Chemikálie

Přípravky pro fosfátování

Přidat

Pragofos 1100
technologie vylučování tlustovrstvého fosfátu umožní dobrou přilnavost mazadla

Pragofos 1100
technologie vylučování tlustovrstvého fosfátu umožní dobrou přilnavost mazadla

Pragofos 1100 je proces pro fosfátování oceli před tvářením za studena. Fosfátový povlak umožňuje výbornou přilnavost mazadla a dovoluje vysoké redukce materiálu při tváření. Samotný fosfátový povlak ve spojení s impregnačním prostředkem chrání ocel proti korozi. Aplikace je ponorová ve vodném roztoku koncentrátu Pragofos 1101. Balení základního koncentrátu Pragofos 1101 je v 50 l PE soudcích nebo PE kontejnerech 1000 kg.

Pragofos 1200
technologie vylučování tlustovrstvého fosfátu

Pragofos 1200
technologie vylučování tlustovrstvého fosfátu

Pragofos 1200 je proces fosfátování ponorovým způsobem pro vytváření velmi tlustých povlaků zinečnatého fosfátu, vhodných pro vzájemnou elektrickou izolaci ocelových povrchů (např. trafoplechy), protikorozní ochranu ocelového povrchu ve spojení s impregnací oleji nebo vosky a též pod nátěry, příp. i pro zabíhání ocelových součástí, případně ve spojení s mýdlem i pro tváření materiálu. Balení složek lázně Pragofos 1201 a 1002 je v PE soudkách 50 l nebo v kontejnerech 1000 l (jiné balení po dohodě).

Pragofos 1220
technologie vylučování tlustovrstvého fosfátu při nižších teplotách

Pragofos 1220
technologie vylučování tlustovrstvého fosfátu při nižších teplotách

Pragofos 1220 je fosfatizační proces, při kterém se vytváří povlak zinečnatého fosfátu na oceli o plošné hmotnosti 15 - 30 g/m2. Vznikají hutné, homogenní povlaky, které lze použít jako protikorozní ochranu (po impregnaci olejem apod.), jako izolaci pro trafoplechy nebo jako mazací povlak při tváření materiálu. Základní koncentrát k přípravě i údržbě lázně Pragofos 1221 se dodává v balení po 50 l (PE soudky). Jiné balení po dohodě.

Pragofos 2200
bezdusitanová technologie vylučování jemnozrnného fosfátu

Pragofos 2200
bezdusitanová technologie vylučování jemnozrnného fosfátu

Pragofos 2200 je proces pro fosfátování oceli před tvářením zastudena a pro tažírenské technologie. Pracuje bez přídavného urychlovače při proměnném obsahu iontů železa, které se z lázně odstraňuje regenerací vzduchem. Neobsahuje dusitany a organické látky, které by nepříznivě ovlivňovaly ChSK a BSK odpadních vod a má podstatně snížený obsah Cu a Ni. Vytváří hutné, jemnozrnně krystalické povlaky o tloušťkách 6 - 11 g/m2. Vyznačuje se sníženou tvorbou kalu, který se v lázni tvoří převážně až při regeneraci. Fosfatizační kal dobře sedimentuje a je snadno filtrovatelný. Balení základních koncentrátů Pragofos 2201 a 2202 je v 50 l PE soudcích nebo PE kontejnerech 1000 kg.

Pragofos 1400
technologie vylučování tlustovrstvého fosfátu

Pragofos 1400
technologie vylučování tlustovrstvého fosfátu

Pragofos 1400 je fosfatizační proces, který vytváří povlak manganatého fosfátu bez přídavného urychlovače. Neobsahuje alkalické dusitany. Vytváří hutné, hrubší, tmavošedé až černé krystaly o plošné hmotnosti 10 - 30 g/m2 s výbornou korozní odolností.

