Galvanické pokovování / Cínování

Pragogal Sn 5500
technologie kyselého cínování

Pragogal Sn 5500
technologie kyselého cínování

Pragogal Sn 5500 je kyselá síranová cínovací lázeň, vylučuje vysoce lesklé, tažné a bezporézní vrstvy cínu na dílech ze železa, mědi a slitin mědi. Je vhodná pro závěsové i hromadné pokovení. Z lázně jsou vylučovány vysoce lesklé povlaky v širokém rozmezí katodových proudových hustot s velmi dobrou hloubkovou účinností a krycí schopností. Lázeň se vyznačuje zvýšenou odolností proti chloridovým iontům. Povlaky cínu jsou dobře pájitelné.

Spotřeby přísad na 10 000 Ah:
Pragogal Sn 5501: 1,0 - 4,0 l (základní přísada)
Pragogal Sn 5502: 1,0 - 4,0 l (leskutvorná přísada)

Pro nasazení 100 l lázně se použije:

Složka Závěsové pokovení   Hromadné pokovení
  Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
Síran cínatý čistý 2,9 kg 2,7 - 3,4 kg 3,2 kg 2,9 - 3,5 kg
Kyselina sírová konc. čistá 19 kg 18 - 21 kg 21 kg 19 - 22 kg
Pragogal Sn 5501 3,5 l 2 - 4 l 3,5 l 2,5 - 4 l
Pragogal Sn 5502 0,3 l 0,1 - 0,8 l 0,2 l 0,1 - 0,5 l


Pracovní podmínky:

Pracovní parametr lázně Závěsové pokovení   Hromadné pokovení
  Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
Katodová proudová hustota A/dm2 2 0,5 - 5 0,8 0,3 - 1,2
Anodová proudová hustota A/dm2 1,5 0,1 - 2,5 1,5 0,1 - 2,5
Napětí na vaně V   0 - 8   0 - 12
Teplota lázně °C 22 15 - 25 22 15 - 25
Vylučovací rychlost µm/min, při 2 A/dm2 cca 1
Proudové zatížení lázně v A/l Max. 0,4 Max. 0,8
Poměr ploch katoda : anoda 1 : 2 1:1 - 1:2 v 1:1 - 1:2
Míchání pohybem kat. tyče m/min. 4 - 5 3 - 8 - -
Katodový proudový výtěžek v % 85 - 93 80 - 90