Vulkanizační sole pro gumárenství

Pragokor AS 140 Z
sůl pro vulkanizační proces vytlačovaných gumárenských výrobků

Pragokor AS 140 Z
sůl pro vulkanizační proces vytlačovaných gumárenských výrobků

Pragokor AS 140 Z je sůl na bázi dusičnanů a dusitanů alkalických kovů, která se používá v roztaveném stavu pro vulkanizaci vytlačovaných výrobků při teplotách 180 - 250°C (přibližný bod tání je 140 °C)

Pragokor AS 125
bezdusitanová sůl pro vulkanizační proces vytlačovaných gumárenských výrobků

Pragokor AS 125
bezdusitanová sůl pro vulkanizační proces vytlačovaných gumárenských výrobků

Pragokor AS 125 je netoxická sůl na bázi dusičnanů alkalických kovů, která se používá v roztaveném stavu pro vulkanizaci vytlačovaných výrobků při teplotách 150 - 250°C (přibližný bod tání je 120 - 125°C)