Při použití aktivačního oplachu v lázni Pragofos 1427 před fosfátováním vznikají pak ve fosfátovací lázni velmi jemně krystalické tmavošedé povlaky o tloušťkách 1 - 3 µm s plošnou hmotností vrstvy 4 - 8 g/m2. Pokud se pro aktivaci použije lázeň připravená z aktivačního přípravku Pragofos 1417, z fosfátovací lázně se vyloučí jemnozrnný fosfátový povlak o větších tloušťkách tj. 3 - 15 µm s plošnou hmotností vrstvy 8 - 24 g/m2, přičemž s operací moření se dosahuje tlouštěk na horní hranici uvedeného rozmezí, bez operace moření jsou dosahovány tloušťky u dolní hranice uvedeného rozmezí.

Pragofos 1400 je určen zejména pro fosfátování ocelových pohyblivých součástí strojů a motorů pro podstatné zvýšení mazacího účinku a tím i usnadnění a zrychlení jejich záběhu a prodloužení životnosti. Je ale vhodný i jako protikorozní ochrana, která je lepší než při použití zinečnatého fosfátu. Balení 50 l PE , soudky (Pragofos 1401) papírové pytle s PE vložkou (Pragofos 1417, Pragofos 1427).

Pragofos 2400
technologie vylučování tlustovrstvého fosfátu při nižších teplotách

Pragofos 2400
technologie vylučování tlustovrstvého fosfátu při nižších teplotách

Pragofos 2400 je moderní fosfátovací proces, vytvářející povlaky manganatého fosfátu, vhodné jako kluzné vrstvy, zabraňující zadírání pohyblivých součástí. Oproti starším procesům, kdy lázně pracují skoro při bodu varu, pracuje lázeň Pragofos 2400 již při teplotě 70-75°C. Tím se spoří tepelné energie při dosahování kvalitních fosfátových povlaků.

Při použití aktivačního oplachu v lázni Pragofos 1427 před fosfátováním vznikají pak ve fosfátovací lázni velmi jemně krystalické tmavošedé povlaky o tloušťkách 1–3µm s plošnou hmotností vrstvy 4-8g/m2. Pokud se pro aktivaci použije lázeň připravená z aktivačního přípravku Pragofos 1417, z fosfátovací lázně se vyloučí jemnozrnný fosfátový povlak o větších tloušťkách tj. 3-15 µm s plošnou hmotností vrstvy 8-24 g/m2 , přičemž s operací moření se dosahuje tlouštěk na horní hranici uvedeného rozmezí, bez operace moření jsou dosahovány tloušťky u dolní hranice uvedeného rozmezí.

Balení 50 l PE soudky (Pragofos 2401) papírové pytle s PE vložkou (Pragofos 1417, Pragofos 1427).

Pragofos 750
technologie fosfátování a odmaštění pro aplikaci v tlakových strojích

Pragofos 750
technologie fosfátování a odmaštění pro aplikaci v tlakových strojích

Přípravek Pragofos 750 zajišťuje současné odmaštění povrchu a vytvoření povlaku železnatého fosfátu a je určen pro ruční aplikaci v pojízdných tlakových přístrojích (např. WAP, KARCHER apod.), které umožňují plynulé dávkování Pragofosu 750 do tlakové vody při teplotě 60 - 100 °C. Postup je vhodný zejména pro úpravu povrchu rozměrných dílů, které nelze upravovat v běžných vanových nebo průběžných postřikových linkách. Pragofos 750 se dávkuje v koncentraci 0,2 - 2 % dle potřeby.

Balení: PE kanystr 20 kg netto.

Pragofos 2050 A
technologie vylučování fosfátových vrstev a současné odmaštění povrchu

Pragofos 2050 A
technologie vylučování fosfátových vrstev a současné odmaštění povrchu

Pragofos 2050 A je určen k vytváření velmi kompaktního povlaku železnatého fosfátu na oceli o střední plošné hmotnosti 0,5 g/m2 se současným odmaštěním. Je vhodný buď samotný (příp. s dodatečnou pasivací ve zředěných lázních: Pragokor O-120, Pragokor O-130, nebo Pragokor BP) jako účinný pasivační povlak, nebo jako mezivrstva pod nátěry. Pragofos 2050 A lze použít v ponorovém, postřikovém i naplavovacím procesu, jakož i při ručním tlakovém stříkání. Balení základního koncentrátu Pragofos 2051A je v 50 l PE soudcích.

