Chemikálie

Pasivační přípravky

Přidat

Pragokor O 120
neutralizační pasivační přípravek pro ocel

Pragokor O 120
neutralizační pasivační přípravek pro ocel

Nízkopěnivý neutralizační pasivační přípravek bez dusitanů a chromanů. Je vhodný pro dočasnou a mezioperační ochranu proti korozi výrobků z oceli, litiny a ostatních železných kovů. Aplikuje se ponorem i postřikem v technologickém postupu jako poslední neprůtočná operace před sušením, po předchozích oplachových operacích. Pasivovaný povrch je výborně kompatibilní se všemi typy barev, včetně vodou ředitelných a práškových plastů.

Pragokor O 130
neutralizační a inhibiční přípravek pro ocel, litinu, hliník a barevné kovy

Pragokor O 130
neutralizační a inhibiční přípravek pro ocel, litinu, hliník a barevné kovy

Nepěnivý neutralizační a inhibiční přípravek bez dusitanů a chromanů. Je vhodný proti korozi výrobků z oceli, litiny, hliníku a barevných kovů. Aplikuje se ponorem i postřikem v technologickém postupu jako poslední neprůtočná operace před sušením, po předchozích oplachových operacích. Pasivovaný povrch je kompatibilní se všemi typy barev, včetně vodou ředitelných a práškových plastů. Vyznačuje se velkou neutralizační kapacitou při nízké nasazovací koncentraci.

Pragokor O 150 G
neutralizační a inhibiční přípravek pro kombinace různých kovů

Pragokor O 150 G
neutralizační a inhibiční přípravek pro kombinace různých kovů

Nepěnivý inhibiční a neutralizační přípravek vhodný pro zkoušky těsnosti ocelových tlakových nádob s mosaznými a hliníkovými armaturami a dočasnou a mezioperační ochranu proti korozi výrobků z oceli, hliníku a slitin mědi. Aplikuje se ponorem i postřikem v technologickém postupu jako poslední neprůtočná operace před sušením, po předchozích oplachových operacích. Pasivovaný povrch má alkalickou reakci a kompatibilitu s nátěrovými hmotami je nutno vyzkoušet. Pasivace nevadí následnému fosfátování.

Pragokor O 160
kapalný inhibiční přípravek pro ocel a litinu

Pragokor O 160
kapalný inhibiční přípravek pro ocel a litinu

Pragokor O 160 je určený pro mezioperační ochranu oceli nebo litiny adsorpční inhibicí povrchu železných kovů po odmaštění nebo moření. Používá se ve strojírenském, automobilovém, ocelářském průmyslu a ostatních oborech zpracovávajících kovy. Vzhledem k nízké alkalitě a faktu, že neobsahuje prakticky žádné anorganické sloučeniny, je vhodný i pro inhibici povrchu před aplikací nátěrových hmot. Aplikuje se v technologickém postupu jako poslední neprůtočná operace před sušením, po předchozích oplachových operacích.

Pragokor O 170
pasivační přípravek železných kovů, slitin mědi a hliníku a pro hydraulické vodní zkoušky tlakových nádob

Pragokor O 170
pasivační přípravek železných kovů, slitin mědi a hliníku a pro hydraulické vodní zkoušky tlakových nádob

Pragokor O 160 je určený pro mezioperační ochranu oceli nebo litiny adsorpční inhibicí povrchu železných kovů po odmaštění nebo moření. Používá se ve strojírenském, automobilovém, ocelářském průmyslu a ostatních oborech zpracovávajících kovy. Vzhledem k nízké alkalitě a faktu, že neobsahuje prakticky žádné anorganické sloučeniny, je vhodný i pro inhibici povrchu před aplikací nátěrových hmot. Aplikuje se v technologickém postupu jako poslední neprůtočná operace před sušením, po předchozích oplachových operacích.

