Přípravky pro hromadné omílání a leštění

Pragopol 520
omílací odhrotovací přípravek pro železné i neželezné kovy

Pragopol 520
omílací odhrotovací přípravek pro železné i neželezné kovy

Omílací přípravek Pragopol 520 je určen pro brousící operace, zaoblování hran železných předmětů a předmětů z neželezných kovů. V průběhu procesu omílání chrání dostatečně proti korozi a zajišťuje krátkodobou pasivaci povrchu. Přípravek je možné použít s omílacími tělísky St - 3 a St - 2/36. Pragopol 520 se doporučuje pro omílání výrobků z oceli, mosazi a hliníku.

Pragopol 520 je možné rovněž aplikovat v práškové formě posypem při vibračním kuličkovém leštění jak pro železo, tak pro barevné kovy. Současně přípravek umožňuje také pasivaci a konzervaci předmětů ze železa a oceli a zároveň čistí a konzervuje vlastní leštící ocelové kuličky.

Pragopol 550
omílací odbřitovací přípravek pro výrobky ze zinkových slitin

Pragopol 550
omílací odbřitovací přípravek pro výrobky ze zinkových slitin

Omílací přípravek určený k odbřitování a broušení výrobků ze slitin zinku. Vyznačuje se dobrou čistící schopností jak pro kovový povrch, tak i pro povrch omílacích tělísek, což se projevuje zvýšením úběrového účinku. Antikorozně chrání povrch zinkových slitin při omílání i po jeho skončení a omezuje vznik tzv. ”bílé rzi”. Pragopol 550 je vhodný pro omílání jak vibrační, tak i bubnové.

Pragopol 580
omílací leštící přípravek pro hliník a jeho slitiny

Pragopol 580
omílací leštící přípravek pro hliník a jeho slitiny

Omílací prostředek určený pro jemné broušení, vyhlazování, leštění hliníku a jeho slitin. Pragopol 580 je přípravek pro bubnový způsob omílání ocelovými kuličkami nebo válečky. Je možné jej však použít i do vibračních strojů.

Pragopol 809
omílací odmašťovací a leštící přípravek pro měď, stříbro a jejich slitiny

Pragopol 809
omílací odmašťovací a leštící přípravek pro měď, stříbro a jejich slitiny

Pragopol 809 je kapalný koncentrát určený pro sdruženou operaci odmašťování a leštění mědi, stříbra a jejich slitin v omílacích a vibračních strojích s použitím nerezových omílacích tělísek. V některých případech (podle charakteru zboží) je možné leštění provozovat i bez použití pomocných omílacích tělísek. Dále je Pragopol 809 vhodný pro broušení a odhrotování zboží z austenitických nerezavějících ocelí, mědi a jejích slitin za použití keramických omílacích tělísek.

Pragopol 810
kyselý přípravek pro omílání a leštění se současným pasivačním účinkem

Pragopol 810
kyselý přípravek pro omílání a leštění se současným pasivačním účinkem

Pragopol 810 je kapalný koncentrát určený pro omílání a leštění mědi, stříbra a jejich slitin v omílacích a vibračních strojích s použitím nerezových omílacích tělísek. V některých případech (podle charakteru zboží) je možné leštění provozovat i bez použití pomocných omílacích tělísek. Dále je Pragopol 810 vhodný pro broušení a odhrotování zboží z austenitických nerezavějících ocelí, mědi a jejích slitin za použití keramických omílacích tělísek. Přípravek má i pasivační účinek na upravovaném povrchu vytváří přípravek chemisorbovanou vrstvu organických inhibitorů, která chrání povrch mechanicky upraveného kovu před korozním napadením v kyselém prostředí.

Pragopol 812
kyselý přípravek pro omílání a leštění se současným pasivačním účinkem

Pragopol 812
kyselý přípravek pro omílání a leštění se současným pasivačním účinkem

Pragopol 812 je kapalný koncentrát určený pro omílání a leštění mědi a jejích slitin v omílacích a vibračních strojích s použitím nerezových omílacích tělísek. V některých případech (podle charakteru zboží) je možné leštění provozovat i bez použití pomocných omílacích tělísek. Dále je Pragopol 812 vhodný pro broušení a odhrotování zboží z austenitických nerezavějících ocelí, mědi a jejích slitin za použití keramických omílacích tělísek. Přípravek odstraňuje korozní zplodiny a má i pasivační účinek. Na upravovaném povrchu vytváří přípravek chemisorbovanou vrstvu organických inhibitorů.

Pragopol 813
omílací přípravek pro pasivaci a lubrikaci mědi, stříbra a jejich slitin

Pragopol 813
omílací přípravek pro pasivaci a lubrikaci mědi, stříbra a jejich slitin

Pragopol 813 je kapalný koncentrát určený pro konečnou pasivaci mědi, stříbra a jejich slitin po omílání a leštění v omílacích a vibračních strojích s použitím nerezových či keramických omílacích tělísek nebo (podle charakteru zboží) bez použití pomocných omílacích tělísek. Pragopol 813 má kromě pasivace výše uvedených materiálů i lubrikační vlastnosti, takže zabraňuje poškození vysoce leštěných povrchů při sušení po mokrých chemických operacích.

