Chemikálie

Přípravky pro galvanické pokovování a pasivaci

Přidat

Pragogal Zn 310, Zn 320
kyanidová zinkovací lázeň pro závěsové a hromadné pokovení

Pragogal Zn 310, Zn 320
kyanidová zinkovací lázeň pro závěsové a hromadné pokovení

Pragogal Zn 310 a Pragogal Zn 320 jsou technologie alkalického kyanidového zinkování.

Technologie Pragogal Zn 310 je přednostně určena pro závěsové pokovení, Pragogal Zn 320 pro hromadné pokovení. Obě technologie lze provozovat bez leskutvorných přísad při vylučování matných nebo pololesklých zinkových povlaků. Leskutvorná přísada Pragogal Zn 304 umožňuje vylučování lesklých zinkových povlaků při závěsovém i hromadném pokovování. Výhodou tohoto procesu je spolehlivý, ekonomický provoz spojený s vysokou kvalitou vyloučeného zinkového povlaku.

Zinkovací lazně se připraví z příslušných komplexních solí Pragogal Zn 310 nebo Pragogal Zn 320, které se vzájemně liší poměrem Zn:NaCN.

Pro nasazení 100 l lázně se použije:

Označení Závěsové pokovení Hromadné pokovení
Pragogal Zn 310 (komplexní sůl) 24 kg -
Pragogal Zn 320 (komplexní sůl) - 27 kg
Pragogal Zn 304 (leskutvorná přísada) 0,2 l 0,2 l


Lázně se provozují při pracovních podmínkách:

  Závěsové pokovení Hromadné pokovení
Proudová hustota - katodická 0,5 - 8 A/dm2 0,5 - 2 A/dm2
Proudová hustota - anodická 0,5 - 2 A/dm2 0,1 - 2 A/dm2
Teplota 18 - 30 °C 18 - 40 °C

 

Spotřeba leskutvorné přísady Pragogal Zn 304 je závislá na druhu a tvaru pokovovaného zboží a pohybuje se od 0,5 l do 2 l na 10 000 Ah.

Pragogal Zn 372
slabě kyselá zinkovací lázeň se zvýšenou teplotní odolností a nízkou pěnivostí

Pragogal Zn 372
slabě kyselá zinkovací lázeň se zvýšenou teplotní odolností a nízkou pěnivostí

Slabě kyselá zinkovací lázeň Pragogal Zn 372 je určena pro závěsové i hromadné pokovování. Nasazuje se ze základní tenzidové přísady Pragogal Zn 371 a leskutvorné přísady Pragogal Zn 372. Vytváří vysoce lesklé zinkové povlaky v širokém rozmezí proudových hustot. Lázeň má dobrou vyrovnávací schopnost, hloubkovou účinnost a výbornou krycí schopnost. Provozně je velmi spolehlivá a jednoduchá pro obsluhu a údržbu. Přísady v lázni mají vysoký bod zákalu až 98°C při novém nasazení a nevysolují se při zvýšených koncentracích solí v lázni a při ohřevu lázně. Pohyb lázně je zajišťován pohybem katodové tyče nebo čeřením stlačeným vzduchem. Umožňuje pokovení při vyšších proudových hustotách, než je tomu u lázní míchaných jen pohybem katodové tyče. Současně dochází k lepšímu využití účinných složek leskutvorných přísad, proto je předností této lázně i hospodárný provoz.

Spotřeba leskutvorné přísady Pragogal Zn 372 na 10 000 Ah je cca 2 - 5 l.

Pro nasazení 100 l lázně se použije:

Složka Závěsové pokovení   Hromadné pokovení
  Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
Chlorid zinečnatý 6 kg 5 - 9 kg 8 kg 5 - 9 kg
Chlorid draselný 18 kg 18 - 21 kg 18 kg 18 - 21 kg
Kyselina boritá 3 kg 2,5 - 3,5 kg 3 kg 2,5 - 3,5 kg
Benzoan sodný 0,5 kg 0,4 - 0,6 kg 0,5 kg 0,4 - 0,6 kg
Pragogal Zn 371 4 l 3,6 - 4,5 l 4 l 3,6 - 4,5 l
Pragogal Zn 372 0,3 l 0 - 0,5 l 0,25 l 0 - 0,4 l


Pracovní podmínky:

Pracovní parametr lázně Závěsové pokovení   Hromadné pokovení
  Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
Katodová proudová hustota A/dm2 3 0,5 - 6 1 0,3 - 1,5
Anodová proudová hustota A/dm2 1,5 0,1 - 2,5 1,5 0,1 - 2,5
Napětí na vaně V   2 - 8   4 - 12
Teplota lázně °C 22 15 - 35 25 15 - 40
pH lázně 5 4,5 - 5,4 4,8 4,5 - 5,4
Vylučovací rychlost 1 µm/min, při 4 A/dm2 12 µm/hod, při 1 A/dm2
Proudové zatížení lázně v A/l max. 1 max. 1
Poměr ploch katoda : anoda 1 : 2 1:1 - 1:2 1 : 1 1:1 - 1:2
Míchání vzduchem pro 1m katodové tyče je spotřeba m3 za minutu   0,1 - 0,2    
Míchání pohybem kat. tyče m/min. 4 - 5 2 - 8    
Katodový proudový výtěžek v %   95 - 98   95 - 98

