Galvanické pokovování / Zinkování

Pragogal Zn 310, Zn 320
kyanidová zinkovací lázeň pro závěsové a hromadné pokovení

Pragogal Zn 310, Zn 320
kyanidová zinkovací lázeň pro závěsové a hromadné pokovení

Pragogal Zn 310 a Pragogal Zn 320 jsou technologie alkalického kyanidového zinkování.

Technologie Pragogal Zn 310 je přednostně určena pro závěsové pokovení, Pragogal Zn 320 pro hromadné pokovení. Obě technologie lze provozovat bez leskutvorných přísad při vylučování matných nebo pololesklých zinkových povlaků. Leskutvorná přísada Pragogal Zn 304 umožňuje vylučování lesklých zinkových povlaků při závěsovém i hromadném pokovování. Výhodou tohoto procesu je spolehlivý, ekonomický provoz spojený s vysokou kvalitou vyloučeného zinkového povlaku.

Zinkovací lazně se připraví z příslušných komplexních solí Pragogal Zn 310 nebo Pragogal Zn 320, které se vzájemně liší poměrem Zn:NaCN.

Pro nasazení 100 l lázně se použije:

Označení Závěsové pokovení Hromadné pokovení
Pragogal Zn 310 (komplexní sůl) 24 kg -
Pragogal Zn 320 (komplexní sůl) - 27 kg
Pragogal Zn 304 (leskutvorná přísada) 0,2 l 0,2 l


Lázně se provozují při pracovních podmínkách:

  Závěsové pokovení Hromadné pokovení
Proudová hustota - katodická 0,5 - 8 A/dm2 0,5 - 2 A/dm2
Proudová hustota - anodická 0,5 - 2 A/dm2 0,1 - 2 A/dm2
Teplota 18 - 30 °C 18 - 40 °C

 

Spotřeba leskutvorné přísady Pragogal Zn 304 je závislá na druhu a tvaru pokovovaného zboží a pohybuje se od 0,5 l do 2 l na 10 000 Ah.

Pragogal Zn 372
slabě kyselá zinkovací lázeň se zvýšenou teplotní odolností a nízkou pěnivostí

Pragogal Zn 372
slabě kyselá zinkovací lázeň se zvýšenou teplotní odolností a nízkou pěnivostí

Slabě kyselá zinkovací lázeň Pragogal Zn 372 je určena pro závěsové i hromadné pokovování. Nasazuje se ze základní tenzidové přísady Pragogal Zn 371 a leskutvorné přísady Pragogal Zn 372. Vytváří vysoce lesklé zinkové povlaky v širokém rozmezí proudových hustot. Lázeň má dobrou vyrovnávací schopnost, hloubkovou účinnost a výbornou krycí schopnost. Provozně je velmi spolehlivá a jednoduchá pro obsluhu a údržbu. Přísady v lázni mají vysoký bod zákalu až 98°C při novém nasazení a nevysolují se při zvýšených koncentracích solí v lázni a při ohřevu lázně. Pohyb lázně je zajišťován pohybem katodové tyče nebo čeřením stlačeným vzduchem. Umožňuje pokovení při vyšších proudových hustotách, než je tomu u lázní míchaných jen pohybem katodové tyče. Současně dochází k lepšímu využití účinných složek leskutvorných přísad, proto je předností této lázně i hospodárný provoz.

Spotřeba leskutvorné přísady Pragogal Zn 372 na 10 000 Ah je cca 2 - 5 l.

Pro nasazení 100 l lázně se použije:

Složka Závěsové pokovení   Hromadné pokovení
  Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
Chlorid zinečnatý 6 kg 5 - 9 kg 8 kg 5 - 9 kg
Chlorid draselný 18 kg 18 - 21 kg 18 kg 18 - 21 kg
Kyselina boritá 3 kg 2,5 - 3,5 kg 3 kg 2,5 - 3,5 kg
Benzoan sodný 0,5 kg 0,4 - 0,6 kg 0,5 kg 0,4 - 0,6 kg
Pragogal Zn 371 4 l 3,6 - 4,5 l 4 l 3,6 - 4,5 l
Pragogal Zn 372 0,3 l 0 - 0,5 l 0,25 l 0 - 0,4 l


Pracovní podmínky:

