služby povrchových úprav

Služby v oboru povrchových úprav

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků v oboru povrchových úprav
Zkoušení a testace přípravků pro povrchové úpravy kovů a zjišťování závad v technologiích povrchových úprav
Analýza příčin vad povrchových ochran, návrh a realizace opatření vedoucích k odstranění těchto vad
Vypracování technologicko-projekčních podkladů pro výstavbu a rekonstrukci stávajících provozů povrchových úprav
Analytické rozbory přípravků pro povrchové úpravy a odpadních vod z povrchových úprav
Posuzování vlastností povrchových úprav a kovových povlaků
Zakázková výroba přípravků
Monitoring znečištění ovzduší