Pragogal Zn 367
slabě kyselá zinkovací lázeň

Pragogal Zn 367
slabě kyselá zinkovací lázeň

Slabě kyselá zinkovací lázeň Pragogal Zn 367 je určena pro hromadné i závěsové pokovení v zařízeních, kde je lázeň míchána pohybem katodové tyče. Nasazuje se ze základní tenzidové přísady Pragogal Zn 366 a leskutvorné přísady Pragogal Zn 367. Vyloučené zinkové povlaky jsou vysoce lesklé v širokém rozmezí katodových proudových hustot, vyznačují se dobrou tažností a nízkým vnitřním pnutím. Lázeň má výbornou vyrovnávací schopnost, dobrou hloubkovou účinnost a vynikající krycí schopnost. Velmi robustní a provozně spolehlivá univerzální lázeň. Bod zákalu tenzidové složky lázně je asi 48°C. Technologie Pragogal Zn 367 je možné provozovat jako lázeň chloridovou nasazenou ze sodných, draselných či amonných iontů.

 

Spotřeba leskutvorné přísady Pragogal Zn 367 na 10 000 Ah je cca 3 l.

 

Pro nasazení 100 l lázně se použije:

Složka Elektrolyt (Na+) Elektrolyt (K+) Elektrolyt (NH4 +)
Chlorid zinečnatý 7,0 kg 7,0 kg 7,0 kg
Kyselina boritá 3,0 kg 3,0 kg -
Chlorid sodný 15,0 kg - -
Chlorid draselný - 17,5 kg -
Chlorid amonný - - 18,0 kg
Benzoan sodný 0,5 kg 0,5 kg 0,5 kg
Pragogal Zn 366 smáčedlo 4,0 l 4,0 l 4,0 l
Pragogal Zn 367 leskutvorná přísada 0,3 l 0,3 l 0,3 l


Pracovní podmínky:

Pracovní parametr lázně Závěsové pokovení   Hromadné pokovení
  Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
Katodová proudová hustota A/dm2 3 0,5 - 5 1 0,3 - 1,5
Anodová proudová hustota A/dm2 1,5 0,1 - 2,5 1,5 0,1 - 2,5
Napětí na vaně V   2 - 4   4 - 12
Teplota lázně °C 22 15 - 35 25 15 - 35
pH lázně 4,8 4,5 - 5,4 4,8 4,5 - 5,4
Vylučovací rychlost 1 µm/min, při 4 A/dm2 12 µm/hod, při 1 A/dm2
Proudové zatížení lázně v A/l max. 1 max. 1
Poměr ploch katoda : anoda 1 : 2 1:1 - 1:2 1 : 1 1:1 - 1:2
Míchání pohybem kat. tyče m/min. 4 - 5 2 - 8    
Katodový proudový výtěžek v %   95 - 98   95 - 98

Pragogal Zn 3400
moderní alkalická nekyanidová zinkovací lázeň s vysokou hloubkovou účinností a krycí schopností

Pragogal Zn 3400
moderní alkalická nekyanidová zinkovací lázeň s vysokou hloubkovou účinností a krycí schopností

Pragogal Zn 3400 je alkalická nekyanidová zinkovací leskle pracující lázeň nové generace, s nízkou koncentrací zinku s vysokou hloubkovou účinností a krycí schopností. Je vhodná pro závěsové i hromadné pokovení. Z lázně jsou vylučovány lesklé povlaky v širokém rozmezí katodových proudových hustot s velmi dobrou hloubkovou účinností. Povlaky jsou dobře chromátovatelné.

Spotřeby přísad na 10 000 Ah:
Pragogal Zn 3401: 1,5 - 3,0 l (základní přísada)
Pragogal Zn 3402: 0,7 - 2,0 l (leskutvorná přísada)
Pragogal Zn 3403: 0,8 - 1,0 l na každých do lázně doplněných 10 kg NaOH (maskovací přísada)

Pro nasazení 100 l lázně se použije:

Složka Závěsové pokovení   Hromadné pokovení
  Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
Hydroxid sodný č. 13 kg 12 - 14 kg 13,5 kg 12,5 - 15 kg
Oxid zinečnatý č. 1,25 kg 1 - 1,4 kg 1,8 kg 1,6 - 1,9 kg
Pragogal Zn 3401 0,6 l 0,4 - 0,7 l 0,6 l 0,4 - 0,7 l
Pragogal Zn 3402 0,4 l 0,3 - 0,5 l 0,4 l 0,3 - 0,5 l
Pragogal Zn 3403 1 l 1 - 1,4 l 1 l 1 - 1,4 l

Pragogal Zn 3700
moderní slabě kyselá zinkovací lázeň se zvýšenou provozní odolností

Pragogal Zn 3700
moderní slabě kyselá zinkovací lázeň se zvýšenou provozní odolností

Slabě kyselá zinkovací lázeň Pragogal Zn 3700 je určena pro závěsové i hromadné pokovování. Lze z ní vylučovat vysoce lesklé zinkové povlaky v širokém rozmezí proudových hustot. Lázeň má dobrou vyrovnávací schopnost, hloubkovou účinnost a výbornou krycí schopnost. Je velmi spolehlivá s vysokou odolností v provozních podmínkách, je jednoduchá pro obsluhu a údržbu. Nasazuje se ze základní tenzidové přísady Pragogal Zn 3701 a leskutvorné přísady Pragogal Zn 3702. Nové typy tenzidů s vysokým bodem zákalu (nad 100°C) umožňují práci lázně bez nutnosti chlazení a lepší využití účinných složek leskotvorných přísad, a tak má proces sníženou spotřebu přísad. Nové přísady zvyšují maximální použitelnou katodovou proudovou hustotu a usnadňují pokovení heterogenních materiálů (šedá litina, pevnostní, cementované a kalené oceli). Dále snižují navodíkování oceli při pokovování
Spotřeba leskutvorné přísady Pragogal Zn 3702 na 10 000 Ah je cca 2 - 5 l.

