Přípravky pro rafinaci hliníku a jeho slitin

Pragokor ALMAG 630
sůl pro rafinaci slitiny Al-Mg při teplotách od 630 °C

Pragokor ALMAG 630
sůl pro rafinaci slitiny Al-Mg při teplotách od 630 °C

Pragokor ALMAG 630 je sůl určená na krytí a rafinaci slitin hliníku s hořčíkem již při teplotách od 630°C . Je vhodný pro slitiny s obsahem hořčíku do 11 %. při přetavování a následnou rafinací. Chrání taveninu před propalem a dobře rozpouští oxidy hliníku.

Způsob použití:

Kov zavezený do pece se kryje posypáním 0,5 - 1% přípravku Pragokor ALMAG 630. Po roztavení kovu se přidá stejné množství přípravku, rozmíchá se zvonem do celého objemu, po 5 min. odstátí se struska stáhne a může se odlévat.

Pragokor ALSIL 412
sůl pro intenzivní čištění roztaveného hliníku vhodná pro plynem vytápěné pece

Pragokor ALSIL 412
sůl pro intenzivní čištění roztaveného hliníku vhodná pro plynem vytápěné pece

Pragokor ALSIL 412 je rafinační sůl určená na intenzivní čištění hliníku roztaveného hlavně v plynem vytápěných pecích, která s oxidy vytváří suchou, práškovitou strusku. Struska se díky exotermní reakci sama dále zahřívá. Zadržuje minimální množství kovu, který z ní snadno odtéká, čímž se snižují jeho ztráty.

Je vhodný pro rafinaci hliníku a jeho podeutektických slitin s křemíkem a mědi tavených v plynem vytápěných pecích, kde snadno dochází k místnímu přehřívání povrchu taveniny a na ní plovoucí strusky. Běžné rafinační soli se v těchto místech natavují a zadržují pak mnoho kovu. Pragokor ALSIL 412 má zvýšenou teplotu tavení, takže k tomuto zjevu nedochází.

Způsob použití:

Přípravek se při teplotě 680 °C nanese podle stupně zaoxidování v množství 0,1 - 0,3 % na roztavený kov. Po krátké prodlevě se zvonem nebo hřeblem promíchá do kovu. Vznikající struska vyplave na hladinu a snadno se oddělí.

Pragokor ALSIL 680
sůl pro čištění roztaveného hliníku a jeho slitin při teplotách cca 680 °C

Pragokor ALSIL 680
sůl pro čištění roztaveného hliníku a jeho slitin při teplotách cca 680 °C

Pragokor ALSIL 680 je rafinační sůl k čištění roztaveného hliníku a jeho slitin. Jeho působením se nečistoty a oxidy převádějí do strusky.

Přípravek je vhodný pro rafinaci podeutektických slitin hliníku s křemíkem a hliníku s křemíkem a mědí. Užívá se pro rafinaci taveniny při lití do kovových forem a při tlakovém lití při teplotách 670 - 700 °C.

Způsob použití:

Přípravek se nanese na taveninu v množství 0,5 - 1 % váhy vsázky a hřeblem se do ní opatrně vmíchá. Po odstání 10 min. zbytky přípravku vyplavou na hladinu a po jejich odstranění se může odlévat.

Pragokor ALSIL 710
sůl pro čištění roztaveného hliníku a jeho slitin při teplotách cca 710 °C

Pragokor ALSIL 710
sůl pro čištění roztaveného hliníku a jeho slitin při teplotách cca 710 °C

Pragokor ALSIL 710 je rafinační sůl k čištění roztaveného hliníku a jeho slitin. Jeho působením se nečistoty a oxidy převádějí do strusky.

Přípravek je vhodný pro rafinaci podeutektických slitin hliníku s křemíkem a hliníku s křemíkem a mědí. Užívá se pro rafinaci taveniny při lití do kovových forem a při tlakovém lití při teplotách 705 - 725 °C.

Způsob použití:

Přípravek se nanese na taveninu v množství 0,5 - 1 % váhy vsázky a hřeblem se do ní opatrně vmíchá. Po odstání 10 min. zbytky přípravku vyplavou na hladinu a po jejich odstranění se může odlévat.