Pracovní parametr lázně Závěsové pokovení   Hromadné pokovení
  Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
Katodová proudová hustota A/dm2 3 0,5 - 6 1 0,3 - 1,5
Anodová proudová hustota A/dm2 1,5 0,1 - 2,5 1,5 0,1 - 2,5
Napětí na vaně V   2 - 8   4 - 12
Teplota lázně °C 22 15 - 35 25 15 - 40
pH lázně 5 4,5 - 5,4 4,8 4,5 - 5,4
Vylučovací rychlost 1 µm/min, při 4 A/dm2 12 µm/hod, při 1 A/dm2
Proudové zatížení lázně v A/l max. 1 max. 1
Poměr ploch katoda : anoda 1 : 2 1:1 - 1:2 1 : 1 1:1 - 1:2
Míchání vzduchem pro 1m katodové tyče je spotřeba m3 za minutu   0,1 - 0,2    
Míchání pohybem kat. tyče m/min. 4 - 5 2 - 8    
Katodový proudový výtěžek v %   95 - 98   95 - 98

Pragogal Zn 367
slabě kyselá zinkovací lázeň

Pragogal Zn 367
slabě kyselá zinkovací lázeň

Slabě kyselá zinkovací lázeň Pragogal Zn 367 je určena pro hromadné i závěsové pokovení v zařízeních, kde je lázeň míchána pohybem katodové tyče. Nasazuje se ze základní tenzidové přísady Pragogal Zn 366 a leskutvorné přísady Pragogal Zn 367. Vyloučené zinkové povlaky jsou vysoce lesklé v širokém rozmezí katodových proudových hustot, vyznačují se dobrou tažností a nízkým vnitřním pnutím. Lázeň má výbornou vyrovnávací schopnost, dobrou hloubkovou účinnost a vynikající krycí schopnost. Velmi robustní a provozně spolehlivá univerzální lázeň. Bod zákalu tenzidové složky lázně je asi 48°C. Technologie Pragogal Zn 367 je možné provozovat jako lázeň chloridovou nasazenou ze sodných, draselných či amonných iontů.

 

Spotřeba leskutvorné přísady Pragogal Zn 367 na 10 000 Ah je cca 3 l.

 

Pro nasazení 100 l lázně se použije:

Složka Elektrolyt (Na+) Elektrolyt (K+) Elektrolyt (NH4 +)
Chlorid zinečnatý 7,0 kg 7,0 kg 7,0 kg
Kyselina boritá 3,0 kg 3,0 kg -
Chlorid sodný 15,0 kg - -
Chlorid draselný - 17,5 kg -
Chlorid amonný - - 18,0 kg
Benzoan sodný 0,5 kg 0,5 kg 0,5 kg
Pragogal Zn 366 smáčedlo 4,0 l 4,0 l 4,0 l
Pragogal Zn 367 leskutvorná přísada 0,3 l 0,3 l 0,3 l


Pracovní podmínky:

Pracovní parametr lázně Závěsové pokovení   Hromadné pokovení
  Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
Katodová proudová hustota A/dm2 3 0,5 - 5 1 0,3 - 1,5
Anodová proudová hustota A/dm2 1,5 0,1 - 2,5 1,5 0,1 - 2,5
Napětí na vaně V   2 - 4   4 - 12
Teplota lázně °C 22 15 - 35 25 15 - 35
pH lázně 4,8 4,5 - 5,4 4,8 4,5 - 5,4
Vylučovací rychlost 1 µm/min, při 4 A/dm2 12 µm/hod, při 1 A/dm2
Proudové zatížení lázně v A/l max. 1 max. 1
Poměr ploch katoda : anoda 1 : 2 1:1 - 1:2 1 : 1 1:1 - 1:2
Míchání pohybem kat. tyče m/min. 4 - 5 2 - 8    
Katodový proudový výtěžek v %   95 - 98   95 - 98

Pragogal Zn 3400
moderní alkalická nekyanidová zinkovací lázeň s vysokou hloubkovou účinností a krycí schopností

Pragogal Zn 3400
moderní alkalická nekyanidová zinkovací lázeň s vysokou hloubkovou účinností a krycí schopností

Pragogal Zn 3400 je alkalická nekyanidová zinkovací leskle pracující lázeň nové generace, s nízkou koncentrací zinku s vysokou hloubkovou účinností a krycí schopností. Je vhodná pro závěsové i hromadné pokovení. Z lázně jsou vylučovány lesklé povlaky v širokém rozmezí katodových proudových hustot s velmi dobrou hloubkovou účinností. Povlaky jsou dobře chromátovatelné.

