Přípravky pro úpravu povrchu pod nátěry / Železnaté fosfáty

Pragofos 750
technologie fosfátování a odmaštění pro aplikaci v tlakových strojích

Pragofos 750
technologie fosfátování a odmaštění pro aplikaci v tlakových strojích

Přípravek Pragofos 750 zajišťuje současné odmaštění povrchu a vytvoření povlaku železnatého fosfátu a je určen pro ruční aplikaci v pojízdných tlakových přístrojích (např. WAP, KARCHER apod.), které umožňují plynulé dávkování Pragofosu 750 do tlakové vody při teplotě 60 - 100 °C. Postup je vhodný zejména pro úpravu povrchu rozměrných dílů, které nelze upravovat v běžných vanových nebo průběžných postřikových linkách. Pragofos 750 se dávkuje v koncentraci 0,2 - 2 % dle potřeby.

Balení: PE kanystr 20 kg netto.

Pragofos 2050 A
technologie vylučování fosfátových vrstev a současné odmaštění povrchu

Pragofos 2050 A
technologie vylučování fosfátových vrstev a současné odmaštění povrchu

Pragofos 2050 A je určen k vytváření velmi kompaktního povlaku železnatého fosfátu na oceli o střední plošné hmotnosti 0,5 g/m2 se současným odmaštěním. Je vhodný buď samotný (příp. s dodatečnou pasivací ve zředěných lázních: Pragokor O-120, Pragokor O-130, nebo Pragokor BP) jako účinný pasivační povlak, nebo jako mezivrstva pod nátěry. Pragofos 2050 A lze použít v ponorovém, postřikovém i naplavovacím procesu, jakož i při ručním tlakovém stříkání. Balení základního koncentrátu Pragofos 2051A je v 50 l PE soudcích.

Pragofos 2060
technologie vylučování tlustších fosfátových vrstev

Pragofos 2060
technologie vylučování tlustších fosfátových vrstev

Pragofos 2060 je určen pro vytváření tlustého povlaku železnatého fosfátu (kolem 1 g/m2) na předem odmaštěné oceli. Ocel může být upravována společně s jinými kovy (zinkem, hliníkem, mosazí atd.), na kterých se však nevytvoří povlak. Na ocelovém povrchu vzniká 2 - 3x tlustší povlak než je obvyklé u tohoto typu lázní. Jeho korozní odolnost je téměř srovnatelná s povlaky zinečnatého fosfátu. Procesem Pragofos 2060 se na ocelových výrobcích vytváří účinná pasivační vrstva, která může sloužit jako adhezní a antikorozní mezivrstva pod nátěry všeho druhu (rozpouštědlové, vodouředitelné, práškové plasty).

Fosfatizační lázeň Pragofos 2060 lze použít v ponorovém, postřikovém i naplavovacím procesu, jakož i při ručním tlakovém stříkání. Postřikové způsoby aplikace a vyšší teplota lázně zvyšují fosfatizační účinnost.

Lázeň se připravuje se základního koncentrátu Pragofos 2061 v množství cca 3 l na 100 l fosfatizační lázně.