Chromátování zinkových povlaků / Silnovrstvá pasivace

Pragokor Zn 27 K
přípravek pro silnovrstvou pasivaci zinkových a slitinových zinkových povlaků

Pragokor Zn 27 K
přípravek pro silnovrstvou pasivaci zinkových a slitinových zinkových povlaků

Je chromátovací přípravek určený pro silnovrstvou pasivaci elektrolyticky vyloučených zinkových povlaků ze slabě kyselých, alkalických nekyanidových a kyanidových zinkovacích lázní. Při aplikaci se na povrchu vytváří lesklá, namodralá až modrozelená nebo modrofialová iridiscentní vrstva, která výrazně zvyšuje korozní odolnost povlaku. Pasivní vrstvy se vytvářejí i na slitinových zinkových povlacích ZnFe a ZnCo. Pasivovat lze i zinkové povlaky získané jiným způsobem než elektrolytickým, ale s nižším vzhledovým efektem.

Přípravek neobsahuje CrVI. Vlastnosti pasivační chromátové vrstvy se ustalují po usušení a vyzrání (cca po 24 hod), pak je relativně tvrdá a není choulostivá na otěr i omak. Plošná hmotnost vrstvy se pohybuje od 0,6 do 1,6 g/m2 v závislosti na pracovních podmínkách, zejména teplotě lázně a době expozice. Tloušťka vrstvy není přístupná běžnému měření, pohybuje se mezi 100-300 nm. Na rozdíl od chromanových pasivních vrstev není silnovrstvá pasivace citlivá na teplotu sušení a vydrží i teploty sušení nad 120 °C.