových slitin

Odstraňuje korozní produkty vytvořené svářením a sjednocuje vzhled mořeného povrchu. Také odstraňuje zbytky feritických částic z obráběcích nástrojů, které by mohly vyvolat indukovanou korozi na povrchu korozivzdorné oceli.

Moření vyžaduje předběžné odmaštění povrchu mořených výrobků ve vhodných odmašťovacích lázních (Pragolod 57 N, Pragolod 18 apod.)

Obsahuje povrchově aktivní a inhibiční látky odolné oxidačnímu prostředí, které snižují povrchové napětí lázně a zabraňují přeleptání základního materiálu.