Pragofos 2060
technologie vylučování tlustších fosfátových vrstev

Pragofos 2060
technologie vylučování tlustších fosfátových vrstev

Pragofos 2060 je určen pro vytváření tlustého povlaku železnatého fosfátu (kolem 1 g/m2) na předem odmaštěné oceli. Ocel může být upravována společně s jinými kovy (zinkem, hliníkem, mosazí atd.), na kterých se však nevytvoří povlak. Na ocelovém povrchu vzniká 2 - 3x tlustší povlak než je obvyklé u tohoto typu lázní. Jeho korozní odolnost je téměř srovnatelná s povlaky zinečnatého fosfátu. Procesem Pragofos 2060 se na ocelových výrobcích vytváří účinná pasivační vrstva, která může sloužit jako adhezní a antikorozní mezivrstva pod nátěry všeho druhu (rozpouštědlové, vodouředitelné, práškové plasty).

Fosfatizační lázeň Pragofos 2060 lze použít v ponorovém, postřikovém i naplavovacím procesu, jakož i při ručním tlakovém stříkání. Postřikové způsoby aplikace a vyšší teplota lázně zvyšují fosfatizační účinnost.

Lázeň se připravuje se základního koncentrátu Pragofos 2061 v množství cca 3 l na 100 l fosfatizační lázně.

Pragofos 1380
dusitanová technologie fosfátování nenáročná na údržbu

Pragofos 1380
dusitanová technologie fosfátování nenáročná na údržbu

Proces Pragofos 1380 je určen pro fosfátování oceli a žárově nebo galvanicky pozinkovaných dílů před nanášením nátěrových hmot klasickým i elektroforetickým způsobem, případně před aplikací práškových emailů. Vytváří jemně krystalickou vrstvu zinečnatého fosfátu o plošné hmotnosti 1,5 - 2,5 g/m2, která velmi dobře kotví nátěrové filmy v povrchu kovu a zvyšuje celkovou účinnost antikorozní ochrany nátěrovým systémem.

Fosfátová mezivrstva současně vytváří protikorozní bariéru, která brání podkorodování nátěru v případě jeho místního mechanického poškození. Používá se jako předběžná úprava povrchu oceli a pozinkované oceli u všech druhu výrobků, u kterých jsou kladeny vyšší nároky na funkční dobu životnosti ve ztížených klimatických podmínkách, jako jsou výrobky a součásti dopravní a zemědělské techniky, zařízení pro domácnosti a pod. Balení základního koncentrátu Pragofos 1381 je v 50 l PE soudcích nebo PE kontejnerech 1000 kg.

Pragofos 1500
bezdusitanová technologie fosfátování nenáročná na údržbu

Pragofos 1500
bezdusitanová technologie fosfátování nenáročná na údržbu

Pragofos 1500 je fosfatizační proces, který vytváří povlak zinečnatého fosfátu bez přídavného urychlovače. Neobsahuje dusitany. Lze fosfátovat ocel, zinek a galvanicky i žárově pozinkovanou ocel. Vytvořený fosfátový povlak je vhodný jako mezivrstva před nanášením nátěrových hmot i práškových plastů. Lze jej též použít jako ochranu proti korozi. Použije-li se před fosfátováním aktivace povrchu v lázni Pragofos 1007, jsou pak vytvořené fosfátové povlaky jemnozrnné a mají plošnou hmotnost 1,5 - 6,0 g/m2. Na ocelovém povrchu mechanicky obrobeném může plošná hmotnost dosahovat hodnot až 15 g/m2, zvláště v případě zařazení procesu moření před fosfátováním. Hodnota dosahované tloušťky fosfátové vrstvy je v nemalé míře ovlivňována také druhem oceli a jejím předchozím tepelným zpracováním. Balení základního koncentrátu Pragofos 1501 je v 50 l PE soudcích nebo PE kontejnerech 1000 kg.

