Text

Porovnání korozní odolnosti zinksilikátových nátěrů s žárovým zinkováním a metalizací

Testované povlaky:

  • Zinksilikátový nátěr Pragokor Metal E, Ф tloušťka 86 μm
  • Metalizace zinkem Met Zn 60, Ф tloušťka 100 μm
  • Žárové zinkování ponorem v tavenině, tloušťka 60 - 90 μm

Pro porovnání protikorozních systémů byla zvolena zkouška v neutrální solné mlze dle ČSN ISO 9227 a cyklická zkouška oxidem siřičitým a kondenzací vlhkosti dle ČSN ISO 6988.

pc9 
 

Ve zkoušce s SO2 si všechny typy zkoušených povlaků zachovaly svou ochrannou účinnost a výsledky byly prakticky srovnatelné (došlo pouze k povrchovému náletu bílé rzi zinku).

Výrazně odlišných výsledků bylo dosaženo ve zkoušce v solné mlze, kde u zinkových povlaků získaných ať už metalizací nebo žárovým zinkováním došlo ke ztrátě ochranné funkce, prorezavění a ke vzniku silné vrstvy bílé rzi. Modifikovaný zinksilikátový nátěr Pragokor Metal E byl zcela bez bílé rzi.

Ing. Karel Denk