Stabilizátory rzi

Pragokor 100
Pragokor 100 Přípravek pro stabilizaci zarezivělých ocelových povrchů před natíráním

Pragokor 100
Pragokor 100 Přípravek pro stabilizaci zarezivělých ocelových povrchů před natíráním

Je určen pro předběžnou úpravu pevně lpící rzi na povrchu oceli a železa. Reaguje s oxidy železa přítomnými ve rzi a s podkladovým materiálem za vzniku inertní organokovové vrstvy, která vytváří anodickou ochranu kovového povrchu. S výhodou se používá pro zkvalitnění předůpravy zarezivělých povrchů tzv.”kartáčováním”, při kterém se odstraňují pouze nepřilnavé vrchní podíly rzi. Na tomto druhu povrchů zvyšuje aplikace Pragokoru 100 pravděpodobnou životnost ochranných organických nátěrů zhruba až na dvojnásobek.
Pragokor 100 lze nanášet štětcem, máčením, postřikem a podobně. K dokonalému průběhu stabilizačního a inertizačního pochodu ve vrstvě je nezbytná přítomnost vzdušného kyslíku a vlhkosti. Proto je nutné ponechat ošetřené díly před provedením dalšího ochranného nátěru nátěrovou hmotou volně vystaveny na atmosféře. Povrch stabilizované rzi se chrání běžnými nátěrovými systémy, které se volí s ohledem na prostředí, jemuž bude díl vystaven. Nátěry se provádějí běžnými technologickými postupy, přičemž je vhodné základní nátěr provést ručním natíráním.

Pragokor Silgel Stabil
Kapalný přípravek pro stabilizaci a fixaci rzi na železných kovech

Pragokor Silgel Stabil
Kapalný přípravek pro stabilizaci a fixaci rzi na železných kovech

stabilizátor korozních produktů na bázi organicky modifikovaného gelu kyseliny křemičité s obsahem organických rozpouštědel, který vytvrzuje účinkem atmosférické vlhkosti. Je určen k úpravě souvislé pevně lpící vrstvy rzi na povrchu oceli a litiny, k jejímu utěsnění a fixaci, přičemž nezabarvuje ani zásadně nemění přirozený vzhled zarezlého povrchu. Vzhledem k tomu, že účinná složka přípravku – křemičitý gel – je prakticky výlučně anorganického původu, vykazuje úprava rzi přípravkem absolutní odolnost proti účinkům slunečního záření, takže, na rozdíl od běžně používaných organických nátěrů, zaručuje její dlouhodobou trvanlivost. Po zaschnutí přípravku a jeho vytvrzení vlhkostí se vytvoří kompaktní vrstva rzi o snížené poréznosti, která funguje jako samostatná finální úprava bez následných vrchních organických nátěrů.
Vhodný pro stabilizaci vrstvy korozních produktů v případech, kdy je požadováno zachování původního vzhledu zkorodovaného povrchu případně k zabránění stékání rzi z nechráněných ocelových architektonických prvků na okolní fasádu. Dále lze využít i ke stabilizaci a fixaci patiny na nízkolegovaných patinujících ocelí v počátečním stadiu, kdy se ochranné vlastnosti patiny teprve vytváří. Lze použít, případně i po dalším naředění, i ke konsolidaci pískovcových stavebních děl, soch a betonových konstrukcí.