Galvanické pokovování / Mědění a mosazení

Pragogal Cu 210
kyanidová matně mědící a předmědící lázeň

Pragogal Cu 210
kyanidová matně mědící a předmědící lázeň

Pragogal Cu 210 je komplexní sůl pro přípravu alkalické kyanidové matné mědící a předmědící lázně pro závěsové a hromadné pokovování. Z lázně se vylučují pololesklé, měkké, tažné a dobře leštitelné měděné povlaky.

Elektrolyt Pragogal Cu 210 je vhodný pro mědění železných, případně ocelových dílů a dílů ze slitin zinku. Lázeň je možné použít i pro předmědění železných, ocelových dílů před použitím kyselých mědících lázní nebo předmědění výrobků ze slitin zinku před dalším měděním v kyanidových mědících lázních s vyšší vylučovací rychlostí a nebo kyselých mědících lázních. Je využitelná i pro předmědění hliníku a jeho slitin technologickými postupy s využitím zinkátování. Pro vylučování pololesklých povlaků, zjemnění zrna povlaků je možno použít přísadu Pragogal Cu 221. Přísada také snižuje mezifázové povrchové pnutí mezi pokovovaným povrchem a lázní a snižuje riziko tvorby nehomogenit povlaku mědi (pitting, pórovitost ap.), které jsou vyvolány buď vadami pokovovaného povrchu nebo nečistotami v lázni. Osvědčuje se i při pokovení strukturně nehomogenních materiálů jako je šedá litina.

Obvyklá spotřeba přísady Pragogal Cu 221 je 1 - 2 l na 10 000 Ah.

K nasazení 100 litrů lázně se použije: 16 kg komplexní soli Pragogal Cu 210.

Pracovní podmínky:

Teplota 40 - 50 °C
Napětí 1,5 - 4 V
Proudová hustota 0,5 - 1,5 A/dm2
Filtrace Občasná, přes aktivní uhlí
Vylučovací rychlost 0,33 µm/min. při 1 A/dm2
Účinnost lázně cca 75 %

Pragogal Cu 220
kyanidová pololesklé mědící lázeň

Pragogal Cu 220
kyanidová pololesklé mědící lázeň

Pragogal Cu 220 je komplexní sůl pro přípravu alkalické kyanidové, pololesklé mědící lázně pro závěsové a hromadné pokovování reverzním způsobem. Z lázně se vylučují pololesklé, měkké, tažné a dobře leštitelné měděné povlaky. Při reverzaci proudu je zboží zapojeno cca 25 - 30 sec jako katoda a 5 sec jako anoda. Tímto způsobem je možno vylučovat měděné povlaky větší tloušťky při vyšších proudových hustotách. Pro vylučování pololesklých povlaků zjemnění zrna povlaků je možno použít přísadu Pragogal Cu 221. Přísada také snižuje mezifázové povrchové pnutí mezi pokovovaným povrchem a lázní a snižuje riziko tvorby nehomogenit povlaku mědi (pitting, pórovitost ap.), které jsou vyvolány buď vadami pokovovaného povrchu nebo nečistotami v lázni. Osvědčuje se i při pokovení strukturně nehomogenních materiálů jako je šedá litina. Pragogal Cu 220 je vhodný pro mědění železných, případně ocelových dílů a dílů ze slitin zinku.

Obvyklá spotřeba přísady Pragogal Cu 221 je 1 - 2 l na 10 000 Ah.

K nasazení 100 litrů lázně:

Složka Pokovení oceli Pokovení slitin Zn, Al
     
Pragogal Cu 220 27 kg 27 kg
Hydroxid sodný 1 kg -
Pragogal Cu 221 0,2 – 0,3 l


Pracovní podmínky:

Parametr Závěsově Hromadně
Teplota (°C) 55 - 75 40 - 50
Napětí (V) 2 - 6 10 - 14
Proudová hustota (A/dm2) 0,5 - 2,5 1 - 2
Filtrace Občasná, přes aktivní uhlí  
Míchání Pohyb katodové tyče  
Vylučovací rychlost 0,7 µm/min při 2 A/dm2  
Účinnost lázně cca 80 %

