Přípravky pro černění oceli

Černění (brunýrování) je nejobvyklejší způsob barvení ocelových výrobků pro dekorativní a částečně i pro antikorozní účely (optické přístroje, lovecké zbraně, bižuterie). Na povrchu zboží se vytváří tenký oxidový povlak modročerné až černé barvy. Podstatou černění je oxidace kovu za vzniku Fe2O3, respektive směsi Fe2O3 + Fe3O4. Dokonalý a vzhledný oxidový povlak je závislý na dobře mechanicky opracovaném povrchu. Čím jemněji je povrch opracován, tím je výsledný efekt kvalitnější a lesklejší. Zboží určené k černění musí mít kovově čistý povrch bez rzi, okují a mastnot, které by byly příčinou tvorby skvrn. Černý oxidový povlak kopíruje nerovnosti jako jsou např. vrypy, škrábance, lokální drsnost apod. V případě požadavku lesklého povlaku je vhodné díly předem mechanicky vyleštit, např. v omílacích bubnech. Matný vzhled se naopak docílí zdrsněním povrchu. Po dokonalém oplachu a je možné zvýšit korozní odolnost pomocí pasivačních přípravku na bázi adsorpčních inhibitorů. Dalšího zvýšení korozní a mechanické odolnosti vytvořeného povlaku je možno dosáhnout jeho impregnací, která se aplikuje po dokonalém vysušení povlaku vhodnými konzervačními prostředky. Zároveň bude upravený povrch černější. Konzervaci povrchu bez předchozího vysušení povrchu lze dosáhnout vytěsňovači vody s obsahem konzervačních olejů a inhibitorů. V zásadě lze kvalitně upravovat nelegované ocele. Při vyšším obsahu křemíku v oceli se doporučuje upravit povrch před černěním mořením v 10 % kyselině fluorovodíkové.

Pragokor Brunigal S
vysoce účinný přípravek pro alkalické černění ocelových dílů

Pragokor Brunigal S
vysoce účinný přípravek pro alkalické černění ocelových dílů

Je vysoce účinný přípravek pro alkalické černění ocelových dílů. Vzniklý povlak má dobrou odolnost proti otěru. Při úpravě povrchu tímto přípravkem získáme vysoce dekorativní povlak sytě černé barvy.

Pragokor Brunigal S se používá v koncentraci 80 kg/100 litrů lázně. Příslušné množství přípravku se rozpustí ve vaně naplněné do poloviny objemu vodou. Po dokonalém rozpuštění se vana doplní na pracovní objem a zahřeje se na provozní teplotu. Teplota pracovní lázně je 135 - 145 °C, doba černění 5 - 15 min. dle povahy materiálu a požadovaného povlaku. Během provozu se doplňuje odpařená voda. Při poklesu výkonu lázně se přidává po malých dávkách přípravek Brunigal S. Množství se řídí podle teploty. Při malé koncentraci je bod varu nižší než 135 °C. Při doplňování lázně se musí dbát na bezpečnostní opatření, neboť dochází k velkému rozstřiku lázně. Při provozu je nutno dbát, aby do černící lázně nebyla systematicky zanášena měď a její sloučeniny, neboť již při obsahu mědi 5 mg/l dochází k nerovnoměrnému vybarvení povlaku.

Pragokor Brunigal N
universální sůl pro antikorozní úpravu legovaných i nelegovaných ocelových součástí černěním

Pragokor Brunigal N
universální sůl pro antikorozní úpravu legovaných i nelegovaných ocelových součástí černěním

Je universální sůl pro antikorozní úpravu legovaných i nelegovaných ocelových součástí černěním. Je vhodný i pro černění tažených nebo válcovaných ocelí a také pro černění ocelí tepelně zpracovaných a pro litinu. Tmavého zbarvení povrchu se dosahuje také u měděných povlaků po tažení a pájek na bázi mědi a podmíněně i u stříbra. Nasazuje se v poměru 72 kg BRUNIGALU N a 72 litrů vody. Lázeň se připraví ve vyhřívané vaně, která se naplní do poloviny vodou, ve které se po částech rozpustí vypočtené množství BRUNIGALU N. Čerstvě nasazený roztok je bezbarvý až nažloutlý, po zapracování získává hnědou až rezavě hnědou barvu. Bod varu lázně po nasazení je 138 °C a lázeň pracuje v rozmezí pracovních teplot 135 - 148 °C a doba ponoru je 5 - 15 min.
 

Vlastnosti povlaku:

 • barva vrstvy černá
 • tloušťka vrstvy 0,5 - 1,5 µm
 • plošná hmotnost vrstvy až 7,5 g/m2

V porovnání s běžnými typy brunýrovacích lázní má BRUNIGAL N následující přednosti:

 • Hladina lázně se i při silném varu nepokrývá pěnou. I při těchto podmínkách je silně omezeno rozstřikování lázně a vznik dráždivých aerosolů, což příznivě ovlivňuje kvalitu pracovního prostředí.
 • Viskozita brunýrovacího roztoku je velmi nízká a blíží se téměř viskozitě vody. V důsledku toho je výnos lázně na zboží až o 30 % nižší než u běžných typů brunýrovacích přípravků. Tím se snižuje zatížení následujících oplachů přenášenými solemi a výsledná spotřeba oplachových vod je nižší.
 • Brunýrová vrstva má dekorativní hlubokou čerň i při krátkých dobách expozice v lázni.
 • Vrstva se vyznačuje max. tloušťkou a hustotou.
 • Má vysokou odolnost vůči otěru a poskytuje dobrou antikorozní ochranu povrchu.
 • Inhibitory obsažené v BRUNIGALU N zajišťují sníženou tvorbu kalu a chrání původní lesk povrchu černěných dílů. Nižší tvorba kalu vede ke snížení nákladů na likvidaci odpadních vod.
 • Proces brunýrování prostředkem BRUNIGAL N je málo citlivý na kolísání koncentrace lázně.
 • Vysoká koncentrace účinných látek v BRUNIGALU N umožňuje nasazení lázně v poměru s vodou 1:1. Tato koncentrace představuje optimum brunýrovací kapacity.
 • Lázeň BRUNIGAL N je za normálních podmínek použití provozovatelná bez výměny více let. V závislosti na průchodu zboží je možné provádět pouze regeneraci a příležitostné odkalení.
 • BRUNIGAL N má optimální použití v uzavřených systémech, tj. v zařízeních se 100% recyklací oplachových vod. Perfektní výsledky lze však docílit i v běžných zařízeních s průtočnými oplachy.