Text

Galvanotechnické tabulky

Elektrochemické vylučování kovů při 100% proudové výtěžnosti

Elektrochemické vylučování kovů při 100% proudové výtěžnosti
Kov Oxidační stupeň Relativní atomová hmotnost Hustota (kg/dm3) Vyloučené množství kovu (g/Ah)
Ag 1 107,8682 10,50 4,0245
Au 1 196,967 19,3 7,3567
Au 3 196,967 19,3 2,4522
Cr 6 51,9961 7,00 0,3234
Cu 1 63,546 8,93 2,3715
Cu 2 63,546 8,93 1,1858
Ni 2 58,6934 8,90 1,0947
Pt 2 195,084 21,45 3,6416
Pt 4 195,084 21,45 1,8208
Sn 2 118,710 7,28 2,2141
Sn 4 118,710 7,28 1,1071
Zn 2 65,409 7,13 1,2195

Teploty tání některých kovů

Teploty tání některých kovů
Kov Teplota tání (°C)
Al 658
Ag 960,5
Au 1063
Cd 321
Co 1490
Cr 1920
Cu 1083
Ni 1455
Sb 630
Sn 232
Pb 327,5
Pd 1553
Pt 1773
Zn 419

Složení, hustoty a teploty tání některých slitin

Složení, hustoty a teploty tání některých slitin
Název Složení (%) Hustota (g/cm3) Teplota tání (°C)
Bílá litina 3 - 4 C; zbytek Fe 7,6 1150 - 1400
Dural 93,7 Al; 4,3 Cu; 1,4 Mg; 0,6 Mn 2750 - 2870 650
Fosforová bronz 79,7 Cu; 10 Sn; 9,5 Sb; 0,8 P 8,8 900
Hliníková bronz 90 Cu; 10 Al 7,7 1050
Invar 63,8 Fe; 36 Ni; 0,2 C 8 1495
Konstantan 60 Cu; 40 Ni 8,8 1280
Mosaz 62 Cu; 38 Zn 8,1 - 8,6 940
Nástrojová ocel 99 Fe; 1 C 7,8 1350
Nerez ocel kalitelná 14 - 17 Cr; 0,3 - 0,5 C; zbytek Fe 7,7 1380
Nerez ocel nekalitelná 18 Cr; 8 Ni; zbytek Fe 7,9 1400
Nichrom 60 Ni; 24 Fe; 16 Cr; 0,1 C 8,2 1350
Nikelin 80 Cu; 20 Ni 8,5 1185
Niklová ocel 74,2 Fe; 25 Ni; 0,8 C 8,1 1500
Pájka (cín) 67 Sn; 33 Pb 8,2 240
Pájka (olovo) 67 Pb; 33 Sn 9,4 275
Šedá litina 3 - 4 C; 1 - 1,25 Si; zbytek Fe 7 1150
Woodův kov 50 Bi; 25 Pb; 12,5 Cd; 12,5 Sn 10,6 66
Zamak 2 4 Al; 3 Cu; zbytek Zn 6,8 379 - 390
Zrcadlová bronz 67 Cu; 33 Sn 8,6 745
Zvonovina 78 Cu; 22 Sn 8,7 870

Výpočet tloušťky povlaku

Výpočet tloušťky povlaku

h = ( Dk * E * n * t ) / ( ρ * 60 ) 
h - tloušťka povlaku (μm) 
Dk - proudová hustota (A/dm2) 
E - elektrochemický ekvivalent (g/Ah) 
n - proudová účinnost (%) 
t - doba pokovování (min.) 
ρ - hustota kovu (kg/dm3) 

Výpočet spotřeby vody na oplachy

Výpočet spotřeby vody na oplachy

V = m * n√R 
V - spotřeba vody 
m - výnos 
n - počet stupňů oplachu 
R - stupeň ředění 

