Přípravky pro dodatečnou úpravu fosfátových vrstev

Pragokor BP
nepěnivý, pasivační přípravek pro pasivaci fosfátované oceli

Pragokor BP
nepěnivý, pasivační přípravek pro pasivaci fosfátované oceli

Bezchromanový, nepěnivý, pasivační přípravek pro pasivaci fosfátované oceli. Neobsahuje chromany dusitany ani jedovaté nebo ekologicky závadné látky. Aplikuje se ponorem nebo postřikem po oplachu po fosfátování. Připravená pasivační lázeň z Pragokoru BP má nízký obsah solí, takže její vliv na solnost odpadních vod je velmi nepatrný. Účinkem lázně se pasivují mikroskopické plošky pórů, příp. jiné nehomogenity ve fosfátovém povlaku. Pasivační účinnost je na povrch fosfátované oceli je vyšší než u řady pasivačních prostředků na bázi chromanových iontů. Pasivovaný povrch je kompatibilní se všemi druhy organických povlaků (syntetické, vodouředitelné, kataforetické, práškové plasty atd.) a zesiluje ochranné účinky fosfátových vrstev v kombinovaných povlakových ochranách s organickými laky.

Pragokor Inhibitor 51
vysoce účinný přípravek pro inhibici a neutralizaci oceli, litiny a slitin mědi

Pragokor Inhibitor 51
vysoce účinný přípravek pro inhibici a neutralizaci oceli, litiny a slitin mědi

Nízkopěnivý inhibiční a neutralizační přípravek bez dusitanů a chromanů emulzního typu. Je vhodný pro dočasnou a mezioperační ochranu proti korozi výrobků z oceli, litiny, a slitin mědi. Výborně se osvědčuje pro utěsnění a konzervaci fosfátových nebo alkalicky černěných povlaků a na rozdíl od konzervačních přípravků nebrání pozdější aplikaci lakových vrstev. Aplikuje se ponorem i postřikem v technologickém postupu jako poslední neprůtočná operace před sušením, po předchozích oplachových operacích. Po provedené pasivaci je možné zpasivovaný povrch znovu opláchnout v demivodě, protože inhibitory jsou na povrch silně chemisorpčně vázány, je pasivační účinek zachován. Pasivovaný povrch je kompatibilní se všemi typy syntetických barev a práškových plastů. Kompatibilitu vodou ředitelných barev je účelné předem ověřit, protože povrch kovů se pasivací stává hydrofobním. Přípravek se vyznačuje vysokou protikorozní ochranou povrchu a je funkční již při velmi nízké nasazovací koncentraci. Je možné přidat jej do slabě kyselých až silně alkalických odmašťovacích a omílacích lázní a získat inhibovaný povrch kovů v jediné, sdružené operaci. Kompatibilitu, koncentraci, vlastnosti lázně a upraveného povrchu je třeba předem ověřit. Nehodí se přidávat jej do přípravků na bázi kationaktivních tenzidů.