Chemikálie

Protikorozní nátěry

Přidat

Pragokor Metal E
antikorozní zinksilikátový nátěr s vysokým obsahem kovového zinku a v šedém odstínu

Pragokor Metal E
antikorozní zinksilikátový nátěr s vysokým obsahem kovového zinku a v šedém odstínu

Dvousložková organicky modifikovaná zinksilikátová nátěrová hmota v šedém odstínu s obsahem organických rozpouštědel k protikorozní ochraně ocelových konstrukcí. Vytvrzuje se samovolně účinkem atmosférické vlhkosti.
 

Základní vlastnosti

 • Anorganický nátěr s vysokým obsahem kovového Zn.
 • Teplotní odolnost nátěru do 400 °C, odolnost proti teplotním šokům.
 • Ochranná funkce nátěru min. 15 let bez nároků na údržbu a to i v silně agresivních atmosférách. Životnost nátěru lze zvýšit kombinací s vrchními organickými nátěry na bázi epoxidů, epoxidehtů, polyurethanů, chlorkaučuků, polymerátů nebo akrylátů. Jako velmi vhodné se osvědčily vodou ředitelné nátěry na bázi akrylátových disperzí.
 • Po dokonalém vytvrzení vysoká tvrdost a odolnost proti mechanickému namáhání.
 • Nátěr chrání, do určité míry, ocelový podklad katodicky, tj. i v místech drobného poškození nátěru. Vysoká odolnost proti podkorodování.
 • Je zcela rezistentní proti působení UV záření (sluneční záření).

Používá se jako základní nátěr nebo samostatná vrstva k dlouhodobé ochraně ocelových konstrukcí v silně agresivních atmosférách a pro ochranu ocelových konstrukcí vystavených vysoké relativní vlhkosti a postřiku vodou (důlní konstrukce, konstrukce v kolektorech apod.). Ochrana zařízení vystavených působení rafinovaných ropných produktů (uhlovodíky, oleje). Levnější náhrada metalizace popř. žárového zinkování. Lze použít i k opravám metalizovaných povlaků, např. v místech svarů.

Nanáší se pneumatickým nebo vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním nebo i štětcem na suchý a čistý povrch oceli otryskané na stupeň čistoty Sa 2,5 (ČSN ISO 8501-1) jako základní nebo samostatná ochranná vrstva v nominálních tloušťkách suché vrstvy 50 – 90 µm. Oproti běžným nemodifikovaným zinksilikátovým nátěrovým hmotám lze Pragokor Metal E nanášet i na nezamaštěný povrch otryskaný zakulaceným abrazivem a o nižší drsnosti. Nátěrová hmota se k použití připravuje důkladným promísením kapalné a práškové složky. Ředění Pragokor ředidlo Metal nebo Pragokor ředidlo Metal Z (max. 15 % obj.), teoretická vydatnost při tloušťce suché vrstvy 60 µm 4,1 m2/kg (11 m2/litr), obsah VOC 0,150 kg/kg (0,400 kg/litr), zpracovatelnost min. 8 hod (20 °C) po smíchání obou složek, doba zasychání na dotek cca 3,5 hod (20 °C), doba vytvrzení pro nanášení vrchních nátěrů cca 3 dny při 20°C a 75 % relativní vlhkosti (vyšší vlhkost a teplota urychlují vytvrzení) a při tloušťce suché vrstvy 50 µm.

Pragokor Metal ES
antikorozní zinksilikátový nátěr se středně vysokým obsahem kovového zinku

Pragokor Metal ES
antikorozní zinksilikátový nátěr se středně vysokým obsahem kovového zinku

Dvousložková organicky modifikovaná zinksilikátová nátěrová hmota v šedém odstínu s obsahem organických rozpouštědel k protikorozní ochraně ocelových konstrukcí. Vytvrzuje se samovolně účinkem atmosférické vlhkosti.
 