Pro nasazení 100 l lázně se použije:

Složka Závěsové pokovení   Hromadné pokovení
  Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
chlorid zinečnatý 7 kg 5 - 9 kg 8 kg 5 - 9 kg
chlorid draselný 18 kg 18 - 21 kg 18 kg 18 - 21 kg
kyselina boritá 3 kg 2,2 - 3,0 kg 3 kg 2,5 - 3,2 kg
Pragogal Zn 3701 4 l 3,0 - 4,5 l 4 l 3,0 - 4,5 l
Pragogal Zn 3702 0,3 l 0 - 0,5 l 0,25 l 0 - 0,4 l


Pracovní podmínky:

Pracovní parametr lázně Závěsové pokovení   Hromadné pokovení
  Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
Katodová proudová hustota A/dm2 3 0,5 - 7 1 0,3 - 2
Anodová proudová hustota A/dm2 1,5 0,1 - 2,5 1,5 0,1 - 2,5
Napětí na vaně V   2 - 8   4 - 12
Teplota lázně °C 22 15 - 45 25 15 - 45
pH lázně 5,0 4,5 - 5,4 4,8 4,5 - 5,4
Vylučovací rychlost 1 µm/min (4 A/dm2) 12 µm/h (1 A/dm2)
Proudové zatížení lázně v A/l max. 1,2 max. 1,2
Poměr ploch katoda : anoda 1 : 2 1 : 1 - 1 : 2 1 : 2 1 : 1 - 1 : 2
Míchání vzduchem:
pro 1m katodové tyče je spotřeba m3 za minutu
  0,1 - 0,2    
Míchání pohybem kat. tyče m/min. 4 - 5 2 - 8 - -
Katodový proudový výtěžek   95 - 98%   95 - 98%

Pragogal Ni 1051
lesklá niklovací lázeň s výbornou vyrovnávací schopností a krycí schopností

Pragogal Ni 1051
lesklá niklovací lázeň s výbornou vyrovnávací schopností a krycí schopností

Niklovací lázeň Pragogal Ni 1051 vylučuje vysoce lesklé, zobrazivé niklové povlaky s výbornou vyrovnávací schopností již při malých tloušťkách povlaku. Povlaky niklu jsou vysoce tažné a snadno chromovatelné. Lázeň má zároveň dobrou hloubkovou účinnost a výbornou krycí schopnost. Vyznačuje se odolností proti znečištění ionty těžkých kovů, zejména zinku a mědi. Je univerzálně použitelná pro různý poměr složení základních niklovacích solí, síranu a chloridu nikelnatého a také vhodná jak pro závěsový tak i hromadný způsob pokovení, míchání lázně vzduchem či pohybem katodové tyče.

Spotřeby přísad na 10 000 Ah:
Pragogal Ni 1051: 2,0 - 3,5 l (vyrovnávací leskutvorná přísada)
Pragogal Ni 163: 0,2 - 0,4 l (základní přísada)
Pragogal Ni 164: 0,1 - 0,2 l (smáčedlo pro lázně míchané vzduchem)
Pragogal Ni 165: 0,2 - 0,4 l (smáčedlo pro lázně míchané pohybem katodové tyče)

Pro nasazení 100 l leskle pracujících lázní Wattsova typu se použije:

Složky lázně kg (l) na 100 l lázně Univerzální lázeň z komplexní soli Univerzální lázeň ze složek Lázeň s vysokým obsahem chloridů Chloridová lázeň
Pragogal Ni 120 kg 34 - - -
Síran nikelnatý kg - 30 10 -
Chlorid nikelnatý kg 4 - 6 4 - 6 20 30
Kyselina boritá kg - 4 4 4
Pragogal Ni 163 l 2 2 2 2
Pragogal Ni 1051 l 0,06 0,06 0,06 0,06
Pragogal Ni 164 l míchaní vzduchem 0,1 - 0,3 0,1 - 0,3 0,1 - 0,3 0,1 - 0,3
Pragogal Ni 165 l míchání katodovou tyčí 0,1 - 0,4 0,1 - 0,4 0,1 - 0,4 0,1 - 0,4


Pracovní podmínky:

Technologický parametr Univerzální lázeň s 60 g/l NiCl2   Lázeň s vysokým obsahem chloridů
  Závěsově Hromadně Závěsově Hromadně
Katodická proudová hustota A/dm2 0,1 - 10 0,2 - 2 0,1 - 15 0,2 - 3
Anodická proudová hustota A/dm2 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4
Teplota lázně °C 50 - 65 50 - 55 50 - 65 50 - 55
pH lázně 4,0 - 4,8 3,8 - 4,5 4,0 - 4,8 3,8 - 4,5

Pragogal Cu 210
kyanidová matně mědící a předmědící lázeň

Pragogal Cu 210
kyanidová matně mědící a předmědící lázeň

Pragogal Cu 210 je komplexní sůl pro přípravu alkalické kyanidové matné mědící a předmědící lázně pro závěsové a hromadné pokovování. Z lázně se vylučují pololesklé, měkké, tažné a dobře leštitelné měděné povlaky.