Spotřeby přísad na 10 000 Ah:
Pragogal Zn 3401: 1,5 - 3,0 l (základní přísada)
Pragogal Zn 3402: 0,7 - 2,0 l (leskutvorná přísada)
Pragogal Zn 3403: 0,8 - 1,0 l na každých do lázně doplněných 10 kg NaOH (maskovací přísada)

Pro nasazení 100 l lázně se použije:

Složka Závěsové pokovení   Hromadné pokovení
  Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
Hydroxid sodný č. 13 kg 12 - 14 kg 13,5 kg 12,5 - 15 kg
Oxid zinečnatý č. 1,25 kg 1 - 1,4 kg 1,8 kg 1,6 - 1,9 kg
Pragogal Zn 3401 0,6 l 0,4 - 0,7 l 0,6 l 0,4 - 0,7 l
Pragogal Zn 3402 0,4 l 0,3 - 0,5 l 0,4 l 0,3 - 0,5 l
Pragogal Zn 3403 1 l 1 - 1,4 l 1 l 1 - 1,4 l

Pragogal Zn 3700
moderní slabě kyselá zinkovací lázeň se zvýšenou provozní odolností

Pragogal Zn 3700
moderní slabě kyselá zinkovací lázeň se zvýšenou provozní odolností

Slabě kyselá zinkovací lázeň Pragogal Zn 3700 je určena pro závěsové i hromadné pokovování. Lze z ní vylučovat vysoce lesklé zinkové povlaky v širokém rozmezí proudových hustot. Lázeň má dobrou vyrovnávací schopnost, hloubkovou účinnost a výbornou krycí schopnost. Je velmi spolehlivá s vysokou odolností v provozních podmínkách, je jednoduchá pro obsluhu a údržbu. Nasazuje se ze základní tenzidové přísady Pragogal Zn 3701 a leskutvorné přísady Pragogal Zn 3702. Nové typy tenzidů s vysokým bodem zákalu (nad 100°C) umožňují práci lázně bez nutnosti chlazení a lepší využití účinných složek leskotvorných přísad, a tak má proces sníženou spotřebu přísad. Nové přísady zvyšují maximální použitelnou katodovou proudovou hustotu a usnadňují pokovení heterogenních materiálů (šedá litina, pevnostní, cementované a kalené oceli). Dále snižují navodíkování oceli při pokovování
Spotřeba leskutvorné přísady Pragogal Zn 3702 na 10 000 Ah je cca 2 - 5 l.

Pro nasazení 100 l lázně se použije:

Složka Závěsové pokovení   Hromadné pokovení
  Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
chlorid zinečnatý 7 kg 5 - 9 kg 8 kg 5 - 9 kg
chlorid draselný 18 kg 18 - 21 kg 18 kg 18 - 21 kg
kyselina boritá 3 kg 2,2 - 3,0 kg 3 kg 2,5 - 3,2 kg
Pragogal Zn 3701 4 l 3,0 - 4,5 l 4 l 3,0 - 4,5 l
Pragogal Zn 3702 0,3 l 0 - 0,5 l 0,25 l 0 - 0,4 l


Pracovní podmínky:

Pracovní parametr lázně Závěsové pokovení   Hromadné pokovení
  Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
Katodová proudová hustota A/dm2 3 0,5 - 7 1 0,3 - 2
Anodová proudová hustota A/dm2 1,5 0,1 - 2,5 1,5 0,1 - 2,5
Napětí na vaně V   2 - 8   4 - 12
Teplota lázně °C 22 15 - 45 25 15 - 45
pH lázně 5,0 4,5 - 5,4 4,8 4,5 - 5,4
Vylučovací rychlost 1 µm/min (4 A/dm2) 12 µm/h (1 A/dm2)
Proudové zatížení lázně v A/l max. 1,2 max. 1,2
Poměr ploch katoda : anoda 1 : 2 1 : 1 - 1 : 2 1 : 2 1 : 1 - 1 : 2
Míchání vzduchem:
pro 1m katodové tyče je spotřeba m3 za minutu
  0,1 - 0,2    
Míchání pohybem kat. tyče m/min. 4 - 5 2 - 8 - -
Katodový proudový výtěžek   95 - 98%   95 - 98%