Speciální a pomocné přípravky pro odmašťování / Tenzidy pro zesílení a doplňování odmašťovacích lázní

Pragolod 450
tenzidová přísada do alkalických odmašťovacích lázní

Pragolod 450
tenzidová přísada do alkalických odmašťovacích lázní

Tenzidová přísada do alkalických odmašťovacích lázní typu Pragolod a lázní pro vylučování železnatého fosfátu s označením Pragofos. Vzhledem ke svým deemulgačním vlastnostem je přípravek určen pro ponorové technologie, vybavené zařízením pro oddělovaní mastnot a čištění hladiny.

Pragolod DT 54
doplňovací tenzidová přísada

Pragolod DT 54
doplňovací tenzidová přísada

Doplňovací tenzidová přísada určená k zesílení a prodloužení životnosti regenerovaných odmašťovacích lázní typu Pragolod aplikovaných ponorem. Tento přípravek doporučujeme dávkovat do odmašťovacích lázní provozovaných v zařízeních vybavených přestřikem hladiny a přepadem do separátoru, respektive další regenerační jednotkou. Tenzidová směs má nízkoemulgující charakter a je vhodná pro regeneraci mikro nebo ultrafiltrací. Obsahuje účinné dobře biologicky odbouratelné anionaktivní a neionogenní tenzidy, dispergátory a organické sloučeniny, které zefektivňují odmašťovací proces při čištění mědi a jejich slitin.

Pragolod DT 57
doplňovací nízkopěnivá tenzidová přísada

Pragolod DT 57
doplňovací nízkopěnivá tenzidová přísada

Doplňovací nízkopěnivá tenzidová přísada určená k zesílení a prodloužení životnosti regenerovaných odmašťovacích lázní typu Pragolod aplikovaných ponorem i postřikem. Tento přípravek doporučujeme dávkovat do odmašťovacích lázní provozovaných v zařízeních vybavených přestřikem hladiny a přepadem do separátoru, respektive další regenerační jednotkou. Tenzidová směs má středně emulgující charakter a je vhodná pro regeneraci mikrofiltrací. Je určena zejména pro lázně Pragolod se sníženou pěnivostí.

Pragolod DT NF
nízkopěnivá doplňovací tenzidová přísada

Pragolod DT NF
nízkopěnivá doplňovací tenzidová přísada

Pragolod DT NF je kapalná, silně koncentrovaná, tenzidová přísada pro alkalické odmašťovací lázně typu Pragolod. Používá se pro prodloužení životnosti regenerovaných odmašťovacích lázní nebo pro zesílení odmašťovací účinnosti, např. je-li nutné odstranit z povrchu zboží silné vrstvy hydrofobních látek. Přípravek je určen pro doplňování postřikových odmašťovacích lázní regenerovaných kontinuálně či periodicky odlučováním oddělené olejové fáze, např. hladinovými sběrači oleje, přestřikem hladiny a mikrofiltrací. Při čištění lázně mikrofiltrací se může mírně zvýšit pěnivost lázně.

Pragolod AC 300
rozpouštědlová přísada do odmašťovacích lázní

Pragolod AC 300
rozpouštědlová přísada do odmašťovacích lázní

Pragolod AC 300 je bezvodý, kapalný přípravek, který rozpouští širokou paletu organických znečištění kovových a plastových povrchů, jako jsou lubrikanty, konzervační oleje a vazelíny, vysokotlaké tvářecí přípravky apod. Jeho charakter umožňuje rozpouštět jak polární tak nepolární organické látky. Přípravek Pragolod AC 300 se používá v koncentrovaném stavu pro ponorové nebo ruční mytí kovových a plastových povrchů.

Pragolod AC 300 je určen také pro zesílení neutrálních až středně alkalických vodných odmašťovacích lázní. Obvyklý přídavek 5 – 50 % Pragolodu AC 300 zvýší odmašťovací schopnost těchto lázní pro jinak obtížně odmastitelné látky (vazelíny, vosky).