Elektrolyt Pragogal Cu 210 je vhodný pro mědění železných, případně ocelových dílů a dílů ze slitin zinku. Lázeň je možné použít i pro předmědění železných, ocelových dílů před použitím kyselých mědících lázní nebo předmědění výrobků ze slitin zinku před dalším měděním v kyanidových mědících lázních s vyšší vylučovací rychlostí a nebo kyselých mědících lázních. Je využitelná i pro předmědění hliníku a jeho slitin technologickými postupy s využitím zinkátování. Pro vylučování pololesklých povlaků, zjemnění zrna povlaků je možno použít přísadu Pragogal Cu 221. Přísada také snižuje mezifázové povrchové pnutí mezi pokovovaným povrchem a lázní a snižuje riziko tvorby nehomogenit povlaku mědi (pitting, pórovitost ap.), které jsou vyvolány buď vadami pokovovaného povrchu nebo nečistotami v lázni. Osvědčuje se i při pokovení strukturně nehomogenních materiálů jako je šedá litina.

Obvyklá spotřeba přísady Pragogal Cu 221 je 1 - 2 l na 10 000 Ah.

K nasazení 100 litrů lázně se použije: 16 kg komplexní soli Pragogal Cu 210.

Pracovní podmínky:

Teplota 40 - 50 °C
Napětí 1,5 - 4 V
Proudová hustota 0,5 - 1,5 A/dm2
Filtrace Občasná, přes aktivní uhlí
Vylučovací rychlost 0,33 µm/min. při 1 A/dm2
Účinnost lázně cca 75 %

Pragogal Cu 220
kyanidová pololesklé mědící lázeň

Pragogal Cu 220
kyanidová pololesklé mědící lázeň

Pragogal Cu 220 je komplexní sůl pro přípravu alkalické kyanidové, pololesklé mědící lázně pro závěsové a hromadné pokovování reverzním způsobem. Z lázně se vylučují pololesklé, měkké, tažné a dobře leštitelné měděné povlaky. Při reverzaci proudu je zboží zapojeno cca 25 - 30 sec jako katoda a 5 sec jako anoda. Tímto způsobem je možno vylučovat měděné povlaky větší tloušťky při vyšších proudových hustotách. Pro vylučování pololesklých povlaků zjemnění zrna povlaků je možno použít přísadu Pragogal Cu 221. Přísada také snižuje mezifázové povrchové pnutí mezi pokovovaným povrchem a lázní a snižuje riziko tvorby nehomogenit povlaku mědi (pitting, pórovitost ap.), které jsou vyvolány buď vadami pokovovaného povrchu nebo nečistotami v lázni. Osvědčuje se i při pokovení strukturně nehomogenních materiálů jako je šedá litina. Pragogal Cu 220 je vhodný pro mědění železných, případně ocelových dílů a dílů ze slitin zinku.

Obvyklá spotřeba přísady Pragogal Cu 221 je 1 - 2 l na 10 000 Ah.

K nasazení 100 litrů lázně:

Složka Pokovení oceli Pokovení slitin Zn, Al
     
Pragogal Cu 220 27 kg 27 kg
Hydroxid sodný 1 kg -
Pragogal Cu 221 0,2 – 0,3 l


Pracovní podmínky:

Parametr Závěsově Hromadně
Teplota (°C) 55 - 75 40 - 50
Napětí (V) 2 - 6 10 - 14
Proudová hustota (A/dm2) 0,5 - 2,5 1 - 2
Filtrace Občasná, přes aktivní uhlí  
Míchání Pohyb katodové tyče  
Vylučovací rychlost 0,7 µm/min při 2 A/dm2  
Účinnost lázně cca 80 %

Pragogal Cu 2500
kyselá dekorativní mědící lázeň

Pragogal Cu 2500
kyselá dekorativní mědící lázeň

Pragogal Cu 2500 je univerzální kyselá mědící lázeň pro vylučování vysoce lesklých měděných povlaků, s výbornou vyrovnávací schopností již od nízkých proudových hustot. Povlaky se používají jako mezivrstva v ozdobně-ochranných povlakových systémech Cu-Ni-Cr, jako konečný dekorativní povlak a jako povlaky pro technické použití ve strojírenství a elektronice. Lesklé povlaky mědi se lázně vylučují již od 0,1 A/dm2, což příznivě ovlivňuje pokovování tvarově členitých předmětů, přitom úroveň vyrovnávací schopnosti lze ovlivnit dávkováním přísad bez změny lesku povlaků. Povlaky mědi jsou měkké, tažné a hodí se i pro vylučování silných vrstev mědi v galvanoplastice.