Základní vlastnosti

 • Anorganický nátěr se středně vysokým obsahem kovového Zn (oproti typu Metal E nižší obsah zinku a tím i nižší cena).
 • Teplotní odolnost nátěru do 400 °C, odolnost proti teplotním šokům.
 • Ochranná funkce nátěru min. 15 let bez nároků na údržbu a to i v silně agresivních atmosférách. Životnost nátěru lze zvýšit kombinací s vrchními organickými nátěry na bázi epoxidů, epoxidehtů, polyurethanů, chlorkaučuků, polymerátů nebo akrylátů. Jako velmi vhodné se osvědčily vodou ředitelné nátěry na bázi akrylátových disperzí.
 • Po dokonalém vytvrzení vysoká tvrdost a odolnost proti mechanickému namáhání.
 • Nátěr chrání, do určité míry, ocelový podklad katodicky, tj. i v místech drobného poškození nátěru, vysoká odolnost proti podkorodování.
 • Je zcela rezistentní proti působení UV záření (sluneční záření).

Používá se jako základní nátěr nebo samostatná vrstva k dlouhodobé ochraně ocelových konstrukcí v silně agresivních atmosférách a pro ochranu ocelových konstrukcí vystavených vysoké relativní vlhkosti a postřiku vodou (důlní konstrukce, konstrukce v kolektorech apod.). Ochrana zařízení vystavených působení rafinovaných ropných produktů (uhlovodíky, oleje). Levnější náhrada metalizace popř. žárového zinkování. Lze použít i k opravám metalizovaných povlaků, např. v místech svarů.

Nanáší se pneumatickým nebo vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním nebo i štětcem na suchý a čistý povrch oceli otryskané na stupeň čistoty Sa 2,5 (ČSN ISO 8501-1) jako základní nebo samostatná ochranná vrstva v nominálních tloušťkách suché vrstvy 50 – 90 µm.. Oproti běžným nemodifikovaným zinksilikátovým nátěrovým hmotám lze Pragokor Metal ES nanášet i na nezamaštěný povrch otryskaný zakulaceným abrazivem a o nižší drsnosti. Nátěrová hmota se k použití připravuje důkladným promísením kapalné a práškové složky. Ředění Pragokor ředidlo Metal nebo ředidlo Metal Z. (max. 15 % obj.). Teoretická vydatnost při tloušťce suché vrstvy 60 µm 4,6 m2/kg (10,8 m2/litr), obsah VOC 0,172 kg/kg (0,407 kg/litr), zpracovatelnost min. 8 hod.(20 °C) po smíchání obou složek, doba zasychání na dotek cca 3,5 hod (20 °C), doba vytvrzení pro nanášení vrchních nátěrů cca 3 dny při 20°C a 75 % relativní vlhkosti (vyšší vlhkost a teplota urychlují vytvrzení) a při tloušťce suché vrstvy 50 µm.

Pragokor Metal ESG
antikorozní zinksilikátový nátěr se středně vysokým obsahem kovového zinku a v šedozeleném odstínu

Pragokor Metal ESG
antikorozní zinksilikátový nátěr se středně vysokým obsahem kovového zinku a v šedozeleném odstínu

Pragokor Metal ESG je dvousložková zinksilikátová nátěrová hmota v šedozeleném odstínu s obsahem organických rozpouštědel, k protikorozní ochraně ocelových konstrukcí. Vytvrzuje se samovolně odpařením rozpouštědel a účinkem atmosférické vlhkosti. Oproti nemodifikovaným zinksilikátovým nátěrům organicky modifikovaná nátěrová hmota Pragokor Metal ESG zlepšuje aplikační vlastnosti a přilnavost nátěru a snižuje požadavky na úpravu povrchu, tj. postačí i nižší drsnost podkladu a není bezpodmínečně nutný kotvící profil dosažitelný pouze ostrohranným tryskacím prostředkem, nýbrž lze použít i zakulacená abraziva (granulát) běžná v průběžných tryskačích pro tryskání hutních profilů. Výsledný povrch po tryskání však nesmí být zamaštěný!

Nátěrová hmota se k použití připravuje důkladným smícháním kapalné a práškové složky.
 