Pragogal Cu 2500
kyselá dekorativní mědící lázeň

Pragogal Cu 2500
kyselá dekorativní mědící lázeň

Pragogal Cu 2500 je univerzální kyselá mědící lázeň pro vylučování vysoce lesklých měděných povlaků, s výbornou vyrovnávací schopností již od nízkých proudových hustot. Povlaky se používají jako mezivrstva v ozdobně-ochranných povlakových systémech Cu-Ni-Cr, jako konečný dekorativní povlak a jako povlaky pro technické použití ve strojírenství a elektronice. Lesklé povlaky mědi se lázně vylučují již od 0,1 A/dm2, což příznivě ovlivňuje pokovování tvarově členitých předmětů, přitom úroveň vyrovnávací schopnosti lze ovlivnit dávkováním přísad bez změny lesku povlaků. Povlaky mědi jsou měkké, tažné a hodí se i pro vylučování silných vrstev mědi v galvanoplastice.

Spotřeby přísad na 10 000 Ah:
Pragogal Cu 2501: 0,7 - 1,5 l (základní leskutvorná přísada)
Pragogal Cu 2502: 0,7 - 1,5 l (leskutvorná přísada)

Pro nasazení 100 litrů lázně se použije:

Složka Ozdobně-ochranné pokovení Pro teploty do 35 °C Pro tištěné spoje
Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
Síran měďnatý kryst. 20 kg 18 - 20,5 kg 17 kg 15 - 17,5 kg 9 kg 8 - 9,5 kg
Kys. sírová čistá (96-98%) 7 kg 6 -7,5 kg 10 kg 9 - 10,5 kg 18 kg 16,5 - 19 kg
Pragogal Cu 2501 0,2 l 0,1 - 0,3 l 0,2 l 0,1 - 0,3 l 0,3 l 0,2 - 0,35 l
Pragogal Cu 2502 0,2 l 0,1 - 0,3 l 0,2 l 0,1 - 0,3 l 0,2 l 0,1 - 0,3 l


Pracovní podmínky - závěsové pokovení:

Pracovní parametr Ozdobně-ochranné pokovení Pro teploty do 35 °C Pro tištěné spoje
Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
Katodická proudová hustota 3 - 4 A/dm2 0,1 - 6 A/dm2 3 - 4 A/dm2 0,3 - 7 A/dm2 1 - 2 A/dm2 0,1 - 3 A/dm2
Anodická proudová hustota 2 A/dm2 1-2 A/dm2 2 A/dm2 1-2 A/dm2 1 A/dm2 0,5-1,A/dm2
Teplota 22-25 °C 18-30 °C 22-25 °C max. 35 °C 22-25 °C 20-28 °C
Míchání Vzduchem Vzduchem Pohybem kat. tyče


Pracovní podmínky - hromadné pokovení:
Pro hromadné pokovení se používá proudová hustota 0,5 - 1,5 A/dm2. Doporučujeme použít základní složení lázně pro ozdobně ochranné pokovení a v případě vysokého proudového zatížení nad 1 A/l lázně základní složení pro zvýšené teploty.

Pragogal Ms 610
kyanidová mosazící lázeň

Pragogal Ms 610
kyanidová mosazící lázeň

Pragogal Ms 610 je kyanidová mosazící lázeň pro vylučování funkčních nebo dekorativních povlaků. Používá se pro závěsové i hromadné pokovování. Lázeň se připraví rozpuštěním 18 kg komplexního přípravku Pragogal Ms 610 ve 100 l vody.

K nasazení 100 litrů lázně se použije: 18 kg komplexní soli Pragogal Cu 610.

Pracovní podmínky:

Teplota lázně 20 - 30 °C
Proudová hustota 0,5 - 3 A/dm2 pro závěsové pokovování

0,5 - 2 A/dm2 pro hromadné pokovování
Anody mosazné Obsah Cu 67 - 70 %

Obsah Zn 30 - 33 %
Anody před 1. použitím doporučujeme otryskat vhodným suchým inertním materiálem