Přípravky pro usnadnění záběhu součástí

Pragofos 1400
technologie vylučování tlustovrstvého fosfátu

Pragofos 1400
technologie vylučování tlustovrstvého fosfátu

Pragofos 1400 je fosfatizační proces, který vytváří povlak manganatého fosfátu bez přídavného urychlovače. Neobsahuje alkalické dusitany. Vytváří hutné, hrubší, tmavošedé až černé krystaly o plošné hmotnosti 10 - 30 g/m2 s výbornou korozní odolností.

Při použití aktivačního oplachu v lázni Pragofos 1427 před fosfátováním vznikají pak ve fosfátovací lázni velmi jemně krystalické tmavošedé povlaky o tloušťkách 1 - 3 µm s plošnou hmotností vrstvy 4 - 8 g/m2. Pokud se pro aktivaci použije lázeň připravená z aktivačního přípravku Pragofos 1417, z fosfátovací lázně se vyloučí jemnozrnný fosfátový povlak o větších tloušťkách tj. 3 - 15 µm s plošnou hmotností vrstvy 8 - 24 g/m2, přičemž s operací moření se dosahuje tlouštěk na horní hranici uvedeného rozmezí, bez operace moření jsou dosahovány tloušťky u dolní hranice uvedeného rozmezí.

Pragofos 1400 je určen zejména pro fosfátování ocelových pohyblivých součástí strojů a motorů pro podstatné zvýšení mazacího účinku a tím i usnadnění a zrychlení jejich záběhu a prodloužení životnosti. Je ale vhodný i jako protikorozní ochrana, která je lepší než při použití zinečnatého fosfátu. Balení 50 l PE , soudky (Pragofos 1401) papírové pytle s PE vložkou (Pragofos 1417, Pragofos 1427).

Pragofos 2400
technologie vylučování tlustovrstvého fosfátu při nižších teplotách

Pragofos 2400
technologie vylučování tlustovrstvého fosfátu při nižších teplotách

Pragofos 2400 je moderní fosfátovací proces, vytvářející povlaky manganatého fosfátu, vhodné jako kluzné vrstvy, zabraňující zadírání pohyblivých součástí. Oproti starším procesům, kdy lázně pracují skoro při bodu varu, pracuje lázeň Pragofos 2400 již při teplotě 70-75°C. Tím se spoří tepelné energie při dosahování kvalitních fosfátových povlaků.

Při použití aktivačního oplachu v lázni Pragofos 1427 před fosfátováním vznikají pak ve fosfátovací lázni velmi jemně krystalické tmavošedé povlaky o tloušťkách 1–3µm s plošnou hmotností vrstvy 4-8g/m2. Pokud se pro aktivaci použije lázeň připravená z aktivačního přípravku Pragofos 1417, z fosfátovací lázně se vyloučí jemnozrnný fosfátový povlak o větších tloušťkách tj. 3-15 µm s plošnou hmotností vrstvy 8-24 g/m2 , přičemž s operací moření se dosahuje tlouštěk na horní hranici uvedeného rozmezí, bez operace moření jsou dosahovány tloušťky u dolní hranice uvedeného rozmezí.

Balení 50 l PE soudky (Pragofos 2401) papírové pytle s PE vložkou (Pragofos 1417, Pragofos 1427).