Základní vlastnosti

 • Anorganický nátěr se středně vysokým obsahem kovového zinku.
 • Teplotní odolnost nátěru do 400 °C, odolnost proti teplotním šokům.
 • Ochranná funkce nátěru min. 15 let bez nároků na údržbu a to i v silně agresivních atmosférách. Životnost lze ještě zvýšit v kombinaci s vrchními organickými nátěry na bázi epoxidů, epoxidehtů, polyurethanů, chlorkaučuků, polymerátů, akrylátů nebo silikonakrylátů. Jako velmi vhodné se osvědčily vodou ředitelné nátěry na bázi akrylátových a styrénakrylátových disperzí.
 • Po dokonalém vytvrzení vysoká tvrdost a odolnost proti mechanickému namáhání (úder, abraze).
 • Nátěr chrání, do určité míry, ocelový podklad katodicky, tj. i v místech jeho drobného poškození. Vysoká odolnost proti podkorodování nátěru.
 • Je zcela rezistentní proti působení UV záření (sluneční záření) a plísním.

Používá se jako základní nátěr nebo jako samostatná vrstva přímo na ocel otryskanou na stupeň čistoty Sa 2,5 (ČSN ISO 8501-1) k dlouhodobé ochraně ocelových konstrukcí v silně agresivních atmosférách v nominálních tloušťkách suché vrstvy 50 – 90 µm. Dále jako druhá vrstva modifikovaného zinksilikátového nátěru v šedozeleném odstínu na Pragokor Metal E nebo Metal ES v šedivém odstínu z důvodu barevného odlišení obou vrstev pro usnadnění kontroly nebo jako pásový nátěr na zinksilikátových nátěrech v šedivém odstínu (rovněž kvůli barevnému odlišení).

 • Ochrana stavebních ocelových konstrukcí (mosty, stožáry).
 • Ochrana technologických ocelových konstrukcí vystavených vysoké relativní vlhkosti a postřiku sladkou i mořskou vodou (důlní konstrukce, konstrukce v kolektorech, těžní plošiny) a vysoké teplotě (pece, kolony, komíny).
 • Ochrana zařízení vystavených trvalému působení rafinovaných ropných produktů (benzíny, nafta, oleje).
 • Levnější náhrada metalizace popř. žárového zinkování.
 • K opravám metalizovaných povlaků, např. v místech svarů.

Ředění Pragokor ředidlo Metal nebo Pragokor ředidlo Metal Z (max. 15 % obj.), teoretická vydatnost při tloušťce suché vrstvy 60 µm 4,3 m2/kg (10,5 m2/litr), obsah VOC 0,172 kg/kg (0,419 kg/litr), zpracovatelnost min. 8 hod (20 °C) po smíchání obou složek, doba zasychání na dotek cca 3,5 hod (20 °C), doba vytvrzení pro nanášení vrchních nátěrů cca 3 dny při 20°C a 75 % relativní vlhkosti (vyšší vlhkost a teplota urychlují vytvrzení) a při tloušťce suché vrstvy 50 µm.

Pragokor Metal Antik
dekorativní zinksililkátový nátěr se sníženým obsahem kovového zinku a v antracitovém odstínu

Pragokor Metal Antik
dekorativní zinksililkátový nátěr se sníženým obsahem kovového zinku a v antracitovém odstínu

Pragokor Metal ANTIK je dekorativní dvousložková organicky modifikovaná nátěrová hmota s anorganickým pojivem a obsahem organických rozpouštědel, ve zcela matném černošedém (antracitovém) odstínu, vytvrzující účinkem atmosférické vlhkosti. Pro expozici na povětrnosti se používá se jako vrchní dekorativní vrstva v kombinaci se základními zinksilikátovými rozpouštědlovými nátěry Pragokor Metal E, Pragokor Metal ES nebo Pragokor Metal ESG. V kombinaci s uvedenými zinksilikátovými primery vytváří vrchní vrstvu nátěrového systému o vysoké ochranné účinnosti i v agresivních atmosférách průmyslových a přímořských s dekorativní funkcí imitující původní barvu železných kovářských výrobků. Lze jej tedy použít i k obnovení a uchování původního vzhledu uměleckých a historických kovářských děl, kdy je vedle vysoké ochranné funkce proti korozi požadována i odolnost proti účinkům slunečního záření, které často způsobuje křídování a změnu barevného odstínu běžných u nátěrů na organické bázi. Při nanášení na již zkorodované povrchy očištěné na stupeň min. St 2 (ČSN ISO 8501-1) je nezbytné štětcem zhotovit dvě až tři podvrstvy nátěru Pragokor Metal E. Zbytky starých organických nátěrů musí být kompletně odstraněny!

