Utěsňování galvanicky vyloučených povlaků

Skupina přípravků Pragokor Seal Cu, Fe a Zn jsou vodou ředitelné laky, určené především pro konečnou úpravu povrchu, lakování, utěsnění a impregnaci povrchů kovů a konverzních úprav. Ve specifických případech jsou využitelné i jako nesnímatelná mezioperační ochrana. Při aplikaci vytvářejí na povrchu bezbarvou, průhlednou, polymerní vrstvičku, která nese univerzální i specifické inhibitory koroze, absorpční a modifikační látky pro stimulátory koroze, impregnační a hydrofobizující sloučeniny. Organická polymerní vrstva společně s koroze inhibitory vytváří jak mechanickou i chemisorpční barieru proti působení agresivních stimulátorů koroze. Přípravky Pragokor Seal se aplikují ponorem. Nanášejí se v technologickém postupu jako poslední operace před sušením, po poslední oplachové operaci. Lze je nanášet i na čisté usušené povrchy povrchově upraveného zboží, povrch však po ponoru do vodného roztoku musí být smáčivý.

Pragokor Seal Cu
pro ochranu povrchu mědi, mosazi, bronzu a ostatních kovů

Pragokor Seal Cu
pro ochranu povrchu mědi, mosazi, bronzu a ostatních kovů

Pragokor Seal Cu se přednostně se používá pro ochranu povrchu mědi, mosazi, bronzu a ostatních kovů nebo povlaků na bázi mědi, dále na utěsnění a impregnaci pasivovaných nebo patinovaných povrchů mědi a jejích slitin. Upraveným povrchům poskytuje ochranu proti tmavnutí, utěsnění pórů v katodických povlacích mědi a jejích slitin. Laková vrstva vytvořená aplikací laku Pragokor Seal Cu vytváří konečnou úpravu dekorativních povrchů mědi a jejích slitin, která zajišťuje dlouhodobou stabilitu vzhledu upraveného povrchu. Obdobnou ochranu poskytuje Pragokor Seal Cu i dekorativním povlakům nebo povrchům stříbra a hliníku.

Pragokor Seal Fe
utěsnění a impregnaci fosfátových vrstev na oceli

Pragokor Seal Fe
utěsnění a impregnaci fosfátových vrstev na oceli

Pragokor Seal Fe má univerzální charakter. Přednostně se používá pro utěsnění a impregnaci fosfátových vrstev na oceli, černěných nebo patinovaných povlaků na oceli a litině, ochranu niklových povlaků proti tmavnutí, utěsnění pórů v katodických povlacích Ni-Cr, Cu-Ni-Cr, nesnímatelnou mezioperační ochranu ocelových výrobků odmaštěných v alkalických odmašťovačích nebo výrobků odmaštěných a omořených. Vzhledem k univerzálnímu charakteru se hodí i pro ochranu výrobků složených z více různých kovů

Pragokor Seal Zn
ochrana chromátovaných a fosfátovaných povlaků zinku

Pragokor Seal Zn
ochrana chromátovaných a fosfátovaných povlaků zinku

Pragokor Seal Zn se přednostně se používá pro ochranu chromátovaných a fosfátovaných povlaků zinku, slitinových zinkových povlaků a kadmia. Upraveným povrchům poskytuje zvýšenou protikorozní ochranu. Odolnost proti vzniku bílých korozních zplodin chromátovaných povlaků zinku zvyšuje při zrychlené zkoušce v neutrální solné mlze o 200-600 hodin. Dále sjednocuje vzhled chromátovaných povlaků a potlačuje iridiscenci chromátových vrstev. Laková vrstva vytvořená aplikací laku Pragokor Seal Zn vytváří konečnou úpravu dekorativních chromátovaných povrchů zinkových povlaků, která zajišťuje dlouhodobou stabilitu vzhledu upraveného povrchu.

Pragokor Seal Si
anorganický utěsňovací přípravek na konverzní vrstvy zinku a hliníku

Pragokor Seal Si
anorganický utěsňovací přípravek na konverzní vrstvy zinku a hliníku

Přípravek Pragokor Seal Si je slouží k utěsnění konverzních chromátových i bezchromanových pasivačních vrstev na zinkových a slitinových zinkových povlacích a utěsnění dalších konverzních vrstev, jako chromátových povlaků na hliníku a jeho slitinách, pasivovaných zinkových odlitcích apod. Pragokor Seal Si podstatně zvyšuje korozní odolnost konverzních povlaků a významně oddaluje počátek korozního napadení. Používá se zejména s bezchromanovými pasivačními roztoky a zvyšuje jejich odolnost v zrychlené korozní zkoušce v solné mlze o 200 - 400 hodin. Přípravek je možné aplikovat i v případech, kdy je zakázáno použít utěsnění na bázi vodouředitelných laků, například pro součásti brzdových a chladících systémů a hydrauliky, kdy by odloupnutí utěsňovacího laku vlivem agresivních kapalin náplně systému, mohlo způsobit netěsnosti, ucpávání nebo selhání funkce výrobku. Přípravek Pragokor Seal Si je vodný, slabě mléčně zakalený koloidní roztok, který obsahuje nanočástice oxidu křemičitého. Při aplikaci z vodného prostředí kondenzují částice sólu oxidu křemičitého na povrch konverzní vrstvy a vytvářejí na jejím povrchu gelovou, bezbarvou, průhlednou vrstvičku. Při vysušení a dehydrataci gelové vrstvy se vytvoří prostorová síť silikátových sloučenin pospojená siloxanovými vazbami, která zvyšuje korozní odolnost, jak do objevení prvních korozních zplodin zinku tak celkovou korozní odolnost povlaku. Tloušťka vrstvy se pohybuje podle pracovních podmínek a podkladové konverzní vrstvy od 0,3 až do 3 µm. Vrstvička také zvyšuje přilnavost nátěrových hmot. V případě aplikace vodouředitelných nátěrových hmot se zlepšuje rozliv nátěrové hmoty při stříkání. Přípravek se musí skladovat při teplotách +5 až 30°C, zmrznutí přípravku je nepřípustné!.