Spotřeby přísad na 10 000 Ah:
Pragogal Cu 2501: 0,7 - 1,5 l (základní leskutvorná přísada)
Pragogal Cu 2502: 0,7 - 1,5 l (leskutvorná přísada)

Pro nasazení 100 litrů lázně se použije:

Složka Ozdobně-ochranné pokovení Pro teploty do 35 °C Pro tištěné spoje
Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
Síran měďnatý kryst. 20 kg 18 - 20,5 kg 17 kg 15 - 17,5 kg 9 kg 8 - 9,5 kg
Kys. sírová čistá (96-98%) 7 kg 6 -7,5 kg 10 kg 9 - 10,5 kg 18 kg 16,5 - 19 kg
Pragogal Cu 2501 0,2 l 0,1 - 0,3 l 0,2 l 0,1 - 0,3 l 0,3 l 0,2 - 0,35 l
Pragogal Cu 2502 0,2 l 0,1 - 0,3 l 0,2 l 0,1 - 0,3 l 0,2 l 0,1 - 0,3 l


Pracovní podmínky - závěsové pokovení:

Pracovní parametr Ozdobně-ochranné pokovení Pro teploty do 35 °C Pro tištěné spoje
Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
Katodická proudová hustota 3 - 4 A/dm2 0,1 - 6 A/dm2 3 - 4 A/dm2 0,3 - 7 A/dm2 1 - 2 A/dm2 0,1 - 3 A/dm2
Anodická proudová hustota 2 A/dm2 1-2 A/dm2 2 A/dm2 1-2 A/dm2 1 A/dm2 0,5-1,A/dm2
Teplota 22-25 °C 18-30 °C 22-25 °C max. 35 °C 22-25 °C 20-28 °C
Míchání Vzduchem Vzduchem Pohybem kat. tyče


Pracovní podmínky - hromadné pokovení:
Pro hromadné pokovení se používá proudová hustota 0,5 - 1,5 A/dm2. Doporučujeme použít základní složení lázně pro ozdobně ochranné pokovení a v případě vysokého proudového zatížení nad 1 A/l lázně základní složení pro zvýšené teploty.

Pragogal Ms 610
kyanidová mosazící lázeň

Pragogal Ms 610
kyanidová mosazící lázeň

Pragogal Ms 610 je kyanidová mosazící lázeň pro vylučování funkčních nebo dekorativních povlaků. Používá se pro závěsové i hromadné pokovování. Lázeň se připraví rozpuštěním 18 kg komplexního přípravku Pragogal Ms 610 ve 100 l vody.

K nasazení 100 litrů lázně se použije: 18 kg komplexní soli Pragogal Cu 610.

Pracovní podmínky:

Teplota lázně 20 - 30 °C
Proudová hustota 0,5 - 3 A/dm2 pro závěsové pokovování

0,5 - 2 A/dm2 pro hromadné pokovování
Anody mosazné Obsah Cu 67 - 70 %

Obsah Zn 30 - 33 %
Anody před 1. použitím doporučujeme otryskat vhodným suchým inertním materiálem

Pragogal Ag 710
komplexní sůl pro přípravu kyanidové stříbřící lázně

Pragogal Ag 710
komplexní sůl pro přípravu kyanidové stříbřící lázně

Je komplexní sůl pro přípravu kyanidové stříbřící lázně, která je určena pro závěsové i hromadné pokovení. Vyloučené povlaky jsou matné. Pro zajištění dokonalé přilnavosti povlaků stříbra na méně ušlechtilých kovech je nezbytné zboží nejprve předstříbřit s menším obsahem stříbra. Pro závěsové pokovování se Pragogal Ag 710 nasazuje v koncetraci 100 g/l, pro hromadné pokovování v koncentraci 150 g/l.

Pracovní podmínky:

Pracovní parametr Závěsově Hromadně
Katodická proudová hustota 0,2 - 1,5 A/dm2 0,3 - 1 A/dm2
Napětí 0,5 - 1,5 V 8 - 15 V
Teplota 20 - 25 °C 20 - 30 °C
Filtrace Občasná
Anody Ryzí stříbro
Poměr ploch katoda : anoda 1:1 1:1 až 3:1

Pragogal Ag 720
alkalická kyanidová leskle tvrdě stříbřící lázeň

Pragogal Ag 720
alkalická kyanidová leskle tvrdě stříbřící lázeň

Je alkalická kyanidová leskle tvrdě stříbřící lázeň pro závěsové i hromadné pokovování. Vyloučený povlak je slitina stříbra a antimonu (1 - 3 % Sb) o tvrdosti HV20 170 - 240 kg/mm2. Povlak je pololesklý až lesklý, korozně odolný a snadno pájitelný. Je méně náchylný k daktyloskopické korozi než matné povlaky ryzího stříbra.

Lázeň se přípraví z komplexní soli Pragogal Ag 720 v koncetraci 220 g/l pro závěsové pokovení 260 g/l pro hromadné pokovování a 25-35 ml/l leskutvorné přísady Pragogal Ag 721 a 25-35 ml/l přísady Pragogal Ag 722.

Pracovní podmínky:

Pracovní parametr Závěsově Hromadně
Katodická proudová hustota 0,3 - 2,5 A/dm2 0,5 - 1,5 A/dm2
Napětí 0,5 - 4 V 8 - 15 V
Teplota 20 - 25 °C 20 - 30 °C
Filtrace Občasná
Anody Ryzí stříbro
Poměr ploch katoda : anoda 1:1 1:1 až 3:1

Pragogal Ag 730
sůl pro přípravu předstříbřící lázně

Pragogal Ag 730
sůl pro přípravu předstříbřící lázně

Je komplexní sůl pro přípravu předstříbřící lázně určené pro závěsové i hromadné pokovení. 100 l předstříbřící lázeň se připraví rozpuštěním 8 kg komplexní soli Pragogal Ag 730 ve vodě.

