Chemikálie

Ostatní přípravky

Přidat

Černění (brunýrování) je nejobvyklejší způsob barvení ocelových výrobků pro dekorativní a částečně i pro antikorozní účely (optické přístroje, lovecké zbraně, bižuterie). Na povrchu zboží se vytváří tenký oxidový povlak modročerné až černé barvy. Podstatou černění je oxidace kovu za vzniku Fe2O3, respektive směsi Fe2O3 + Fe3O4. Dokonalý a vzhledný oxidový povlak je závislý na dobře mechanicky opracovaném povrchu. Čím jemněji je povrch opracován, tím je výsledný efekt kvalitnější a lesklejší. Zboží určené k černění musí mít kovově čistý povrch bez rzi, okují a mastnot, které by byly příčinou tvorby skvrn. Černý oxidový povlak kopíruje nerovnosti jako jsou např. vrypy, škrábance, lokální drsnost apod. V případě požadavku lesklého povlaku je vhodné díly předem mechanicky vyleštit, např. v omílacích bubnech. Matný vzhled se naopak docílí zdrsněním povrchu. Po dokonalém oplachu a je možné zvýšit korozní odolnost pomocí pasivačních přípravku na bázi adsorpčních inhibitorů. Dalšího zvýšení korozní a mechanické odolnosti vytvořeného povlaku je možno dosáhnout jeho impregnací, která se aplikuje po dokonalém vysušení povlaku vhodnými konzervačními prostředky. Zároveň bude upravený povrch černější. Konzervaci povrchu bez předchozího vysušení povrchu lze dosáhnout vytěsňovači vody s obsahem konzervačních olejů a inhibitorů. V zásadě lze kvalitně upravovat nelegované ocele. Při vyšším obsahu křemíku v oceli se doporučuje upravit povrch před černěním mořením v 10 % kyselině fluorovodíkové.

Pragokor Brunigal S
vysoce účinný přípravek pro alkalické černění ocelových dílů

Pragokor Brunigal S
vysoce účinný přípravek pro alkalické černění ocelových dílů

Je vysoce účinný přípravek pro alkalické černění ocelových dílů. Vzniklý povlak má dobrou odolnost proti otěru. Při úpravě povrchu tímto přípravkem získáme vysoce dekorativní povlak sytě černé barvy.

Pragokor Brunigal S se používá v koncentraci 80 kg/100 litrů lázně. Příslušné množství přípravku se rozpustí ve vaně naplněné do poloviny objemu vodou. Po dokonalém rozpuštění se vana doplní na pracovní objem a zahřeje se na provozní teplotu. Teplota pracovní lázně je 135 - 145 °C, doba černění 5 - 15 min. dle povahy materiálu a požadovaného povlaku. Během provozu se doplňuje odpařená voda. Při poklesu výkonu lázně se přidává po malých dávkách přípravek Brunigal S. Množství se řídí podle teploty. Při malé koncentraci je bod varu nižší než 135 °C. Při doplňování lázně se musí dbát na bezpečnostní opatření, neboť dochází k velkému rozstřiku lázně. Při provozu je nutno dbát, aby do černící lázně nebyla systematicky zanášena měď a její sloučeniny, neboť již při obsahu mědi 5 mg/l dochází k nerovnoměrnému vybarvení povlaku.

Pragokor Brunigal N
universální sůl pro antikorozní úpravu legovaných i nelegovaných ocelových součástí černěním

Pragokor Brunigal N
universální sůl pro antikorozní úpravu legovaných i nelegovaných ocelových součástí černěním

Je universální sůl pro antikorozní úpravu legovaných i nelegovaných ocelových součástí černěním. Je vhodný i pro černění tažených nebo válcovaných ocelí a také pro černění ocelí tepelně zpracovaných a pro litinu. Tmavého zbarvení povrchu se dosahuje také u měděných povlaků po tažení a pájek na bázi mědi a podmíněně i u stříbra. Nasazuje se v poměru 72 kg BRUNIGALU N a 72 litrů vody. Lázeň se připraví ve vyhřívané vaně, která se naplní do poloviny vodou, ve které se po částech rozpustí vypočtené množství BRUNIGALU N. Čerstvě nasazený roztok je bezbarvý až nažloutlý, po zapracování získává hnědou až rezavě hnědou barvu. Bod varu lázně po nasazení je 138 °C a lázeň pracuje v rozmezí pracovních teplot 135 - 148 °C a doba ponoru je 5 - 15 min.
 

Vlastnosti povlaku:

 • barva vrstvy černá
 • tloušťka vrstvy 0,5 - 1,5 µm
 • plošná hmotnost vrstvy až 7,5 g/m2

V porovnání s běžnými typy brunýrovacích lázní má BRUNIGAL N následující přednosti:

