Chromátování zinkových povlaků / Olivové chromátování

Pragokor Zn 62
dvousložkový přípravek pro přípravu chromátovací lázně

Pragokor Zn 62
dvousložkový přípravek pro přípravu chromátovací lázně

Pragokor Zn 62 I. díl a Pragokor Zn 62 II. díl jsou dvě složky potřebné pro přípravu chromátovací lázně, který vytváří na povrchu zinku matné i lesklé zelené vrstvy, které jsou barvitelné organickými barvivy, případně lesklé šedé vrstvy. Vzhledovými vlastnostmi jsou srovnatelné s povlaky nátěrových hmot a podstatně zvyšují korozní odolnost povlaku. Tato lázeň je určena pro pasivaci zinkových povlaků vyloučených ze slabě kyselých, alkalických nekyanidových i kyanidových zinkovacích lázní. Lázeň lze provozovat v pokovovacích automatických linkách i na pracovištích s ruční obsluhou.

Czech
English
Hungary
Russia
German