Přípravek byl po schválení Státním památkovým ústavem Praha aplikován Ateliérem Girsa při restaurování historických železných konstrukcí na hradech Krumlov a Waldstein.

Ředění Pragokor ředidlo Metal nebo Pragokor ředidlo Metal Z (max. 15 % obj.), vydatnost při tloušťce suché vrstvy 40 µm je cca 5 m2/kg při nanášení štětcem, obsah VOC 0,299 kg/kg (0,472 kg/litr), zpracovatelnost min. 12 hod (20 °C) po smíchání obou složek, doba zasychání na dotek cca 4 hod (20 °C), doba úplného vytvrzení cca 4 dny při 20 °C a 75 % relativní vlhkosti (vyšší vlhkost a teplota urychlují vytvrzení).

Pragokor Metal SP
zinksilikátový shop primer v šedivém odstínu

Pragokor Metal SP
zinksilikátový shop primer v šedivém odstínu

Pragokor Metal SP je dvousložková zinksilikátová nátěrová hmota s obsahem organických rozpouštědel, v šedivém odstínu, která se aplikuje v tenčích nominálních tloušťkách suché vrstvy (max. 40 µm) a je zejména určena k mezioperační protikorozní ochraně ocelových profilů ihned po jejich otryskání v období do montáže konstrukce nebo konstrukčních celků. Nátěr vykazuje dostatečnou přilnavost i na povrchách tryskanými zakulacenými tryskacími prostředky (ocelový granulát), které se nejčastěji používají v tryskačích pro průběžné tryskání ocelových profilů a plechů. Výsledný povrch po tryskání těmito tryskacími prostředky nesmí být zamaštěný! Nátěrová hmota se pro použití připravuje dokonalým smícháním kapalné a práškové složky.
 

Základní vlastnosti

 • Anorganický nátěr s obsahem kovového zinku jakožto antikorozního pigmentu.
 • Teplotní odolnost nátěru do 400° C, odolnost proti teplotním šokům.
 • V nominální tloušťce suché vrstvy 20 µm ochranná funkce nátěru min. 12 měsíců.
 • Po dokonalém vytvrzení vysoká tvrdost a odolnost proti mechanickému namáhání (úder, abraze).
 • Nátěr chrání, do určité míry, ocelový podklad katodicky, tj. i v místech jeho drobného poškození.
 • Vysoká odolnost proti podkorodování nátěru.
 • Je zcela rezistentní proti působení UV záření (sluneční záření) a plísním.

Používá se jednak jako dílenský základní nátěr ocelových profilů aplikovaný ihned po operaci tryskání, který v tloušťkách suché vrstvy 15 – 20 µm poskytuje jejich dostatečnou protikorozní ochranu do provedení montáže po dobu manipulace, dopravy a skladování, přitom však umožňuje jejich řezání plamenem a svařování bez podstatného snížení jakosti svarů. V tomto případě obvykle nenahrazuje základní nátěr, který by měl být proveden dílensky nebo po montáži na celé ploše konstrukce. Vhodnými typy základních nátěrů jsou organické s obsahem kovového zinku nebo organicky modifikované zinksilikátové Pragokor Metal E, Pragokor Metal ES nebo Pragokor Metal ESG, které, na rozdíl od běžných nemodifikovaných zinksilikátových nátěrů, nevyžadují před aplikací zdrsnění povrchu povlaku Pragokor Metal SP lehkým přetryskáním.

Nebo se používá v nominální tloušťce suché vrstvy 40 µm jako základní nátěr v kombinaci s vrchními organickými nátěry na bázi epoxidů, epoxidehtů, polyurethanů, chlórkaučuků, silikonů, akrylátů, silikonakrylátů, polymerátů a vodných styrénakrylátových dipsperzí.