Pragokor BP
bezchromanový přípravek pro pasivaci fosfátované i nefosfátované oceli, slitin hliníku a zinku

Pragokor BP
bezchromanový přípravek pro pasivaci fosfátované i nefosfátované oceli, slitin hliníku a zinku

Pragokor BP je bezchromanový pasivační proces po fosfátování oceli všemi druhy fosfátovacích lázní. Prostředek neobsahuje ionty chromové, chromité ani jiné ekologicky závadné látky. Účinkem lázně se pasivují mikroskopické plošky pórů nebo jiné nehomogenity ve fosfátovém povlaku, takže se zvyšuje jeho korozní odolnost. Pasivační účinnost lázně Pragokor BP je vyšší než u řady prostředků na bázi chromanových iontů. Zvyšuje zejména odolnost fosfátovaných a lakovaných povrchů oceli proti podkorodování

Pragokor BP pasivuje i aktivní povrchy nefosfátované oceli, slitiny hliníku a hořčíku, povlaky zinku a zinkové odlitky po odmaštění nebo jinak aktivované povrchy kovů. Je účinný i při pasivaci kombinovaných materiálů (hliníkové odlitky se zalitými ocelovými částmi apod.). Dá se využít i jako konverzní vrstva před lakováním

Pragokor Inhibitor 51
vysoce účinný neutralizační a inhibiční přípravek pro ocel, litinu a slitiny mědi

Pragokor Inhibitor 51
vysoce účinný neutralizační a inhibiční přípravek pro ocel, litinu a slitiny mědi

Nízkopěnivý inhibiční a neutralizační přípravek bez dusitanů a chromanů emulzního typu. Je vhodný pro dočasnou a mezioperační ochranu proti korozi výrobků z oceli, litiny, a slitin mědi. Výborně se osvědčuje pro utěsnění a konzervaci fosfátových nebo alkalicky černěných povlaků a na rozdíl od konzervačních přípravků nebrání pozdější aplikaci lakových vrstev. Aplikuje se ponorem i postřikem v technologickém postupu jako poslední neprůtočná operace před sušením, po předchozích oplachových operacích. Po provedené pasivaci je možné zpasivovaný povrch znovu opláchnout v demivodě, protože inhibitory jsou na povrch silně chemisorpčně vázány, je pasivační účinek zachován. Pasivovaný povrch je kompatibilní se všemi typy syntetických barev a práškových plastů. Kompatibilitu vodou ředitelných barev je účelné předem ověřit, protože povrch kovů se pasivací stává hydrofobním. Přípravek se vyznačuje vysokou protikorozní ochranou povrchu a je funkční již při velmi nízké nasazovací koncentraci. Je možné přidat jej do slabě kyselých až silně alkalických odmašťovacích a omílacích lázní a získat inhibovaný povrch kovů v jediné, sdružené operaci. Kompatibilitu, koncentraci, vlastnosti lázně a upraveného povrchu je třeba předem ověřit. Nehodí se přidávat jej do přípravků na bázi kationaktivních tenzidů.

Pragokor Inhibitor Ms 4
vysoce účinný přípravek pro pasivaci mědi, jejích slitin a stříbra

Pragokor Inhibitor Ms 4
vysoce účinný přípravek pro pasivaci mědi, jejích slitin a stříbra

Nepěnivý inhibiční a hydrofobizační přípravek bez dusitanů a chromanů je určen pro adsorpční pasivaci aktivního povrchu mědi, mosazi, bronzu a ostatních slitin mědi. Je účinný i pro pasivaci povrchu stříbra a jeho slitin a částečně i zinku.

