Přípravky s pasivačním a inhibičním účinkem

Pragokor O 120
neutralizační pasivační přípravek pro ocel

Pragokor O 120
neutralizační pasivační přípravek pro ocel

Nízkopěnivý neutralizační pasivační přípravek bez dusitanů a chromanů. Je vhodný pro dočasnou a mezioperační ochranu proti korozi výrobků z oceli, litiny a ostatních železných kovů. Aplikuje se ponorem i postřikem v technologickém postupu jako poslední neprůtočná operace před sušením, po předchozích oplachových operacích. Pasivovaný povrch je výborně kompatibilní se všemi typy barev, včetně vodou ředitelných a práškových plastů.

Pragokor O 130
neutralizační a inhibiční přípravek pro ocel, litinu, hliník a barevné kovy

Pragokor O 130
neutralizační a inhibiční přípravek pro ocel, litinu, hliník a barevné kovy

Nepěnivý neutralizační a inhibiční přípravek bez dusitanů a chromanů. Je vhodný proti korozi výrobků z oceli, litiny, hliníku a barevných kovů. Aplikuje se ponorem i postřikem v technologickém postupu jako poslední neprůtočná operace před sušením, po předchozích oplachových operacích. Pasivovaný povrch je kompatibilní se všemi typy barev, včetně vodou ředitelných a práškových plastů. Vyznačuje se velkou neutralizační kapacitou při nízké nasazovací koncentraci.

Pragokor O 150 G
neutralizační a inhibiční přípravek pro kombinace různých kovů

Pragokor O 150 G
neutralizační a inhibiční přípravek pro kombinace různých kovů

Nepěnivý inhibiční a neutralizační přípravek vhodný pro zkoušky těsnosti ocelových tlakových nádob s mosaznými a hliníkovými armaturami a dočasnou a mezioperační ochranu proti korozi výrobků z oceli, hliníku a slitin mědi. Aplikuje se ponorem i postřikem v technologickém postupu jako poslední neprůtočná operace před sušením, po předchozích oplachových operacích. Pasivovaný povrch má alkalickou reakci a kompatibilitu s nátěrovými hmotami je nutno vyzkoušet. Pasivace nevadí následnému fosfátování.

Pragokor O 160
kapalný inhibiční přípravek pro ocel a litinu

Pragokor O 160
kapalný inhibiční přípravek pro ocel a litinu

Pragokor O 160 je určený pro mezioperační ochranu oceli nebo litiny adsorpční inhibicí povrchu železných kovů po odmaštění nebo moření. Používá se ve strojírenském, automobilovém, ocelářském průmyslu a ostatních oborech zpracovávajících kovy. Vzhledem k nízké alkalitě a faktu, že neobsahuje prakticky žádné anorganické sloučeniny, je vhodný i pro inhibici povrchu před aplikací nátěrových hmot. Aplikuje se v technologickém postupu jako poslední neprůtočná operace před sušením, po předchozích oplachových operacích.

Pragokor O 170
pasivační přípravek železných kovů, slitin mědi a hliníku a pro hydraulické vodní zkoušky tlakových nádob

Pragokor O 170
pasivační přípravek železných kovů, slitin mědi a hliníku a pro hydraulické vodní zkoušky tlakových nádob

Pragokor O 160 je určený pro mezioperační ochranu oceli nebo litiny adsorpční inhibicí povrchu železných kovů po odmaštění nebo moření. Používá se ve strojírenském, automobilovém, ocelářském průmyslu a ostatních oborech zpracovávajících kovy. Vzhledem k nízké alkalitě a faktu, že neobsahuje prakticky žádné anorganické sloučeniny, je vhodný i pro inhibici povrchu před aplikací nátěrových hmot. Aplikuje se v technologickém postupu jako poslední neprůtočná operace před sušením, po předchozích oplachových operacích.

Pragokor BP
bezchromanový přípravek pro pasivaci fosfátované i nefosfátované oceli, slitin hliníku a zinku

Pragokor BP
bezchromanový přípravek pro pasivaci fosfátované i nefosfátované oceli, slitin hliníku a zinku

Pragokor BP je bezchromanový pasivační proces po fosfátování oceli všemi druhy fosfátovacích lázní. Prostředek neobsahuje ionty chromové, chromité ani jiné ekologicky závadné látky. Účinkem lázně se pasivují mikroskopické plošky pórů nebo jiné nehomogenity ve fosfátovém povlaku, takže se zvyšuje jeho korozní odolnost. Pasivační účinnost lázně Pragokor BP je vyšší než u řady prostředků na bázi chromanových iontů. Zvyšuje zejména odolnost fosfátovaných a lakovaných povrchů oceli proti podkorodování

Pragokor BP pasivuje i aktivní povrchy nefosfátované oceli, slitiny hliníku a hořčíku, povlaky zinku a zinkové odlitky po odmaštění nebo jinak aktivované povrchy kovů. Je účinný i při pasivaci kombinovaných materiálů (hliníkové odlitky se zalitými ocelovými částmi apod.). Dá se využít i jako konverzní vrstva před lakováním

Pragokor Inhibitor 51
vysoce účinný neutralizační a inhibiční přípravek pro ocel, litinu a slitiny mědi

Pragokor Inhibitor 51
vysoce účinný neutralizační a inhibiční přípravek pro ocel, litinu a slitiny mědi

Nízkopěnivý inhibiční a neutralizační přípravek bez dusitanů a chromanů emulzního typu. Je vhodný pro dočasnou a mezioperační ochranu proti korozi výrobků z oceli, litiny, a slitin mědi. Výborně se osvědčuje pro utěsnění a konzervaci fosfátových nebo alkalicky černěných povlaků a na rozdíl od konzervačních přípravků nebrání pozdější aplikaci lakových vrstev. Aplikuje se ponorem i postřikem v technologickém postupu jako poslední neprůtočná operace před sušením, po předchozích oplachových operacích. Po provedené pasivaci je možné zpasivovaný povrch znovu opláchnout v demivodě, protože inhibitory jsou na povrch silně chemisorpčně vázány, je pasivační účinek zachován. Pasivovaný povrch je kompatibilní se všemi typy syntetických barev a práškových plastů. Kompatibilitu vodou ředitelných barev je účelné předem ověřit, protože povrch kovů se pasivací stává hydrofobním. Přípravek se vyznačuje vysokou protikorozní ochranou povrchu a je funkční již při velmi nízké nasazovací koncentraci. Je možné přidat jej do slabě kyselých až silně alkalických odmašťovacích a omílacích lázní a získat inhibovaný povrch kovů v jediné, sdružené operaci. Kompatibilitu, koncentraci, vlastnosti lázně a upraveného povrchu je třeba předem ověřit. Nehodí se přidávat jej do přípravků na bázi kationaktivních tenzidů.

Pragokor Inhibitor Ms 4
vysoce účinný přípravek pro pasivaci mědi, jejích slitin a stříbra

Pragokor Inhibitor Ms 4
vysoce účinný přípravek pro pasivaci mědi, jejích slitin a stříbra

Nepěnivý inhibiční a hydrofobizační přípravek bez dusitanů a chromanů je určen pro adsorpční pasivaci aktivního povrchu mědi, mosazi, bronzu a ostatních slitin mědi. Je účinný i pro pasivaci povrchu stříbra a jeho slitin a částečně i zinku.