Chromátování zinkových povlaků / Černé chromátování

Pragokor Zn 51
dvousložkový přípravek pro přípravu chromátovací lázně

Pragokor Zn 51
dvousložkový přípravek pro přípravu chromátovací lázně

Pragokor Zn 51 I. díl a Pragokor Zn 51 II. díl jsou dvě složky potřebné pro přípravu chromátovací lázně, která vytváří na povrchu zinku sytě černé vrstvy podstatně zvyšující korozní odolnost. Výsledný lesk nebo mat povrchu černé vrstvy je závislý na pracovních podmínkách a kvalitě vyloučeného zinkového povlaku. Tato lázeň je určena pro pasivaci zinkových povlaků vyloučených ze slabě kyselých, alkalických nekyanidových i kyanidových zinkovacích lázní. Pro dosažení stabilního chodu chromátovací lázně a vytvoření kvalitního chromátového povlaku, je nutné před vlastním chromátováním zařadit operaci vyjasňování v roztoku cca 0,5% kyselině dusičné v demineralizované vodě. Lázeň lze provozovat v pokovovacích automatických linkách i na pracovištích s ruční obsluhou.

Czech
English
Hungary
Russia
German