Pragokor ALSIL 750
sůl pro čištění roztaveného hliníku a jeho slitin při teplotách cca 750 °C

Pragokor ALSIL 750
sůl pro čištění roztaveného hliníku a jeho slitin při teplotách cca 750 °C

Pragokor ALSIL 750 je rafinační sůl k čištění roztaveného hliníku a jeho slitin. Jeho působením se nečistoty a oxidy převádějí do strusky.

Přípravek je vhodný pro rafinaci podeutektických slitin hliníku s křemíkem. Užívá se pro rafinaci taveniny zvláště při lití do písku při teplotách 725 - 760 °C.

Způsob použití:

Přípravek se nanese na taveninu v množství 0,5 - 1 % váhy vsázky a hřeblem se do ní opatrně vmíchá. Po odstání 10 min. zbytky přípravku vyplavou na hladinu a po jejich odstranění se může odlévat.

Pragokor ALSIL 2841
sůl pro intenzivní čištění roztaveného hliníku s kombinovaným účinkem

Pragokor ALSIL 2841
sůl pro intenzivní čištění roztaveného hliníku s kombinovaným účinkem

Pragokor ALSIL 2841 je rafinační sůl na intenzivní čištění roztaveného hliníku při němž se během rafinace ze soli současně uvolňují plyny. Rozptylují sůl do celého objemu kovu lépe než mechanické míchání a vyplavují strusku, v níž jsou vázány oxidy a nečistoty. Tím se výrazně zlepšuje rafinační účinek soli. Struska je práškovitá, suchá.

Pragokor ALSIL 2841 je vhodný na rafinaci hliníku a jeho podeutektických slitin s křemíkem a mědí při přípravě taveniny na tlakové lití.

Způsob použití:

Podle stupně zaoxidování se přípravek při teplotě nad 650 °C nanese v množství 0,05 - 0,2 % na roztavený kov. Po krátké prodlevě se sůl zvonem ponoří ke dnu pánve. Vyvíjí se plyny, které se na hladině vznítí a shoří. Po skončení vývoje plynů se kov opatrně promíchá hřeblem, při čemž vyplavou zbytky strusky zadržované ještě v nitru kovu. Po odstranění strusky je kov připraven k transportu do udržovací pece u stroje na tlakové lití.

Pragokor PUR 1
přípravek pro snadné čištění pecí na tavení hliníku

Pragokor PUR 1
přípravek pro snadné čištění pecí na tavení hliníku

Pragokor PUR 1 je sůl usnadňující odstraňování vrstev přitavených oxidů na stěnách pecí na tavení hliníku. Tyto vrstvy jsou tvořeny směsí oxidů hliníku, který časem přechází na korund. Ten je jen velmi těžko tavitelný. Pragokor PUR 1 ho postupně rozleptává a převádí do těstovité formy. Je vhodně použitelný zvláště u pecí vytápěných plynem, na nichž při tavení hliníku dochází ke tvorbě příškvarků.

Způsob použití:

Stěny vyhřáté pece se opakovaně poprašují v místě příškvarků přípravkem, který se na ně přitaví. Tavenina změkčí jejich povrch, takže se po několikráte opakovaném nanášení dá povrchová vrstva odstranit. Pro odstranění silnějších vrstev je nutno operaci vícekrát opakovat.

Pragokor T 3
rafinační sůl na čištění podautektických slitin hliníku s křemíkem

Pragokor T 3
rafinační sůl na čištění podautektických slitin hliníku s křemíkem

Pragokor T 3 je rafinační sůl s modifikačním účinkem na čištění a úpravu podeutektických slitin hliníku s křemíkem při teplotách 730 - 780 °C.

Způsob použití:

Kov se vyčistí pomocí přípravku ALSIL 283. Z povrchu se odstraní struska a poté se nanese 1 - 2% přípravku T 3. Po krátké prodlevě se směs ponoří zvonem ke dnu a rozmíchá se do celého objemu lázně. Zbytky směsi vyplavou na hladinu, odstraní se asi po 5 minutách. Tenkostěnné odlitky nutno odlít do 20 min, tlustostěnné do 15 min. Poté je nutno modifikaci opakovat přídavkem polovičního množství soli.