Pragofos 1510
technologie bezdusitanového zinečnatého fosfátování

Pragofos 1510
technologie bezdusitanového zinečnatého fosfátování

Pragofos 1510 je fosfatizační proces, který vytváří povlak zinečnatého fosfátu. Neobsahuje dusitany. Lze fosfátovat ocel, zinek a galvanicky i žárově pozinkovanou ocel. Vyloučená fosfátová vrstva slouží jako ochrana proti korozi ve spojení s konzervačními prostředky nebo jako podkladová vrstva před nanášením nátěrových hmot. Pragofos 1510 se aplikuje ponorem a postřikem při teplotě 53 až 60 °C. Měrná hmotnost vyloučené vrstvy je asi 1,5 – 4,5 g/m2. Před fosfátováním lze použít aktivaci povrchu, která umožňuje vytvoření fosfátového povlaku s jemnějším zrnem.

Koncentrát Pragofos 1511 se dodáv

Pragofos 1600
technologie vylučování zinečnato-vápenatých fosfátů

Pragofos 1600
technologie vylučování zinečnato-vápenatých fosfátů

Lázeň Pragofos 1600 vytváří povlaky se zrnem vejčité struktury, které umožňují výborné zakotvení práškových plastů i gumy, které je jinak obtížné. Pro poloviční obsah krystalové vody oproti jiným fosfátům jsou povlaky odolnější i proti tepelné degradaci a snesou vyšší teploty. Fosfatizační lázeň dává velmi jemné zrno fosfátu, takže není třeba používat před fosfátováním aktivaci povrchu. Plošná hmotnost povlaku je 2,5 - 4,5 g/m2. Balení základních koncentrátů Pragofos 1601 a 1602 je v 50 l PE soudcích nebo PE kontejnerech 1000 kg.

fos1600

Pragofos 1900
bezdusitanová technologie vylučování fosfátů vhodných pod katoforézu

Pragofos 1900
bezdusitanová technologie vylučování fosfátů vhodných pod katoforézu

Pragofos 1900 je moderní fosfatizační proces vytvářející vrstvu zinečnatého fosfátu a pracující bez přídavného urychlovače. Neobsahuje ionty niklu, mědi ani alkalické dusitany. Vytváří hutné, jemnozrnně krystalické povlaky zinečnatého fosfátu se zvýšenou korozní odolností. Tloušťka vytvářených fosfátových povlaků se pohybuje v rozmezí 2 - 4 g/m2. Jedná se o tzv. vícekationtový fosfatizační přípravek, který má schopnost vytvářet fosfátové povlaky při samovolně regulovaném obsahu iontů Fe . V pracovní lázni se tvoří velmi málo fosfatizačního kalu, který dobře sedimentuje a je snadno filtrovatelný. Balení základního koncentrátu Pragofos 1901 je v 50 l PE soudcích.

Pragofos 1920
bezdusitanová vícekationtová technologie vylučování fosfátů vhodných pod katoforézu

Pragofos 1920
bezdusitanová vícekationtová technologie vylučování fosfátů vhodných pod katoforézu

Pragofos 1920 je tzv. vícekationtový fosfatizační proces, který vytváří vrstvu zinečnatého fosfátu bez použití dusitanového urychlovače. Vytváří hutné, jemnozrnně krystalické povlaky zinečnatého fosfátu se zvýšenou korozní odolností. Tlouštka vytvářených fosfátových povlaků se pohybuje v rozmezí 1,5 - 3 g/m2. Jedná se o přípravek, který má schopnost vytvářet fosfátové povlaky při samovolně regulovaném obsahu iontů Fe2+. Ve srovnání se standardními fosfatizačními procesy se v pracovní lázni tvoří poměrně málo fosfatizačního kalu, který dobře sedimentuje a je snadno filtrovatelný. Balení základního koncentrátu Pragofos 1921 je v 50 l PE soudcích.