Skupina přípravků Pragokor Seal Cu, Fe a Zn jsou vodou ředitelné laky, určené především pro konečnou úpravu povrchu, lakování, utěsnění a impregnaci povrchů kovů a konverzních úprav. Ve specifických případech jsou využitelné i jako nesnímatelná mezioperační ochrana. Při aplikaci vytvářejí na povrchu bezbarvou, průhlednou, polymerní vrstvičku, která nese univerzální i specifické inhibitory koroze, absorpční a modifikační látky pro stimulátory koroze, impregnační a hydrofobizující sloučeniny. Organická polymerní vrstva společně s koroze inhibitory vytváří jak mechanickou i chemisorpční barieru proti působení agresivních stimulátorů koroze. Přípravky Pragokor Seal se aplikují ponorem. Nanášejí se v technologickém postupu jako poslední operace před sušením, po poslední oplachové operaci. Lze je nanášet i na čisté usušené povrchy povrchově upraveného zboží, povrch však po ponoru do vodného roztoku musí být smáčivý.

Pragokor Seal Cu
pro ochranu povrchu mědi, mosazi, bronzu a ostatních kovů

Pragokor Seal Cu
pro ochranu povrchu mědi, mosazi, bronzu a ostatních kovů

Pragokor Seal Cu se přednostně se používá pro ochranu povrchu mědi, mosazi, bronzu a ostatních kovů nebo povlaků na bázi mědi, dále na utěsnění a impregnaci pasivovaných nebo patinovaných povrchů mědi a jejích slitin. Upraveným povrchům poskytuje ochranu proti tmavnutí, utěsnění pórů v katodických povlacích mědi a jejích slitin. Laková vrstva vytvořená aplikací laku Pragokor Seal Cu vytváří konečnou úpravu dekorativních povrchů mědi a jejích slitin, která zajišťuje dlouhodobou stabilitu vzhledu upraveného povrchu. Obdobnou ochranu poskytuje Pragokor Seal Cu i dekorativním povlakům nebo povrchům stříbra a hliníku.

Pragokor Seal Fe
utěsnění a impregnaci fosfátových vrstev na oceli

Pragokor Seal Fe
utěsnění a impregnaci fosfátových vrstev na oceli

Pragokor Seal Fe má univerzální charakter. Přednostně se používá pro utěsnění a impregnaci fosfátových vrstev na oceli, černěných nebo patinovaných povlaků na oceli a litině, ochranu niklových povlaků proti tmavnutí, utěsnění pórů v katodických povlacích Ni-Cr, Cu-Ni-Cr, nesnímatelnou mezioperační ochranu ocelových výrobků odmaštěných v alkalických odmašťovačích nebo výrobků odmaštěných a omořených. Vzhledem k univerzálnímu charakteru se hodí i pro ochranu výrobků složených z více různých kovů.

Pragokor Seal Zn
ochrana chromátovaných a fosfátovaných povlaků zinku

Pragokor Seal Zn
ochrana chromátovaných a fosfátovaných povlaků zinku

Pragokor Seal Zn se přednostně se používá pro ochranu chromátovaných a fosfátovaných povlaků zinku, slitinových zinkových povlaků a kadmia. Upraveným povrchům poskytuje zvýšenou protikorozní ochranu. Odolnost proti vzniku bílých korozních zplodin chromátovaných povlaků zinku zvyšuje při zrychlené zkoušce v neutrální solné mlze o 200-600 hodin. Dále sjednocuje vzhled chromátovaných povlaků a potlačuje iridiscenci chromátových vrstev. Laková vrstva vytvořená aplikací laku Pragokor Seal Zn vytváří konečnou úpravu dekorativních chromátovaných povrchů zinkových povlaků, která zajišťuje dlouhodobou stabilitu vzhledu upraveného povrchu.

