Přípravky pro odstraňování nátěrů

Pragolod 1009
kapalný silně alkalický, dvousložkový přípravek určený k odstraňování různých starých nebo zmetkových nátěrů a laků z železných kovů

Pragolod 1009
kapalný silně alkalický, dvousložkový přípravek určený k odstraňování různých starých nebo zmetkových nátěrů a laků z železných kovů

Pragolod 1009 je kapalný silně alkalický, dvousložkový přípravek určený k odstraňování různých starých nebo zmetkových nátěrů a laků z železných kovů. Nátěry snímá i jiných kovů, odolných silně alkalickému prostředí (slitiny mědi apod.), není vhodný pro snímání nátěrů ze slitin hliníku, zinku, olova a cínu. Je vhodný pro odstraňování široké palety syntetických, vodouředitelných nátěrů, práškových plastů, kataforetických barev, založených na bázi alkydových, akrylátových, polyesterových, epoxidových, a jiných syntetických modifikovaných pryskyřic. Méně vhodný je pro nátěrové systémy založené na bázi bitumenu, pryže, asfaltových sloučenin, fenolových sloučenin a některých typů epoxidových pryskyřic a polyuretanů. Základní ocelový materiál je po odlakování pasivován.

Technologie odstraňování nátěrů používá kombinaci základního kapalného silně alkalického koncentrátu Pragolod 1009 a směsi organických rozpouštědel a tenzidů Pragolod DT 1009.

Aplikuje se ponorově při doporučených koncentracích a teplotách pracovního roztoku.