R = C0 / Cn 
C0 - koncentrace lázně 
Cn - koncentrace lázně v oplachu 

Rozpustnost chemických látek ve vodě při 20 °C

Rozpustnost chemických látek ve vodě při 20 °C
Prvek Název látky Vzorec látky Rozpustnost (g/100g vody)
Ag Octan stříbrný AgC2H3O2 1,04
Ag Chloristan stříbrný AgClO4 525
Ag Fluorid stříbrný AgF*2H2O 432
Ag Dusitan stříbrný AgNO2 0,34
Ag Dusičnan stříbrný AgNO3 222
Ag Síran stříbrný Ag2SO4 0,8
Al Chlorid hlinitý AlCl3*6H2O 131,9
Al Chloristan hlinitý Al(ClO4)3*9H2O 564
Al Dusičnan hlinitý Al(NO3)3*9H2O 297,5
Al Síran hlinitý Al2(SO4)3*18H2O 108,2
Al Síran hlinitý Al2(SO4)3 36,4
As Oxid arsenitý As2O3 2
As Oxid arseničný As2O5 65,8
B Oxid boritý B2O3 2,2
Ba Octan barnatý Ba(C2H3O2)2*3H2O 101,2
Ba Chlorid barnatý BaCl2*2H2O 44,6
Ba Chloristan barnatý Ba(ClO4)2*3H2O 626,8
Ba Mravenčan barnatý Ba(HCO2)2 29,9
Ba Dusičnan barnatý Ba(NO3)2 9,2
Ba Hydroxid barnatý Ba(OH)2 3,89
Ba Hydroxid barnatý Ba(OH)2*8H2O 7,4
Be Dusičnan berylnatý Be(NO3)2*4H2O 103,3
Be Síran berylnatý BeSO4*4H2O 105,4
Br Brom Br2 3,58
Ca Octan vápenatý Ca(C2H3O2)2*2H2O 46,3
Ca Chlorid vápenatý CaCl2*2H2O 130,1
Ca Chlorid vápenatý CaCl2*6H2O 535,9
Ca Chloristan vápenatý Ca(ClO4)2*2H2O 304,1
Ca Hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2 16,6
Ca Dusičnan vápenatý Ca(NO3)2*4H2O 430,5
Ca Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 0,16
Ca Síran vápenatý CaSO4*2H2O 0,26
Ca Síran vápenatý CaSO4*0,5H2O 0,3
Ca Uhličitan vápenatý (aragonit) CaCO3 0,002
Ca Uhličitan vápenatý (kalcit) CaCO3 0,001
Ca Bromid vápenatý CaBr2 142
Ca Fluorid vápenatý CaF2 0,002
Ca Siřičitan vápenatý CaSO3*0,5H2O 0,004
Cd Chlorid kademnatý CdCl2*H2O 170,2
Cd Jodid kademnatý CdI2 86,2
Cd Dusičnan kademnatý Cd(NO3)2*4H2O 399,1
Cd Síran kademnatý CdSO4*8/3H2O 114,8
Ce Octan ceritý Ce2(C2H3O2)6*3H2O 26,45
Ce Síran ceritý Ce2(SO4)3 9,16
Cl Chlor Cl2 (760 torr) 0,716
Co Chlorid kobaltnatý CoCl2*6H2O 159,1
Co Chloristan kobaltnatý Co(ClO4)2*6H2O 253,4
Co Dusičnan kobaltnatý Co(NO3)2*6H2O 388,8
Co Síran kobaltnatý CoSO4 36,21
Co Síran kobaltnatý CoSO4*7H2O 93
Cr Chloristan chromitý Cr(ClO4)3*9H2O 543
Cs Chlorid cesný CsCl 186,5
Cs Chlorečnan cesný CsClO3 6,2
Cs Chloristan cesný CsClO4 1,6
Cs Dusičnan cesný CsNO3 23
Cs Síran cesný Cs2SO4 178,7
Cu Chlorid měďný CuCl 1,52
Cu Chlorid měďnatý CuCl2*2H2O 123
Cu Dusičnan měďnatý Cu(NO3)2*3H2O 252
Cu Síran měďnatý CuSO4*5H2O 36,6
Fe Chloristan železnatý Fe(ClO4)2*6H2O 2032
Fe Chlorid železitý FeCl3 91,8