Pragokor Seal Si
anorganický utěsňovací přípravek na konverzní vrstvy zinku a hliníku

Pragokor Seal Si
anorganický utěsňovací přípravek na konverzní vrstvy zinku a hliníku

Přípravek Pragokor Seal Si je slouží k utěsnění konverzních chromátových i bezchromanových pasivačních vrstev na zinkových a slitinových zinkových povlacích a utěsnění dalších konverzních vrstev, jako chromátových povlaků na hliníku a jeho slitinách, pasivovaných zinkových odlitcích apod. Pragokor Seal Si podstatně zvyšuje korozní odolnost konverzních povlaků a významně oddaluje počátek korozního napadení. Používá se zejména s bezchromanovými pasivačními roztoky a zvyšuje jejich odolnost v zrychlené korozní zkoušce v solné mlze o 200 - 400 hodin. Přípravek je možné aplikovat i v případech, kdy je zakázáno použít utěsnění na bázi vodouředitelných laků, například pro součásti brzdových a chladících systémů a hydrauliky, kdy by odloupnutí utěsňovacího laku vlivem agresivních kapalin náplně systému, mohlo způsobit netěsnosti, ucpávání nebo selhání funkce výrobku. Přípravek Pragokor Seal Si je vodný, slabě mléčně zakalený koloidní roztok, který obsahuje nanočástice oxidu křemičitého. Při aplikaci z vodného prostředí kondenzují částice sólu oxidu křemičitého na povrch konverzní vrstvy a vytvářejí na jejím povrchu gelovou, bezbarvou, průhlednou vrstvičku. Při vysušení a dehydrataci gelové vrstvy se vytvoří prostorová síť silikátových sloučenin pospojená siloxanovými vazbami, která zvyšuje korozní odolnost, jak do objevení prvních korozních zplodin zinku tak celkovou korozní odolnost povlaku. Tloušťka vrstvy se pohybuje podle pracovních podmínek a podkladové konverzní vrstvy od 0,3 až do 3 µm. Vrstvička také zvyšuje přilnavost nátěrových hmot. V případě aplikace vodouředitelných nátěrových hmot se zlepšuje rozliv nátěrové hmoty při stříkání. Přípravek se musí skladovat při teplotách +5 až 30°C, zmrznutí přípravku je nepřípustné!.

Pragolod 13
tenzidový přípravek s pasivačním účinkem

Pragolod 13
tenzidový přípravek s pasivačním účinkem

Pragolod 13 je kapalný, vysoce účinný tenzidový alkalický odmašťovací přípravek s vysokou pasivační schopností,vhodný pro čištění oceli, litiny, skla a keramiky. Přípravek obsahuje adsorpční inhibitory, které odmaštěnému ocelovému povrchu mohou poskytnout mezioperační nebo dočasnou protikorozní ochranu.

Přípravek je určen především pro mezioperační odmašťování a je vhodný pro strojní čištění, např. v zařízení WAP nebo čistících stolech ve strojních dílnách. Přípravek je možné použít i při nižších teplotách, proto je možné jej použít pro strojní i ruční aplikace jako náhrada rozpouštědlových odmašťovačů včetně chlorovaných uhlovodíků.

Pragolod 14
alkalický odmašťovací a omílací přípravek s nízkou pěnivostí a pasivačním účinkem

Pragolod 14
alkalický odmašťovací a omílací přípravek s nízkou pěnivostí a pasivačním účinkem

Pragolod 14 je určen především pro mezioperační odmašťování a čištění povrchu oceli, litiny postřikem. Pragolod 14 obsahuje nízkopěnivé povrchově aktivní látky, takže je vhodný pro strojní čištění, např. v zařízení WAP nebo čistících stolech ve strojních dílnách. Pragolod 14 je možné použít i při nižších teplotách, proto je možné jej použít pro strojní i ruční aplikace jako náhrada rozpouštědlových odmašťovačů včetně chlorovaných uhlovodíků. Pro dosažení vyššího stupně protikorozní ochrany se používá koncentrace lázně 3-5 % a zboží se usuší bez předběžného oplachu.

