Pevné odmašťovací přípravky / Pro ocel a litinu

Pragolod 57 N
nízkopěnivý vysoce účinný odmašťovač

Pragolod 57 N
nízkopěnivý vysoce účinný odmašťovač

Silně alkalický nízkopěnivý středně emulgující odmašťovací přípravek určený zejména pro ponorové a postřikové odmašťování oceli a litiny. Přípravek se používá zejména pro odstraňování silných nánosů konzervačních prostředků a různých nečistot mastného charakteru úporně lpících na ocelových předmětech. Je účinný na nové typy biologicky odbouratelných olejů na bázi esterů kyselin rostlinných olejů i na řepkový olej. Je schopen zmýdelnit živočišné tuky a kovové soli mastných kyselin (kovová mýdla). Dispergátor obsažený v přípravku je účinný na grafitické částice a částice obrusu kovů, které se jinak obtížně odstraňují s povrchu. Je omezeně použitelný pro odmašťování pozinkovaného zboží a předmětů ze slitin lehkých a barevných kovů, protože je rovnoměrně naleptává.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 1 - 6 % 60 - 85 1 - 8
Postřik 0,5 - 3 % 55 - 80 0,5 - 3
Ultrazvuk 0,5 - 3 % 55 - 80 1 - 3

Pragolod 57 UF
vysoce účinný ultrafiltrovatelný odmašťovač

Pragolod 57 UF
vysoce účinný ultrafiltrovatelný odmašťovač

Silně alkalický nízkoemulgující odmašťovací přípravek určený zejména pro ponorové odmašťování oceli. Je vhodný pro regeneraci odlučovačem mastnot a mikrofiltrací. Přípravek se používá zejména pro odstraňování silných nánosů konzervačních prostředků a různých nečistot mastného charakteru úporně lpících na ocelových předmětech. Je účinný na nové typy biologicky odbouratelných olejů na bázi esterů kyselin rostlinných olejů i na řepkový olej. Je schopen zmýdelnit živočišné tuky a kovové soli mastných kyselin (kovová mýdla). Dispergátor obsažený v přípravku je účinný na grafitické částice a částice obrusu kovů, které se jinak obtížně odstraňují z povrchu. Není vhodný pro odmašťování barevných kovů a předmětů ze slitin lehkých kovů, protože je rovnoměrně naleptává.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 2 - 6 % 50 - 80 2 - 8
Postřik 0,5 - 3 % 50 - 70 0,5 - 3

Pragolod 59
vysoce účinný silně alkalický odmašťovač

Pragolod 59
vysoce účinný silně alkalický odmašťovač

Silně alkalický nízkopěnivý deemulgující odmašťovací přípravek vhodný pro ponorové a postřikové odmašťování oceli a litiny. Přípravek umožní odstranit silné nánosy konzervačních prostředků a různých nečistot mastného charakteru např. nové typy biologicky odbouratelných olejů na bázi esterů kyselin rostlinných olejů či řepkový olej. Dispergátor obsažený v přípravku je účinný na grafitické částice a částice obrusu kovů, které se jinak obtížně odstraňují s povrchu. Pragolod 59 není určen pro odmašťování pozinkovaného zboží a předmětů ze slitin lehkých a barevných kovů, protože je rovnoměrně naleptává.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 1 - 8 % 60 - 90 5 - 10
Postřik 0,5 - 3 % 55 - 80 0,5 - 3
Ultrazvuk 0,5 - 3 % 55 - 80 1 - 3

Pragolod 90
nízkopěnivý odmašťovač s pasivačním účinkem

Pragolod 90
nízkopěnivý odmašťovač s pasivačním účinkem

Silně alkalický středně pěnivý odmašťovací přípravek se současnou pasivací vhodný pro odmašťování oceli. Přípravek obsahuje dusitany. Vytváří tenkou neviditelnou pasivní vrstvičku oxidů železa, která chrání povrch kovu před korozí. Aplikuje se ponorem ve vanách nebo v postřikových čistících zařízeních tam, kde je požadována výborná dočasná protikorozní ochrana a na zpasivovaném povrchu oceli a litiny nesmí zůstat organické látky a chromany. Před aplikací barev je nezbytný dokonalý oplach vodou pro odstranění zbytků alkalických solí.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ponor 1 - 5 % 60 - 90
Postřik 0,5 - 3 % 60 - 90

Pragolod RADALOD
radikální odmašťovač

Pragolod RADALOD
radikální odmašťovač

Radikální silně alkalický odmašťovač vhodný pro odstraňování silných nánosů konzervačních prostředků, vazelín apod. z povrchu oceli a litiny. Aplikuje se ponorem a postřikem.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C)
Ponor 2 - 7 % 70 - 90
Postřik 1 - 3 % 60 - 75
Ultrazvuk 1,5 - 5 % 60 - 75

Pragolod RAD 10
nízkopěnivý deemulgující radikální odmašťovač

Pragolod RAD 10
nízkopěnivý deemulgující radikální odmašťovač

Silně alkalický málo emulgující odmašťovací přípravek pro postřikové, ponorové a ultrazvukové odmašťování oceli. Lázeň doporučujeme regenerovat odlučovačem mastnot. Přípravek se používá zejména pro odstraňování silných nánosů konzervačních prostředků a růz­ných nečistot mastného charakteru úporně lpících na ocelových předmětech. Je účinný na nové typy biologicky odbouratelných olejů na bázi esterů kyselin rostlinných olejů i na řepkový olej. Je schopen zmýdelnit živočišné tuky a kovové soli mastných kyselin (kovová mýdla). Není vhodný pro odmašťování barevných kovů a předmětů ze slitin lehkých kovů, protože je rovnoměrně naleptává.

Pracovní podmínky

Aplikace Doporučená koncentrace Teplota (°C) Expoziční doba (min.)
Ponor 1 - 5 % 40 - 80 2 - 10
Postřik 0,5 - 3 % 45 - 75 1 - 5
Ultrazvuk 0,5 - 3 % 40 - 75 1 - 5