Fe Chlorid železitý FeCl3*6H2O 393,9
Fe Dusičnan železitý Fe(NO3)3*9H2O 350,6
Fe Síran železnatý FeSO4*7H2O 62,1
H Bromovodík HBr (760 Torr) 198
H Glycin H.C2H2O2(NH2) 22,5
H Kys. sulfanilová H.C6H4(NH2)SO3 1,08
H Kys. benzoová H.C7H5O2 0,29
H Kys. salicylová H.C7H5O3 0,27
H Chlorovodík HCl (760 Torr) 67,3
H Kys. šťavelová H2C2O4*2H2O 13,9
H Kys. jantarová H2.C4H4O4 6,9
H Kys. vinná H2.C4H4O6 139
H Kys. ftalová C6H4(COOH)2 0,6
H Kys. seleničitá H2SeO3 166,7
H Kys. selenová H2SeO4 93
H Kys. telurová H2TeO4*2H2O 65,5
H Kys. citronová H3.C6H5O7*H2O 133
H Kys. boritá H3BO3 5,04
Hg Bromid rtuťnatý HgBr2 0,5
Hg Octan rtuťnatý Hg(C2H3O2)2 25
Hg Kyanid rtuťnatý Hg(CN)2 9,3
Hg Chloristan rtuťný Hg2(ClO4)2*4H2O 738
Hg Chlorid rtuťnatý HgCl2 6,5
I Jod I2 0,029
K Fluoroboritan draselný KBF4 0,44
K Bromid draselný KBr 65,2
K Bromičnan draselný KBrO3 6,9
K Mravenčan draselný KCHO2 335
K Kyanid draselný KCN 71,5
K Octan draselný KC2H3O2*3/2H2O 1100
K Chlorid draselný KCl 34
K Chlorečnan draselný KClO3 7,4
K Chloristan draselný KClO4 1,8
K Síran chromitodraselný KCr(SO4)2*12H2O 24,39
K Fluorid draselný KF*2H2O 373,6
K Hydrogenuhličitan draselný KHCO3 33,2
K Hydrogenvinan draselný KHC4H4O6 0,53
K Hydrogenftalan draselný KHC8H4O4 11,3
K Hydrogenfluorid draselný KHF2 39,2
K Hydrogensíran draselný KHSO4 51,4
K Dihydrogenfosforečnan draselný KH2PO4 22,5
K Jodid draselný KI 144
K Jodičnan draselný KIO3 8,13
K Jodistan draselný KIO4 0,51
K Manganistan draselný KMnO4 6,4
K Dusitan draselný KNO2 298,4
K Dusičnan draselný KNO3 31,6
K Vinan sodno-draselný KNaC4H4O6*4H2O 66
K Hydroxid draselný KOH 112
K Hydroxid draselný KOH*H2O 231
K Rhodanid draselný KSCN 217,5
K Uhličitan draselný K2CO3 110,5
K Šťavelan draselný K2C2O4*H2O 40,2
K Vinan draselný K2C4H4O6*1/2H2O 150
K Chroman draselný K2CrO4 61,7
K Dvojchroman draselný K2Cr2O7 12
K Chloroplatičitan draselný K2PtCl6 1,12
K Siřičitan draselný K2SO3 105,7
K Síran draselný K2SO4 11,11
K Seleničitan draselný K2SeO3 204,2
K Selenan draselný K2SeO4 116,2
K Wolframan draselný K2WO4*2H2O 51,5
K Citran draselný K3C6H5O7*H2O 167
K Ferrokyanid draselný K3Fe(CN)6 43
K Ferrikyanid draselný K4Fe(CN)6*3H2O 33,7
La Síran lanthanitý La2(SO4)3 1,9
Li Chlorid lithný LiCl 78,5
Li Chloristan lithný LiClO4*3H2O 118,6
Li Hydroxid lithný LiOH 12,8
Li Uhličitan lithný Li2CO3 1,33
Li Síran lithný Li2SO4 34,2
Mg Octan hořečnatý Mg(C2H3O2)2*4H2O 147,5
Mg Chlorid hořečnatý MgCl2*6H2O 305,1