Pragopol leštící sůl UNIVERSAL
univerzální omílací a leštící přípravek pro výrobky z oceli

Pragopol leštící sůl UNIVERSAL
univerzální omílací a leštící přípravek pro výrobky z oceli

Leštící a omílací prostředek pro hromadné leštění malých předmětů z oceli v bubnech nebo omílacích strojích. Uplatnění nachází při leštění tvarově složitého zboží, které není možné nebo lze jen velmi obtížně leštit na kotoučích.

Pragopol OB 32
přípravek pro odhrotování, broušení a odstraňování okují výrobků

Pragopol OB 32
přípravek pro odhrotování, broušení a odstraňování okují výrobků

Pragopol OB 32 je práškový omílací přípravek s tříštivým brusivem, které se v průběhu omílání tříští na menší částice, které jsou však stále ostrohranné, takže si zachovávají schopnost brousit omílaný povrch kovů. Po určité době omílání se částice zjemní natolik, že přípravek začne povrch velmi jemně brousit až leštit. Chemické složení povrchově aktivních látek a inhibitorů umožňuje upravovat všechny běžné kovové konstrukční materiály, včetně korozivzdorných ocelí a slitin hliníku a zinku.

Pragopol OB 32 je určen pro odhrotování, broušení, odokujení, odstranění korozních zplodin z kovových materiálů vibračním a rotačním omíláním a dále pro jemné broušení, předleštění až leštění ocelí, včetně korozivzdorných feritických a austenitických.

Přípravek se obvykle používá v kombinaci s keramickými brusnými tělísky. Při požadavku na leštění povrchu se kombinuje s porcelánovými tělísky, která nemají brusný účinek. V některých případech lze přípravek použít i bez pomocných brusných nebo leštících tělísek. Umožňuje zpracovávat lehce zamaštěné předměty.

Pragolod 14
omílací a odmašťovací přípravek pro ocel a litinu se současným pasivačním účinkem

Pragolod 14
omílací a odmašťovací přípravek pro ocel a litinu se současným pasivačním účinkem

Pragolod 14 je kapalný alkalický prostředek pro sdruženou operaci odmaštění + pasivace. Je formulován na bázi dobře biologicky odbouratelných tenzidů a inhibitorů koroze. Je vhodný pro omílání železných kovů. Využívá se také pro pasivaci želených kovů po moření nebo jiných technologických operacích ve vodných prostředích, kdy je nutné aktivní povrch železa pasivovat. Při omílání je možné použít ocelová nebo keramická tělíska.

Pragopol 707
odmašťovací a leštící omílací přípravek mědi a jejich slitin, ocelí, korozivzdorných ocelí a stříbra

Pragopol 707
odmašťovací a leštící omílací přípravek mědi a jejich slitin, ocelí, korozivzdorných ocelí a stříbra

Pragopol 707 je kapalný koncentrát určený pro sdruženou operaci odmašťování a leštění v omílacích strojích. Přípravek je vhodný pro leštění zboží z nízkouhlíkaté oceli, legovaných ocelí včetně austenitických korozivzdorných, dále mědi a jejích slitin a stříbra a jeho slitin v omílacích a vibračních strojích s použitím nerezových nebo porcelánových omílacích tělísek. V některých případech (podle charakteru zboží) je možné leštění provozovat i bez použití pomocných omílacích tělísek. Dále je Pragopol 707 vhodný pro broušení a odhrotování zamaštěného zboží z korozivzdorných ocelí, mědi a jejích slitin za použití keramických brusných omílacích tělísek.

Pragopol 711
silně kyselý přípravek s obsahem inhibitorů koroze pro leštění, omílání, odstranění oxidů a sjednocení vzhledu mědi a jejích slitin.

Pragopol 711
silně kyselý přípravek s obsahem inhibitorů koroze pro leštění, omílání, odstranění oxidů a sjednocení vzhledu mědi a jejích slitin.

Pragopol 711 je kapalný koncentrát určený pro omílání a leštění mědi a jejich slitin v omílacích strojích. Přípravek odstraňuje korozní zplodiny, potlačuje vzhledové efekty vyvolané selektivním odzinkováním mosazi po tepelném zpracování. Přípravek má pasivační účinek, na upravovaném povrchu vytváří chemisorbovanou vrstvu organických inhibitorů, která chrání povrch mechanicky upraveného kovu před korozním napadením v kyselém prostředí. Přípravek je vhodný pro leštění zboží z mědi a jejích slitin v omílacích a vibračních strojích s použitím nerezových omílacích tělísek. V některých případech, podle charakteru zboží, je možné leštění provozovat i bez použití pomocných omílacích tělísek. Dále je Pragopol 711 vhodný pro broušení a odhrotování nebo i leštění zboží z austenitických nerezavějících ocelí, mědi a jejích slitin za použití brusných nebo leštících keramických omílacích tělísek.