Pracovní podmínky:

Pracovní parametr Předstříbření
Pracovní teplota 18 - 25 °C
Katod. proud. hustota 0,2 - 1 A/dm2
Napětí 2 - 3 V

Pragogal Sn 5500
technologie kyselého cínování

Pragogal Sn 5500
technologie kyselého cínování

Pragogal Sn 5500 je kyselá síranová cínovací lázeň, vylučuje vysoce lesklé, tažné a bezporézní vrstvy cínu na dílech ze železa, mědi a slitin mědi. Je vhodná pro závěsové i hromadné pokovení. Z lázně jsou vylučovány vysoce lesklé povlaky v širokém rozmezí katodových proudových hustot s velmi dobrou hloubkovou účinností a krycí schopností. Lázeň se vyznačuje zvýšenou odolností proti chloridovým iontům. Povlaky cínu jsou dobře pájitelné.

Spotřeby přísad na 10 000 Ah:
Pragogal Sn 5501: 1,0 - 4,0 l (základní přísada)
Pragogal Sn 5502: 1,0 - 4,0 l (leskutvorná přísada)

Pro nasazení 100 l lázně se použije:

Složka Závěsové pokovení   Hromadné pokovení
  Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
Síran cínatý čistý 2,9 kg 2,7 - 3,4 kg 3,2 kg 2,9 - 3,5 kg
Kyselina sírová konc. čistá 19 kg 18 - 21 kg 21 kg 19 - 22 kg
Pragogal Sn 5501 3,5 l 2 - 4 l 3,5 l 2,5 - 4 l
Pragogal Sn 5502 0,3 l 0,1 - 0,8 l 0,2 l 0,1 - 0,5 l


Pracovní podmínky:

Pracovní parametr lázně Závěsové pokovení   Hromadné pokovení
  Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí
Katodová proudová hustota A/dm2 2 0,5 - 5 0,8 0,3 - 1,2
Anodová proudová hustota A/dm2 1,5 0,1 - 2,5 1,5 0,1 - 2,5
Napětí na vaně V   0 - 8   0 - 12
Teplota lázně °C 22 15 - 25 22 15 - 25
Vylučovací rychlost µm/min, při 2 A/dm2 cca 1
Proudové zatížení lázně v A/l Max. 0,4 Max. 0,8
Poměr ploch katoda : anoda 1 : 2 1:1 - 1:2 v 1:1 - 1:2
Míchání pohybem kat. tyče m/min. 4 - 5 3 - 8 - -
Katodový proudový výtěžek v % 85 - 93 80 - 90

Pragogal Cr 870
moderní nízkokoncentrovaný proces chromování

Pragogal Cr 870
moderní nízkokoncentrovaný proces chromování

Technologie Pragogal Cr 870 je moderní nízkokoncentrovaný proces chromování na bázi dvou kapalných katalyzátorů Pragogal Cr 871 a Pragogal Cr 872. Systém moderních katalyzátorů umožňuje vylučování velmi lesklých dekorativních chromových povlaků, které jsou vysoce lesklé v širokém rozmezí proudových hustot. Elektrolyt pracuje v širokém rozmezí koncentrací kyseliny chromové 150 - 260 g/l, neobsahuje žádné cizí kyseliny a ostatní látky, takže údržba lázně je velmi jednoduchá. Složení lázně a moderní systém katalyzátorů umožňuje vylučování dekorativního povlaku chrómu přímo na povrch mědi a jejích slitin, aniž by docházelo k technicky významnému rozpouštění pokovovaného materiálu.

Doplňování katalyzátorů Pragogal Cr 871 a Pragogal Cr 872 je obvykle přímo úměrné doplňování oxidu chromového. Při doplnění 1 kg CrO3 se přidá 50 - 60 ml Pragogalu Cr 871 a 60 ml Pragogalu Cr 872.

Na přípravu 100 l lázně potřebujeme:

Složka Optimální množství Doporučené rozmezí
Oxid chromový 20 kg 15,0 - 35,0 kg
Pragogal Cr 871 0,2 - 1,5 l závisí na provozní teplotě, s vyšší teplotou je vyšší koncentrace

při teplotě z rozmezí 32 - 40 °C se dávkuje 5 - 10 ml Pragogalu Cr 871
Pragogal Cr 872 1,5 l
Pragogal Cr 892 20 - 100 ml na 100 l lázně podle potřeby (smáčedlo)


Pracovní podmínky a parametry lázně:

Katod. proudová hustota 5 - 30 A/dm2
Anod. proudová hustota 1 - 10 A/dm2
Napětí 5 - 10 V
Teplota 35 - 40 °C
Hustota lázně 19 °Bé při 210 g/l CrO3
Proudový výtěžek 18 - 25 %
Materiál anod PbSn (6-7 % Sn) nebo lépe PbSnAg (6-7 % Sn a 0,5 % Ag)
Plocha anod Minimálně 2 - 3 násobek plochy pokovovaného zboží

Pragokor Zn 25 K
koncentrát pro přípravu chromátovací lázně bez obsahu šestimocného chromu

Pragokor Zn 25 K
koncentrát pro přípravu chromátovací lázně bez obsahu šestimocného chromu

Kapalný koncentrát pro přípravu chromátovací lázně bez obsahu CrVI. Přípravek je vhodný pro pasivaci povlaků vyloučených ze slabě kyselých , alkalických nekyanidových i kyanidových zinkovacích lázní. Na povrchu se vytváří lesklá namodralá vrstva zvyšující korozní odolnost zinkového povlaku. Chromátovací lázeň pracuje v širokém rozmezí expoziční doby, takže je vhodný pro pasivaci v pokovovacích automatických linkách i v provozech s ruční obsluhou. Složení přípravku zajišťuje vyšší odolnost chromátovací lázně vůči znečištění ionty železa. Ve srovnání s chromátovacími lázněmi na bázi CrVI má tato lázeň několikanásobně vyšší životnost.