Mg Chloristan hořečnatý Mg(ClO4)2*6H2O 285
Mg Dusičnan hořečnatý Mg(NO3)2*6H2O 382,5
Mg Síran hořečnatý MgSO4*7H2O 117,2
Mn Chlorid manganatý MnCl2*4H2O 201,4
Mn Dusičnan manganatý Mn(NO3)2*6H2O 1659
Mn Síran manganatý MnSO4*4H2O 132,7
Mo Oxid molybdenový MoO3 0,14
Mo Oxid molybdenový MoO3*2H2O 0,17
NH4 Síran hlinito amonný NH4Al(SO4)2*12H2O 15,1
NH4 Fluoroboritan amonný NH4BF4 25
NH4 Bromid amonný NH4Br 75,5
NH4 Mravenčan amonný NH4CHO2 143
NH4 Chlorid amonný NH4Cl 37,2
NH4 Chloristan amonný NH4ClO4 23,4
NH4 Síran chromito amonný NH4Cr(SO4)2*12H2O 21,2
NH4 Síran železito amonný NH4Fe(SO4)2*12H2O 124,8
NH4 Hydrogenuhličitan amonný NH4HCO3 21
NH4 Dihydrogenarseničnan amonný NH4H2AsO4 48,7
NH4 Dihydrogenfosforečnan amonný NH4H2PO4 37,4
NH4 Jodid amonný NH4I 172,3
NH4 Dusičnan amonný NH4NO3 192
NH4 Rhodanid amonný NH4SCN 170
NH4 Vanadičnan amonný NH4VO3 0,48
NH4 Šťavelan amonný (NH4)2C2O4 4,4
NH4 Vinan amonný (NH4)2C4H4O6 63
NH4 Dusičnan ceričito amonný (NH4)2Ce(NO3)6 140,9
NH4 Chroman amonný (NH4)2CrO4 40,4
NH4 Dvojchroman amonný (NH4)2Cr2O7 47,1
NH4 Síran železnato amonný (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O 25,4
NH4 Hydrogenfosforečnan amonný (NH4)2HPO4 57,5
NH4 Síran nikelnato amonný (NH4)2Ni(SO4)2*6H2O 9,1
NH4 Hexachloroplatičitan amonný (NH4)2PtCl6 0,7
NH4 Síran amonný (NH4)2SO4 75,4
NH4 Siřičitan amonný (NH4)2SO3*H2O 77,4
NH4 Thiosíran amonný (NH4)2S2O3 182
N2H4 Síran hydrazinu N2H4*H2SO4 2,89
Na Bromid sodný NaBr 90,5
Na Bromid sodný NaBr*2H2O 178,8
Na Bromičnan sodný NaBrO3 34,5
Na Mravenčan sodný NaCHO2 88,3
Na Octan sodný NaC2H3O2*3H2O 111,2
Na Benzoan sodný NaC7H5O2 66
Na Salicylan sodný NaC7H5O3 103,2
Na Chlorid sodný NaCl 36
Na Chlorečnan sodný NaClO3 101
Na Chloristan sodný NaClO4*H2O 349,8
Na Fluorid sodný NaF 4,05
Na Hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 9,6
Na Hydrogenšťavelan sodný NaHC2O4*H2O 1,7
Na Hydrogenvinan sodný NaHC4H4O6*H2O 6,7
Na Dihydrogenfosforečnan sodný NaH2PO4*2H2O 148,8
Na Jodid sodný NaI*2H2O 388,5
Na Jodičnan sodný NaIO3 9
Na Jodistan sodný NaIO4*3H2O 13,1
Na Dusitan sodný NaNO2 84,5
Na Azid sodný NaN3 40,8
Na Hydroxid sodný NaOH 109
Na Vanadičnan sodný NaVO3*2H2O 20,7
Na Tetraboritan sodný Na2B4O7*10H2O 5,2
Na Tetrafluoroberylnatan sodný Na2BeF4 1,47
Na Uhličitan sodný Na2CO3*H2O 26,1
Na Uhličitan sodný Na2CO3*10H2O 91,4
Na Šťavelan sodný Na2C2O4 3,7
Na Chroman sodný Na2CrO4*10H2O 13807
Na Dvojchroman sodný Na2Cr2O7*2H2O 267,6
Na Nitroprussid sodný Na2Fe(CN)5NO*2H2O 40
