Přípravky pro úpravu povrchu pod nátěry / Zinečnaté fosfáty

Pragofos 1380
dusitanová technologie fosfátování nenáročná na údržbu

Pragofos 1380
dusitanová technologie fosfátování nenáročná na údržbu

Proces Pragofos 1380 je určen pro fosfátování oceli a žárově nebo galvanicky pozinkovaných dílů před nanášením nátěrových hmot klasickým i elektroforetickým způsobem, případně před aplikací práškových emailů. Vytváří jemně krystalickou vrstvu zinečnatého fosfátu o plošné hmotnosti 1,5 - 2,5 g/m2, která velmi dobře kotví nátěrové filmy v povrchu kovu a zvyšuje celkovou účinnost antikorozní ochrany nátěrovým systémem.

Fosfátová mezivrstva současně vytváří protikorozní bariéru, která brání podkorodování nátěru v případě jeho místního mechanického poškození. Používá se jako předběžná úprava povrchu oceli a pozinkované oceli u všech druhu výrobků, u kterých jsou kladeny vyšší nároky na funkční dobu životnosti ve ztížených klimatických podmínkách, jako jsou výrobky a součásti dopravní a zemědělské techniky, zařízení pro domácnosti a pod. Balení základního koncentrátu Pragofos 1381 je v 50 l PE soudcích nebo PE kontejnerech 1000 kg.

Pragofos 1500
bezdusitanová technologie fosfátování nenáročná na údržbu

Pragofos 1500
bezdusitanová technologie fosfátování nenáročná na údržbu

Pragofos 1500 je fosfatizační proces, který vytváří povlak zinečnatého fosfátu bez přídavného urychlovače. Neobsahuje dusitany. Lze fosfátovat ocel, zinek a galvanicky i žárově pozinkovanou ocel. Vytvořený fosfátový povlak je vhodný jako mezivrstva před nanášením nátěrových hmot i práškových plastů. Lze jej též použít jako ochranu proti korozi. Použije-li se před fosfátováním aktivace povrchu v lázni Pragofos 1007, jsou pak vytvořené fosfátové povlaky jemnozrnné a mají plošnou hmotnost 1,5 - 6,0 g/m2. Na ocelovém povrchu mechanicky obrobeném může plošná hmotnost dosahovat hodnot až 15 g/m2, zvláště v případě zařazení procesu moření před fosfátováním. Hodnota dosahované tloušťky fosfátové vrstvy je v nemalé míře ovlivňována také druhem oceli a jejím předchozím tepelným zpracováním. Balení základního koncentrátu Pragofos 1501 je v 50 l PE soudcích nebo PE kontejnerech 1000 kg.

Pragofos 1510
technologie bezdusitanového zinečnatého fosfátování

Pragofos 1510
technologie bezdusitanového zinečnatého fosfátování

Pragofos 1510 je fosfatizační proces, který vytváří povlak zinečnatého fosfátu. Neobsahuje dusitany. Lze fosfátovat ocel, zinek a galvanicky i žárově pozinkovanou ocel. Vyloučená fosfátová vrstva slouží jako ochrana proti korozi ve spojení s konzervačními prostředky nebo jako podkladová vrstva před nanášením nátěrových hmot. Pragofos 1510 se aplikuje ponorem a postřikem při teplotě 53 až 60 °C. Měrná hmotnost vyloučené vrstvy je asi 1,5 – 4,5 g/m2. Před fosfátováním lze použít aktivaci povrchu, která umožňuje vytvoření fosfátového povlaku s jemnějším zrnem.

Koncentrát Pragofos 1511 se dodáv

Pragofos 1600
technologie vylučování zinečnato-vápenatých fosfátů

Pragofos 1600
technologie vylučování zinečnato-vápenatých fosfátů

Lázeň Pragofos 1600 vytváří povlaky se zrnem vejčité struktury, které umožňují výborné zakotvení práškových plastů i gumy, které je jinak obtížné. Pro poloviční obsah krystalové vody oproti jiným fosfátům jsou povlaky odolnější i proti tepelné degradaci a snesou vyšší teploty. Fosfatizační lázeň dává velmi jemné zrno fosfátu, takže není třeba používat před fosfátováním aktivaci povrchu. Plošná hmotnost povlaku je 2,5 - 4,5 g/m2. Balení základních koncentrátů Pragofos 1601 a 1602 je v 50 l PE soudcích nebo PE kontejnerech 1000 kg.

fos1600

Pragofos 1900
bezdusitanová technologie vylučování fosfátů vhodných pod katoforézu

Pragofos 1900
bezdusitanová technologie vylučování fosfátů vhodných pod katoforézu

Pragofos 1900 je moderní fosfatizační proces vytvářející vrstvu zinečnatého fosfátu a pracující bez přídavného urychlovače. Neobsahuje ionty niklu, mědi ani alkalické dusitany. Vytváří hutné, jemnozrnně krystalické povlaky zinečnatého fosfátu se zvýšenou korozní odolností. Tloušťka vytvářených fosfátových povlaků se pohybuje v rozmezí 2 - 4 g/m2. Jedná se o tzv. vícekationtový fosfatizační přípravek, který má schopnost vytvářet fosfátové povlaky při samovolně regulovaném obsahu iontů Fe . V pracovní lázni se tvoří velmi málo fosfatizačního kalu, který dobře sedimentuje a je snadno filtrovatelný. Balení základního koncentrátu Pragofos 1901 je v 50 l PE soudcích.

Pragofos 1920
bezdusitanová vícekationtová technologie vylučování fosfátů vhodných pod katoforézu

Pragofos 1920
bezdusitanová vícekationtová technologie vylučování fosfátů vhodných pod katoforézu

Pragofos 1920 je tzv. vícekationtový fosfatizační proces, který vytváří vrstvu zinečnatého fosfátu bez použití dusitanového urychlovače. Vytváří hutné, jemnozrnně krystalické povlaky zinečnatého fosfátu se zvýšenou korozní odolností. Tlouštka vytvářených fosfátových povlaků se pohybuje v rozmezí 1,5 - 3 g/m2. Jedná se o přípravek, který má schopnost vytvářet fosfátové povlaky při samovolně regulovaném obsahu iontů Fe2+. Ve srovnání se standardními fosfatizačními procesy se v pracovní lázni tvoří poměrně málo fosfatizačního kalu, který dobře sedimentuje a je snadno filtrovatelný. Balení základního koncentrátu Pragofos 1921 je v 50 l PE soudcích.

Pragofos 1930
technologie zinečnato-manganatého fosfátování vhodná pro úpravu povrchu před konzervací

Pragofos 1930
technologie zinečnato-manganatého fosfátování vhodná pro úpravu povrchu před konzervací

Pragofos 1930 je moderní manganato-zinečnatý fosfátovací prostředek, který pracuje bez přídavného oxidačního urychlovače. Neobsahuje jedovaté alkalické dusitany. Je určen především pro fosfátování oceli před konzervací. Vytváří hutné krystalické povlaky zinečnato-manganatého fosfátu se zvýšenou korozní odolností, které mají schopnost dobře zakotvit poměrně značné plošné koncentrace konzervačních prostředků. Plošná hmotnost fosfátových povlaků je v rozmezí 6 - 15 g/m2. Tento vícekationtový prostředek má schopnost vytvářet fosfátové povlaky při samovolně regulovaném obsahu iontů železnatých. Lázeň patří do skupiny lázní, které vytváří dobře se usazující a snadno filtrovatelný kal. Pragofos 1930 lze aplikovat ponorem nebo postřikem při teplotě 48 - 55 °C.