Galvanické pokovování / Stříbření

Pragogal Ag 710
komplexní sůl pro přípravu kyanidové stříbřící lázně

Pragogal Ag 710
komplexní sůl pro přípravu kyanidové stříbřící lázně

Je komplexní sůl pro přípravu kyanidové stříbřící lázně, která je určena pro závěsové i hromadné pokovení. Vyloučené povlaky jsou matné. Pro zajištění dokonalé přilnavosti povlaků stříbra na méně ušlechtilých kovech je nezbytné zboží nejprve předstříbřit s menším obsahem stříbra. Pro závěsové pokovování se Pragogal Ag 710 nasazuje v koncetraci 100 g/l, pro hromadné pokovování v koncentraci 150 g/l.

Pracovní podmínky:

Pracovní parametr Závěsově Hromadně
Katodická proudová hustota 0,2 - 1,5 A/dm2 0,3 - 1 A/dm2
Napětí 0,5 - 1,5 V 8 - 15 V
Teplota 20 - 25 °C 20 - 30 °C
Filtrace Občasná
Anody Ryzí stříbro
Poměr ploch katoda : anoda 1:1 1:1 až 3:1

Pragogal Ag 720
alkalická kyanidová leskle tvrdě stříbřící lázeň

Pragogal Ag 720
alkalická kyanidová leskle tvrdě stříbřící lázeň

Je alkalická kyanidová leskle tvrdě stříbřící lázeň pro závěsové i hromadné pokovování. Vyloučený povlak je slitina stříbra a antimonu (1 - 3 % Sb) o tvrdosti HV20 170 - 240 kg/mm2. Povlak je pololesklý až lesklý, korozně odolný a snadno pájitelný. Je méně náchylný k daktyloskopické korozi než matné povlaky ryzího stříbra.

Lázeň se přípraví z komplexní soli Pragogal Ag 720 v koncetraci 220 g/l pro závěsové pokovení 260 g/l pro hromadné pokovování a 25-35 ml/l leskutvorné přísady Pragogal Ag 721 a 25-35 ml/l přísady Pragogal Ag 722.

Pracovní podmínky:

Pracovní parametr Závěsově Hromadně
Katodická proudová hustota 0,3 - 2,5 A/dm2 0,5 - 1,5 A/dm2
Napětí 0,5 - 4 V 8 - 15 V
Teplota 20 - 25 °C 20 - 30 °C
Filtrace Občasná
Anody Ryzí stříbro
Poměr ploch katoda : anoda 1:1 1:1 až 3:1

Pragogal Ag 730
sůl pro přípravu předstříbřící lázně

Pragogal Ag 730
sůl pro přípravu předstříbřící lázně

Je komplexní sůl pro přípravu předstříbřící lázně určené pro závěsové i hromadné pokovení. 100 l předstříbřící lázeň se připraví rozpuštěním 8 kg komplexní soli Pragogal Ag 730 ve vodě.

Pracovní podmínky:

Pracovní parametr Předstříbření
Pracovní teplota 18 - 25 °C
Katod. proud. hustota 0,2 - 1 A/dm2
Napětí 2 - 3 V