Na Hydrogenarseničnan sodný Na2HAsO4 26,5
Na Hydrogenfosforečnan sodný Na2HPO4*2H2O 9,8
Na Hydrogenfosforečnan sodný Na2HPO4*12H2O 22
Na Molybdenan sodný Na2MoO4*2H2O 86,1
Na Sirník sodný Na2S*9H2O 94,9
Na Siřičitan sodný Na2SO3 28
Na Siřičitan sodný Na2SO3*7H2O 73,6
Na Síran sodný Na2SO4 48,8
Na Síran sodný Na2SO4*10H2O 58,3
Na Thiosíran sodný Na2S2O3 70
Na Thiosíran sodný Na2S2O3*5H2O 182,7
Na Selenan sodný Na2SeO4*10H2O 279,7
Na Wolframan sodný Na2WO4*2H2O 89,1
Na Fosforečnan sodný Na3PO4*12H2O 29,8
Na Ferrikyanid sodný Na4Fe(CN)6*10H2O 31,85
Nd Síran neodymitý Nd2(SO4)3 5
Ni Bromid nikelnatý NiBr2 56,7
Ni Chlorid nikelnatý NiCl2*6H2O 253,4
Ni Chloristan nikelnatý Ni(ClO4)2*5H5O 241,6
Ni Dusičnan nikelnatý Ni(NO3)2*6H2O 356,2
Ni Síran nikelnatý NiSO4*7H2O 118,2
Os Oxid osmičelý OsO4 6,42
Pb Bromid olovnatý PbBr2 0,85
Pb Octan olovnatý Pb(C2H3O2)2*3H2O 70,5
Pb Fluorid olovnatý PbF2 0,064
Pb Jodid olovnatý PbI2 0,068
Pb Dusičnan olovnatý Pb(NO3)2 56,5
Pb Chlorid olovnatý PbCl2 0,99
Pb Chloristan olovnatý Pb(ClO4)2*3H2O 1200
Pt Chlorid platičitý PtCl4 140
Rb Síran rubidno hlinitý RbAl(SO4)2 1,5
Rb Chlorid rubidný RbCl 91,1
Rb Chlorečnan rubidný RbClO3 5,4
Rb Chloristan rubidný RbClO4 1
Rb Dusičnan rubidný RbNO3 53,3
Rb Síran rubidný Rb2SO4 48,2
S Oxid siřičitý SO2 (760 torr) 11,29
Sb Chlorid antimonitý SbCl3 931,5
Sb Fluorid antimonitý SbF3 444,7
Sc Síran skanditý Sc2(SO4)3 39,9
Se Oxid seleničitý SeO2 38,4
Sn Chlorid cínatý SnCl2*2H2O 659
Sn Jodid cínatý SnI2 1
Sn Síran cínatý SnSO4 19
Sr Bromid strontnatý SrBr2 102,4
Sr Octan strontnatý Sr(C2H3O2)2*1/2H2O 41,6
Sr Chlorid strontnatý SrCl2*6H2O 139,1
Sr Chloristan strontnatý Sr(ClO4)2*2H2O 571
Sr Dusičnan strontnatý Sr(NO3)2 64
Sr Hydroxid strontnatý Sr(OH)2*8H2O 1,7
Th Dusičnan thoričitý Th(NO3)4*6H2O 4090
Th Síran thoričitý Th(SO4)2*9H2O 19,4
Tl Chlorid thalný TlCl 0,33
Tl Chloristan thalný TlClO4 19,7
Tl Dusičnan thalný TlNO3 9,6
Tl Hydroxid thalný TlOH 39,9
Tl Uhličitan thalný Tl2CO3 5,23
Tl Síran thalný Tl2SO4 4,9
U Octan uranylu UO2(C2H3O2)2*2H2O 9,2
U Dusičnan uranylu UO2(NO3)2*6H2O 243,8
U Síran uranylu UO2SO4*3H2O 230
Y Síran yttritý Y2(SO4)3*8H2O 13,4
Yb Síran yterbitý Yb2(SO4)3 38,4
Zn Bromid zinečnatý ZnBr2 447
Zn Octan zinečnatý Zn(C2H3O2)2*2H2O 40
Zn Chlorid zinečnatý ZnCl2 396
Zn Jodid zinečnatý ZnI2 437,7
Zn Dusičnan zinečnatý Zn(NO3)2*6H2O 572,1
Zn Síran zinečnatý ZnSO4*7H2O 168,4
Zr Síran zirkoničitý Zr(SO4)2*4H2O 110,6