Pragokor Zn 27 K
přípravek pro silnovrstvou pasivaci zinkových a slitinových zinkových povlaků

Pragokor Zn 27 K
přípravek pro silnovrstvou pasivaci zinkových a slitinových zinkových povlaků

Je chromátovací přípravek určený pro silnovrstvou pasivaci elektrolyticky vyloučených zinkových povlaků ze slabě kyselých, alkalických nekyanidových a kyanidových zinkovacích lázní. Při aplikaci se na povrchu vytváří lesklá, namodralá až modrozelená nebo modrofialová iridiscentní vrstva, která výrazně zvyšuje korozní odolnost povlaku. Pasivní vrstvy se vytvářejí i na slitinových zinkových povlacích ZnFe a ZnCo. Pasivovat lze i zinkové povlaky získané jiným způsobem než elektrolytickým, ale s nižším vzhledovým efektem.

Přípravek neobsahuje CrVI. Vlastnosti pasivační chromátové vrstvy se ustalují po usušení a vyzrání (cca po 24 hod), pak je relativně tvrdá a není choulostivá na otěr i omak. Plošná hmotnost vrstvy se pohybuje od 0,6 do 1,6 g/m2 v závislosti na pracovních podmínkách, zejména teplotě lázně a době expozice. Tloušťka vrstvy není přístupná běžnému měření, pohybuje se mezi 100-300 nm. Na rozdíl od chromanových pasivních vrstev není silnovrstvá pasivace citlivá na teplotu sušení a vydrží i teploty sušení nad 120 °C.

Pragokor Inhibitor Ms 4
vysoce účinný přípravek pro pasivaci mědi, stříbra jejich slitin

Pragokor Inhibitor Ms 4
vysoce účinný přípravek pro pasivaci mědi, stříbra jejich slitin

Nepěnivý inhibiční a hydrofobizační přípravek bez dusitanů a chromanů je určen pro adsorpční pasivaci aktivního povrchu mědi, mosazi, bronzu a ostatních slitin mědi. Je účinný i pro pasivaci povrchu stříbra a jeho slitin a částečně i zinku. Používá se pro mezioperační i finální úpravu povrchu mědi a slitin mědi které jsou po odmaštění, omílání, moření, opalování, patinování, galvanickém pokovení nebo jiných povrchových úpravách ve vodných prostředích. Vytváří bezbarvou, neviditelnou vrstvu adsorpčních inhibitorů, která deaktivuje a hydrofobizuje povrch kovů a zvyšuje jeho korozní odolnost. Osvědčuje se jako mezioperační ochrana proti dotykové korozi vznikající působením agresivního lidského potu. Zabraňuje tvorbě vzhledových defektů pod vrstvou průhledných laků. Vrstvička adsorbovaných inhibitorů zvyšuje přilnavost lakových vrstev a je kompatibilní s syntetickými barvami a práškovými plasty.

Pragokor Inhibitor 51
vysoce účinný přípravek pro inhibici a neutralizaci oceli, litiny a slitin mědi

Pragokor Inhibitor 51
vysoce účinný přípravek pro inhibici a neutralizaci oceli, litiny a slitin mědi

Nízkopěnivý inhibiční a neutralizační přípravek bez dusitanů a chromanů emulzního typu. Je vhodný pro dočasnou a mezioperační ochranu proti korozi výrobků z oceli, litiny, a slitin mědi. Výborně se osvědčuje pro utěsnění a konzervaci fosfátových nebo alkalicky černěných povlaků a na rozdíl od konzervačních přípravků nebrání pozdější aplikaci lakových vrstev. Aplikuje se ponorem i postřikem v technologickém postupu jako poslední neprůtočná operace před sušením, po předchozích oplachových operacích. Po provedené pasivaci je možné zpasivovaný povrch znovu opláchnout v demivodě, protože inhibitory jsou na povrch silně chemisorpčně vázány, je pasivační účinek zachován. Pasivovaný povrch je kompatibilní se všemi typy syntetických barev a práškových plastů. Kompatibilitu vodou ředitelných barev je účelné předem ověřit, protože povrch kovů se pasivací stává hydrofobním. Přípravek se vyznačuje vysokou protikorozní ochranou povrchu a je funkční již při velmi nízké nasazovací koncentraci. Je možné přidat jej do slabě kyselých až silně alkalických odmašťovacích a omílacích lázní a získat inhibovaný povrch kovů v jediné, sdružené operaci. Kompatibilitu, koncentraci, vlastnosti lázně a upraveného povrchu je třeba předem ověřit. Nehodí se přidávat jej do přípravků na bázi kationaktivních tenzidů.

Skupina přípravků Pragokor Seal Cu, Fe a Zn jsou vodou ředitelné laky, určené především pro konečnou úpravu povrchu, lakování, utěsnění a impregnaci povrchů kovů a konverzních úprav. Ve specifických případech jsou využitelné i jako nesnímatelná mezioperační ochrana. Při aplikaci vytvářejí na povrchu bezbarvou, průhlednou, polymerní vrstvičku, která nese univerzální i specifické inhibitory koroze, absorpční a modifikační látky pro stimulátory koroze, impregnační a hydrofobizující sloučeniny. Organická polymerní vrstva společně s koroze inhibitory vytváří jak mechanickou i chemisorpční barieru proti působení agresivních stimulátorů koroze. Přípravky Pragokor Seal se aplikují ponorem. Nanášejí se v technologickém postupu jako poslední operace před sušením, po poslední oplachové operaci. Lze je nanášet i na čisté usušené povrchy povrchově upraveného zboží, povrch však po ponoru do vodného roztoku musí být smáčivý.