Pragofos 1930
technologie zinečnato-manganatého fosfátování vhodná pro úpravu povrchu před konzervací

Pragofos 1930
technologie zinečnato-manganatého fosfátování vhodná pro úpravu povrchu před konzervací

Pragofos 1930 je moderní manganato-zinečnatý fosfátovací prostředek, který pracuje bez přídavného oxidačního urychlovače. Neobsahuje jedovaté alkalické dusitany. Je určen především pro fosfátování oceli před konzervací. Vytváří hutné krystalické povlaky zinečnato-manganatého fosfátu se zvýšenou korozní odolností, které mají schopnost dobře zakotvit poměrně značné plošné koncentrace konzervačních prostředků. Plošná hmotnost fosfátových povlaků je v rozmezí 6 - 15 g/m2. Tento vícekationtový prostředek má schopnost vytvářet fosfátové povlaky při samovolně regulovaném obsahu iontů železnatých. Lázeň patří do skupiny lázní, které vytváří dobře se usazující a snadno filtrovatelný kal. Pragofos 1930 lze aplikovat ponorem nebo postřikem při teplotě 48 - 55 °C.

Pragokor BP
nepěnivý, pasivační přípravek pro pasivaci fosfátované oceli

Pragokor BP
nepěnivý, pasivační přípravek pro pasivaci fosfátované oceli

Bezchromanový, nepěnivý, pasivační přípravek pro pasivaci fosfátované oceli. Neobsahuje chromany dusitany ani jedovaté nebo ekologicky závadné látky. Aplikuje se ponorem nebo postřikem po oplachu po fosfátování. Připravená pasivační lázeň z Pragokoru BP má nízký obsah solí, takže její vliv na solnost odpadních vod je velmi nepatrný. Účinkem lázně se pasivují mikroskopické plošky pórů, příp. jiné nehomogenity ve fosfátovém povlaku. Pasivační účinnost je na povrch fosfátované oceli je vyšší než u řady pasivačních prostředků na bázi chromanových iontů. Pasivovaný povrch je kompatibilní se všemi druhy organických povlaků (syntetické, vodouředitelné, kataforetické, práškové plasty atd.) a zesiluje ochranné účinky fosfátových vrstev v kombinovaných povlakových ochranách s organickými laky.

Pragokor Inhibitor 51
vysoce účinný přípravek pro inhibici a neutralizaci oceli, litiny a slitin mědi

Pragokor Inhibitor 51
vysoce účinný přípravek pro inhibici a neutralizaci oceli, litiny a slitin mědi

Nízkopěnivý inhibiční a neutralizační přípravek bez dusitanů a chromanů emulzního typu. Je vhodný pro dočasnou a mezioperační ochranu proti korozi výrobků z oceli, litiny, a slitin mědi. Výborně se osvědčuje pro utěsnění a konzervaci fosfátových nebo alkalicky černěných povlaků a na rozdíl od konzervačních přípravků nebrání pozdější aplikaci lakových vrstev. Aplikuje se ponorem i postřikem v technologickém postupu jako poslední neprůtočná operace před sušením, po předchozích oplachových operacích. Po provedené pasivaci je možné zpasivovaný povrch znovu opláchnout v demivodě, protože inhibitory jsou na povrch silně chemisorpčně vázány, je pasivační účinek zachován. Pasivovaný povrch je kompatibilní se všemi typy syntetických barev a práškových plastů. Kompatibilitu vodou ředitelných barev je účelné předem ověřit, protože povrch kovů se pasivací stává hydrofobním. Přípravek se vyznačuje vysokou protikorozní ochranou povrchu a je funkční již při velmi nízké nasazovací koncentraci. Je možné přidat jej do slabě kyselých až silně alkalických odmašťovacích a omílacích lázní a získat inhibovaný povrch kovů v jediné, sdružené operaci. Kompatibilitu, koncentraci, vlastnosti lázně a upraveného povrchu je třeba předem ověřit. Nehodí se přidávat jej do přípravků na bázi kationaktivních tenzidů.