Výpočet koncentrace stanovované látky při přímé titraci

Výpočet koncentrace stanovované látky při přímé titraci

CA = VODM * CODM * MrA * f / (K * V ) 
CA - koncentrace stanovované látky (g/l) 
VODM - spotřeba odměrného roztoku (ml) 
CODM - koncentrace odměrného roztoku (mol/l) 
MrA - molární hmotnost stanovované látky (g/mol) 
f - faktor odměrného roztoku 
K - reakční molární poměr (odměrný roztok : stanovovaná látka) 
V - objem vzorku k titraci (ml) 

Standardní tlumivé roztoky pro kalibraci pH metrů

Standardní tlumivé roztoky pro kalibraci pH metrů
tandard Koncentrace (g/l) pH 20°C pH 25°C pH 30°C
Tetraoxalát draselný dihydrát 12,61 1,675 1,679 1,683
Hydrogenvinan draselný Nasycený roztok při 25 °C - 3,557 3,552
Hydrogenftalát draselný 10,12 4,002 4,008 4,015
Dihydrogenfosforečnan draselný
+
Hydrogenfosforečnan sodný
3,39
+
3,53
6,881 6,865 6,853
Dihydrogenfosforečnan draselný
+
Hydrogenfosforečnan sodný
1,179
+
4.30
7,429 7,413 7,400
Tetraboritan sodný dekahydrát 3,8 9,225 9,180 9,139
Hydroxid vápenatý Nasycený roztok při 20 °C 12,642 12,469 12,304

Acidobazické indikátory

Acidobazické indikátory
Indikátor Interval přechodu Barevná změna přechodu
Kresolová červeň 0,2 - 1,8 červená - žlutá
Thymolová modř 1,2 - 2,8 červená - žlutá
Tropeolin 00 1,3 - 3,2 červená - žlutooranžová
β-Dinitrofenol 1,7 - 4,4 bezbarvá - žlutá
α-Dinitrofenol 2,0 - 4,7 bezbarvá - žlutá
Dimethylová žluť 2,9 - 4,0 červená - žlutá
Methyloranž 3,0 - 4,4 červená - žlutooranžová
Bromfenolová modř 3,0 - 4,6 žlutá - modrá
Kongo červeň 3,0 - 5,2 modrofialová - červená
Alizarin S 3,7 - 5,2 žlutá - fialová
Bromkresolová zeleň 3,8 - 5,4 žlutá - modrá
γ-Dinitrofenol 4,0 - 5,8 bezbarvá - žlutá
Methylčerveň 4,4 - 6,2 fialovočervená - žlutá
p-Nitrofenol 4,7 - 7,9 bezbarvá - žlutá
Bromkresolová purpur 5,2 - 6,8 žlutá - purpurová
Bromthymolová modř 6,0 - 7,6 žlutá - modrá
m-Nitrofenol 6,6 - 8,6 bezbarvá - žlutá
Neutrální červeň 6,8 - 8,8 červená - žlutá
Kresolová červeň 7,0 - 8,8 žlutá - červená
Thymolová modř 8,0 - 9,6 žlutá - modrá
Fenolftalein 8,0 - 10,1 bezbarvá - červená
Thymolftalein 9,3 - 10,6 bezbarvá - modrá
Alizarinová žluť GG 10,0 - 12,1 světle žlutá - tmavě oranžová
Alizarinová žluť RS 10,1 - 12,1 světle žlutá - hnědočervená
Nitroamin 10,8 - 13,0 bezbarvá - hnědočervená
Tropeolin 0 11,0 - 13,0 žlutá - oranžovohnědá
Trinitrobenzen 12,0 - 14,0 bezbarvá - oranžová