Ředění Pragokor ředidlo Metal Z (max. 15 % obj.), teoretická vydatnost při tloušťce suché vrstvy 20 µm 17,5 m2/litr, zpracovatelnost min. 12 hod (20°C) po smíchání obou složek, zasychání na dotek cca 5 minut (20 °C, při tloušťce 20 µm), doba vytvrzení před aplikací vrchních nátěrů cca 3 dny (20 °C, při tloušťce 20 µm, 75 % relativní vlhkosti) Vyšší vlhkost a teplota urychlují vytvrzení.

Pragokor ředidlo Metal
ředidlo k úpravě konzistence organicky modifikovaných zinksilikátových nátěrových hmot aplikovaných při vyšších teplotách

Pragokor ředidlo Metal
ředidlo k úpravě konzistence organicky modifikovaných zinksilikátových nátěrových hmot aplikovaných při vyšších teplotách

Pragokor ředidlo Metal je určeno k úpravě konzistence organicky modifikovaných zinksilikátových nátěrových hmot Pragokor Metal E, Metal ES, Metal ESG a Metal Antik pro jejich aplikaci štětcem a pneumatickým a vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním v rozmezí aplikačních teplot +5°C až +40°C. Vzhledem k nižší těkavosti je vhodné zejména při vyšších aplikačních teplotách nad 20°C. Obvyklý přídavek ředidla je 10 - 15% obj. (počítáno na objem ředěné nátěrové hmoty).

Pragokor ředidlo Metal Z
ředidlo k úpravě konzistence organicky modifikovaných zinksilikátových nátěrových hmot aplikovaných při nižších teplotách

Pragokor ředidlo Metal Z
ředidlo k úpravě konzistence organicky modifikovaných zinksilikátových nátěrových hmot aplikovaných při nižších teplotách

Pragokor ředidlo Metal Z je určeno k úpravě konzistence organicky modifikovaných zinksilikátových nátěrových hmot Pragokor Metal E, Metal ES, Metal ESG, popř. i Metal Antik, pro jejich aplikaci štětcem a pneumatickým a vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním v rozmezí aplikačních teplot -5°C až +30°C. Vzhledem k vyšší těkavosti než Pragokor ředidlo Metal je vhodné zejména při nižších a středních aplikačních teplotách pod 20°C, tj. převážně v zimním, podzimním a jarním období. Dále se používá i jako ředidlo pro zinsilikátové nátěrové hmoty typu shop-primer (např. Pragokor Metal SP). Obvyklý přídavek ředidla je 10 - 15% obj. (na objem nátěrové hmoty).

Pragokor Penetral
penetrační přípravek pro úpravu vlastností vytvrzených zinksilikátových nátěrů

Pragokor Penetral
penetrační přípravek pro úpravu vlastností vytvrzených zinksilikátových nátěrů

Jednosložková nátěrová hmota s obsahem organických rozpouštědel, určená k úpravě vlastností vytvrzených zinksilikátových základních nátěrů Pragokor Metal E, ES, ESG a SP před aplikací vysokosušinových nebo vysoce konzistentních organických nátěrových hmot. Penetrační přípravek Pragokor PENETRAL snižuje mikroporozitu zinksilikátové vrstvy a zabraňuje nežádoucímu vzniku vzduchových bublinek, vznikajících při aplikaci výše uvedených typů nátěrových hmot.

Používá se jako samostatný "mlžný" nástřik na vytvrzenou vrstvu zinsilikátového nátěru před aplikací vrchních vrstev organických nátěrových hmot, u kterých se projevuje tendence ke vzniku vad v důsledku odplyňování mikropórů ze základních zinksilikátových podkladů. Nanáší se neředěný stříkáním či štětcem na suchý a čistý povrch dokonale vytvrzeného zinksilikátového nátěru, přičemž postačuje jednorázové pokrytí. Zasychání do 15 minut (20°C), vydatnost cca 50 m2/kg.