Pragokor Seal Cu
pro ochranu povrchu mědi, mosazi, bronzu a ostatních kovů

Pragokor Seal Cu
pro ochranu povrchu mědi, mosazi, bronzu a ostatních kovů

Pragokor Seal Cu se přednostně se používá pro ochranu povrchu mědi, mosazi, bronzu a ostatních kovů nebo povlaků na bázi mědi, dále na utěsnění a impregnaci pasivovaných nebo patinovaných povrchů mědi a jejích slitin. Upraveným povrchům poskytuje ochranu proti tmavnutí, utěsnění pórů v katodických povlacích mědi a jejích slitin. Laková vrstva vytvořená aplikací laku Pragokor Seal Cu vytváří konečnou úpravu dekorativních povrchů mědi a jejích slitin, která zajišťuje dlouhodobou stabilitu vzhledu upraveného povrchu. Obdobnou ochranu poskytuje Pragokor Seal Cu i dekorativním povlakům nebo povrchům stříbra a hliníku.

Pragokor Seal Fe
utěsnění a impregnaci fosfátových vrstev na oceli

Pragokor Seal Fe
utěsnění a impregnaci fosfátových vrstev na oceli

Pragokor Seal Fe má univerzální charakter. Přednostně se používá pro utěsnění a impregnaci fosfátových vrstev na oceli, černěných nebo patinovaných povlaků na oceli a litině, ochranu niklových povlaků proti tmavnutí, utěsnění pórů v katodických povlacích Ni-Cr, Cu-Ni-Cr, nesnímatelnou mezioperační ochranu ocelových výrobků odmaštěných v alkalických odmašťovačích nebo výrobků odmaštěných a omořených. Vzhledem k univerzálnímu charakteru se hodí i pro ochranu výrobků složených z více různých kovů

Pragokor Seal Zn
ochrana chromátovaných a fosfátovaných povlaků zinku

Pragokor Seal Zn
ochrana chromátovaných a fosfátovaných povlaků zinku

Pragokor Seal Zn se přednostně se používá pro ochranu chromátovaných a fosfátovaných povlaků zinku, slitinových zinkových povlaků a kadmia. Upraveným povrchům poskytuje zvýšenou protikorozní ochranu. Odolnost proti vzniku bílých korozních zplodin chromátovaných povlaků zinku zvyšuje při zrychlené zkoušce v neutrální solné mlze o 200-600 hodin. Dále sjednocuje vzhled chromátovaných povlaků a potlačuje iridiscenci chromátových vrstev. Laková vrstva vytvořená aplikací laku Pragokor Seal Zn vytváří konečnou úpravu dekorativních chromátovaných povrchů zinkových povlaků, která zajišťuje dlouhodobou stabilitu vzhledu upraveného povrchu.

Pragokor Seal Si
anorganický utěsňovací přípravek na konverzní vrstvy zinku a hliníku

Pragokor Seal Si
anorganický utěsňovací přípravek na konverzní vrstvy zinku a hliníku

Přípravek Pragokor Seal Si je slouží k utěsnění konverzních chromátových i bezchromanových pasivačních vrstev na zinkových a slitinových zinkových povlacích a utěsnění dalších konverzních vrstev, jako chromátových povlaků na hliníku a jeho slitinách, pasivovaných zinkových odlitcích apod. Pragokor Seal Si podstatně zvyšuje korozní odolnost konverzních povlaků a významně oddaluje počátek korozního napadení. Používá se zejména s bezchromanovými pasivačními roztoky a zvyšuje jejich odolnost v zrychlené korozní zkoušce v solné mlze o 200 - 400 hodin. Přípravek je možné aplikovat i v případech, kdy je zakázáno použít utěsnění na bázi vodouředitelných laků, například pro součásti brzdových a chladících systémů a hydrauliky, kdy by odloupnutí utěsňovacího laku vlivem agresivních kapalin náplně systému, mohlo způsobit netěsnosti, ucpávání nebo selhání funkce výrobku. Přípravek Pragokor Seal Si je vodný, slabě mléčně zakalený koloidní roztok, který obsahuje nanočástice oxidu křemičitého. Při aplikaci z vodného prostředí kondenzují částice sólu oxidu křemičitého na povrch konverzní vrstvy a vytvářejí na jejím povrchu gelovou, bezbarvou, průhlednou vrstvičku. Při vysušení a dehydrataci gelové vrstvy se vytvoří prostorová síť silikátových sloučenin pospojená siloxanovými vazbami, která zvyšuje korozní odolnost, jak do objevení prvních korozních zplodin zinku tak celkovou korozní odolnost povlaku. Tloušťka vrstvy se pohybuje podle pracovních podmínek a podkladové konverzní vrstvy od 0,3 až do 3 µm. Vrstvička také zvyšuje přilnavost nátěrových hmot. V případě aplikace vodouředitelných nátěrových hmot se zlepšuje rozliv nátěrové hmoty při stříkání. Přípravek se musí skladovat při teplotách +5 až 30°C, zmrznutí přípravku je nepřípustné!.