Pragolod 14 je kapalný alkalický prostředek pro sdruženou operaci odmaštění + pasivace. Je formulován na bázi dobře biologicky odbouratelných tenzidů a inhibitorů koroze. Je určen pro zejména postřikové a ponorové odmašťování oceli a litiny a omílání železných kovů. Využívá se také pro pasivaci želených kovů po moření nebo jiných technologických operacích ve vodných prostředích, kdy je nutné aktivní povrch železa pasivovat. Neobsahuje anorganické složky proto je snížená možnost tvorby úsušků na neopláchnutém zboží. Je použitelný i pro pasivaci povrchu železných kovů po jiných odmašťovacích operacích nebo moření v kyselinách nebo omílání ocelových předmětů se současnou pasivací. Při formulaci přípravku byl kladen důraz na nízkou pěnivost a pasivační schopnost, proto vyšší odmašťovací účinnost mají obdobné přípravky Pragolod Grato 12, Pragolod 13 nebo Pragolod 44, (jejichž pěnivost je však vyšší). Pragolod 14 je čirá, bezbarvá nebo lehce nažloutlá kapalina alkalické povahy (pH 10,0 - 11,0), která je dobře mísitelná s vodou. Bod zákalu lázně s 5% přípravku je cca 33 - 38 °C, pH lázně cca 10.

Pragolod 55 UF
ultrafiltrovatelný odmaš´tovač s inhibičním účinkem

Pragolod 55 UF
ultrafiltrovatelný odmaš´tovač s inhibičním účinkem

Silně alkalický nízkoemulgující, středně pěnící odmašťovací přípravek vhodný pro regeneraci odlučovačem mastnot a mikrofil­trací. Neobsahuje žádné komplexotvorné látky a použité tenzidové složky jsou snadno biologicky odbouratelné. Používá se zejména pro odstraňování silných nánosů konzervačních prostředků a růz­ných nečistot mastného charakteru úporně lpících na ocelových předmětech. Dispergátor obsažený v přípravku je účinný na grafi­tické částice a částice obrusu kovů, které se jinak obtížně od­straňují z povrchu kovů. Obsah multifunkčních inhibitorů umožňuje odmašťovat i měď, hliník a jejich slitiny, dále zinek i přestože je lázeň silně alka­lická. Dále inhibitory zajišťují i mezioperační protiko­rozní ochranu odmaštěného zboží zejména oceli a slitin mědi. Před aplikací barev je nezbytný dokonalý oplach vodou pro odstranění zbytků alkalických solí.

Pragolod 90
nízkopěnivý odmašťovač s pasivačním účinkem

Pragolod 90
nízkopěnivý odmašťovač s pasivačním účinkem

Silně alkalický středně pěnivý odmašťovací přípravek se současnou pasivací vhodný pro odmašťování oceli. Přípravek obsahuje dusitany. Vytváří tenkou neviditelnou pasivní vrstvičku oxidů železa, která chrání povrch kovu před korozí. Aplikuje se ponorem ve vanách nebo v postřikových čistících zařízeních tam, kde je požadována výborná dočasná protikorozní ochrana a na zpasivovaném povrchu oceli a litiny nesmí zůstat organické látky a chromany. Před aplikací barev je nezbytný dokonalý oplach vodou pro odstranění zbytků alkalických solí.

Pragolod Grato 12
alkalický přípravek s pasivační schopností

Pragolod Grato 12
alkalický přípravek s pasivační schopností

Kapalný vysoce účinný, středně pěnivý tenzidový alkalický odmašťovací přípravek s pasivačním účinkem vhodný pro čištění železných kovů, skla a keramiky. Přípravek obsahuje látky, které odmaštěnému ocelovému povrchu mohou poskytnout dočasnou protikorozní ochranu. Aplikuje se ručním natíráním, ponorem ve vanách, postřikem v komorových nebo průchozích postřikových strojích, pomocí vysokého tlaku páry i pomocí ultrazvuku a to při teplotě od 20 °C a výše podle druhu znečištění a způsobu aplikace. V případě požadavku dočasné protikorozní ochrany odmaštěného ocelového zboží je možné využít pasivačního účinku Pragolodu Grato 12, který je doporučeno dávkovat v koncentraci 0,2 - 1,0 % do posledního oplachu před sušením výrobku.