Odmašťovací přípravky s pasivačním účinkem

Pragolod 13
tenzidový přípravek s pasivačním účinkem

Pragolod 13
tenzidový přípravek s pasivačním účinkem

Pragolod 13 je kapalný, vysoce účinný tenzidový alkalický odmašťovací přípravek s vysokou pasivační schopností,vhodný pro čištění oceli, litiny, skla a keramiky. Přípravek obsahuje adsorpční inhibitory, které odmaštěnému ocelovému povrchu mohou poskytnout mezioperační nebo dočasnou protikorozní ochranu.

Přípravek je určen především pro mezioperační odmašťování a je vhodný pro strojní čištění, např. v zařízení WAP nebo čistících stolech ve strojních dílnách. Přípravek je možné použít i při nižších teplotách, proto je možné jej použít pro strojní i ruční aplikace jako náhrada rozpouštědlových odmašťovačů včetně chlorovaných uhlovodíků.

Pragolod 14
alkalický odmašťovací a omílací přípravek s nízkou pěnivostí a pasivačním účinkem

Pragolod 14
alkalický odmašťovací a omílací přípravek s nízkou pěnivostí a pasivačním účinkem

Pragolod 14 je určen především pro mezioperační odmašťování a čištění povrchu oceli, litiny postřikem. Pragolod 14 obsahuje nízkopěnivé povrchově aktivní látky, takže je vhodný pro strojní čištění, např. v zařízení WAP nebo čistících stolech ve strojních dílnách. Pragolod 14 je možné použít i při nižších teplotách, proto je možné jej použít pro strojní i ruční aplikace jako náhrada rozpouštědlových odmašťovačů včetně chlorovaných uhlovodíků. Pro dosažení vyššího stupně protikorozní ochrany se používá koncentrace lázně 3-5 % a zboží se usuší bez předběžného oplachu.

Pragolod 14 je kapalný alkalický prostředek pro sdruženou operaci odmaštění + pasivace. Je formulován na bázi dobře biologicky odbouratelných tenzidů a inhibitorů koroze. Je určen pro zejména postřikové a ponorové odmašťování oceli a litiny a omílání železných kovů. Využívá se také pro pasivaci želených kovů po moření nebo jiných technologických operacích ve vodných prostředích, kdy je nutné aktivní povrch železa pasivovat. Neobsahuje anorganické složky proto je snížená možnost tvorby úsušků na neopláchnutém zboží. Je použitelný i pro pasivaci povrchu železných kovů po jiných odmašťovacích operacích nebo moření v kyselinách nebo omílání ocelových předmětů se současnou pasivací. Při formulaci přípravku byl kladen důraz na nízkou pěnivost a pasivační schopnost, proto vyšší odmašťovací účinnost mají obdobné přípravky Pragolod Grato 12, Pragolod 13 nebo Pragolod 44, (jejichž pěnivost je však vyšší). Pragolod 14 je čirá, bezbarvá nebo lehce nažloutlá kapalina alkalické povahy (pH 10,0 - 11,0), která je dobře mísitelná s vodou. Bod zákalu lázně s 5% přípravku je cca 33 - 38 °C, pH lázně cca 10.

Pragolod 55 UF
ultrafiltrovatelný odmaš´tovač s inhibičním účinkem

Pragolod 55 UF
ultrafiltrovatelný odmaš´tovač s inhibičním účinkem

Silně alkalický nízkoemulgující, středně pěnící odmašťovací přípravek vhodný pro regeneraci odlučovačem mastnot a mikrofil­trací. Neobsahuje žádné komplexotvorné látky a použité tenzidové složky jsou snadno biologicky odbouratelné. Používá se zejména pro odstraňování silných nánosů konzervačních prostředků a růz­ných nečistot mastného charakteru úporně lpících na ocelových předmětech. Dispergátor obsažený v přípravku je účinný na grafi­tické částice a částice obrusu kovů, které se jinak obtížně od­straňují z povrchu kovů. Obsah multifunkčních inhibitorů umožňuje odmašťovat i měď, hliník a jejich slitiny, dále zinek i přestože je lázeň silně alka­lická. Dále inhibitory zajišťují i mezioperační protiko­rozní ochranu odmaštěného zboží zejména oceli a slitin mědi. Před aplikací barev je nezbytný dokonalý oplach vodou pro odstranění zbytků alkalických solí.

Pragolod 90
nízkopěnivý odmašťovač s pasivačním účinkem

Pragolod 90
nízkopěnivý odmašťovač s pasivačním účinkem

Silně alkalický středně pěnivý odmašťovací přípravek se současnou pasivací vhodný pro odmašťování oceli. Přípravek obsahuje dusitany. Vytváří tenkou neviditelnou pasivní vrstvičku oxidů železa, která chrání povrch kovu před korozí. Aplikuje se ponorem ve vanách nebo v postřikových čistících zařízeních tam, kde je požadována výborná dočasná protikorozní ochrana a na zpasivovaném povrchu oceli a litiny nesmí zůstat organické látky a chromany. Před aplikací barev je nezbytný dokonalý oplach vodou pro odstranění zbytků alkalických solí.

Pragolod Grato 12
alkalický přípravek s pasivační schopností

Pragolod Grato 12
alkalický přípravek s pasivační schopností

Kapalný vysoce účinný, středně pěnivý tenzidový alkalický odmašťovací přípravek s pasivačním účinkem vhodný pro čištění železných kovů, skla a keramiky. Přípravek obsahuje látky, které odmaštěnému ocelovému povrchu mohou poskytnout dočasnou protikorozní ochranu. Aplikuje se ručním natíráním, ponorem ve vanách, postřikem v komorových nebo průchozích postřikových strojích, pomocí vysokého tlaku páry i pomocí ultrazvuku a to při teplotě od 20 °C a výše podle druhu znečištění a způsobu aplikace. V případě požadavku dočasné protikorozní ochrany odmaštěného ocelového zboží je možné využít pasivačního účinku Pragolodu Grato 12, který je doporučeno dávkovat v koncentraci 0,2 - 1,0 % do posledního oplachu před sušením výrobku.