 • Hladina lázně se i při silném varu nepokrývá pěnou. I při těchto podmínkách je silně omezeno rozstřikování lázně a vznik dráždivých aerosolů, což příznivě ovlivňuje kvalitu pracovního prostředí.
 • Viskozita brunýrovacího roztoku je velmi nízká a blíží se téměř viskozitě vody. V důsledku toho je výnos lázně na zboží až o 30 % nižší než u běžných typů brunýrovacích přípravků. Tím se snižuje zatížení následujících oplachů přenášenými solemi a výsledná spotřeba oplachových vod je nižší.
 • Brunýrová vrstva má dekorativní hlubokou čerň i při krátkých dobách expozice v lázni.
 • Vrstva se vyznačuje max. tloušťkou a hustotou.
 • Má vysokou odolnost vůči otěru a poskytuje dobrou antikorozní ochranu povrchu.
 • Inhibitory obsažené v BRUNIGALU N zajišťují sníženou tvorbu kalu a chrání původní lesk povrchu černěných dílů. Nižší tvorba kalu vede ke snížení nákladů na likvidaci odpadních vod.
 • Proces brunýrování prostředkem BRUNIGAL N je málo citlivý na kolísání koncentrace lázně.
 • Vysoká koncentrace účinných látek v BRUNIGALU N umožňuje nasazení lázně v poměru s vodou 1:1. Tato koncentrace představuje optimum brunýrovací kapacity.
 • Lázeň BRUNIGAL N je za normálních podmínek použití provozovatelná bez výměny více let. V závislosti na průchodu zboží je možné provádět pouze regeneraci a příležitostné odkalení.
 • BRUNIGAL N má optimální použití v uzavřených systémech, tj. v zařízeních se 100% recyklací oplachových vod. Perfektní výsledky lze však docílit i v běžných zařízeních s průtočnými oplachy.

Oblasti použití:

a) Jako separační prostředek k snadnému oddělení plastových či gumárenských výlisků od formy a při protektorování pneumatik
b) Jako separační prostředek ve slévárenství (skořepinové lití) k zabránění přilepování formovací směsi na povrch kovového modelu
c) V rotačních tiskárnách k finální úpravě (impregnaci) potištěného papíru.

Pragokor Silikonová emulze 35%

Pragokor Silikonová emulze 35%

Obsah silikonového oleje: 35%

Pragokor Silikonová emulze 60%

Pragokor Silikonová emulze 60%

Obsah silikonového oleje: 60%

Pragokor pájecí voda F
určena k pájení žárově pozinkovaných předmětů

Pragokor pájecí voda F
určena k pájení žárově pozinkovaných předmětů

Pájecí voda je určena k pájení žárově pozinkovaných předmětů. Kromě hliníku a jeho slitin se hodí také pro pájení ostatních běžných materiálů. Z pájeného místa a okolí je třeba odstranit zbytky pájecí vody oplachem vodou, příp. slabým roztokem sody. Pro odstranění pevných (zapečených) zbytků je někdy nutné použít roztok kyseliny vinné nebo citrónové.

Pragokor pájecí voda R
určena k aktivaci povrchu při měkkém ručním pájení

Pragokor pájecí voda R
určena k aktivaci povrchu při měkkém ručním pájení

Určena k aktivaci povrchu při měkkém ručním pájení všech druhů materiálů (s výjimkou hliníku a jeho slitin) zejména při klempířských pracích. Pro pájení se doporučuje důkladný oplach pájeného místa a okolí vodou, příp. slabým roztokem sody. Pro odstranění pevných (zapečených) zbytků je někdy nutné použít roztoku kyseliny vinné nebo citrónové.

Pragokor pájecí voda S
určena pro měkké pájení všech běžných materiálů s výjimkou hliníku

Pragokor pájecí voda S
určena pro měkké pájení všech běžných materiálů s výjimkou hliníku

Určena pro měkké pájení všech běžných materiálů s výjimkou hliníku a jeho slitin. Vyznačuje se vysokou schopností aktivace povrchu a je vhodná i pro pájení zoxidovaných povrchů. Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou. Pájené místo a okolí je třeba vždy důkladně opláchnout a neutralizovat roztokem sody. Pro odstranění pevných (zapečených) zbytků je někdy nutné použít roztok kyseliny vinné nebo citrónové.

Pragokor TAV 311
tavidlo na pájení hliníku a jeho slitin

Pragokor TAV 311
tavidlo na pájení hliníku a jeho slitin

Pragokor TAV 311 je tavidlo na pájení hliníku a jeho slitin. Očišťuje povrch pájeného kovu a pomáhá jeho smáčení a roztékání pájky.

Způsob použití:

Z malého množství tavidla a destilované vody se připraví řídká suspenze a dobře se promíchá. Směs se nanáší štětcem na drát pájky. Při ohřevu plamenem se voda vypaří, sůl se roztaví a odstraní z povrchu oxidy, které brání smáčení a spojení kovů. Zbytky tavidla se po pájení odstraní horkou vodou, eventuelně za použití kartáče.

Pragokor TAV 313 S
tavidlo na sváření hliníku a jeho slitin

Pragokor TAV 313 S
tavidlo na sváření hliníku a jeho slitin

Pragokor TAV 313 S je tavidlo na sváření hliníku a jeho slitin. Očišťuje povrch svářených kovů a pomáhá roztékání přídavného kovu.

Způsob použití:

Z malého množství tavidla a destilované vody se připraví řídká suspenze a dobře se promíchá. Směs se nanáší štětcem na drát přídavného materiálu a na oba svářené povrchy. Při ohřevu plamenem se voda vypaří, sůl se roztaví a odstraní z povrchu oxidy, které brání smáčení a spojení kovů. Zbytky tavidla se po sváření odstraní horkou vodou, eventuelně za použití kartáče.

Pragolub 1112
zlepšuje tvářecí operace kovů při lisování a tažení

Pragolub 1112
zlepšuje tvářecí operace kovů při lisování a tažení

Je tekutý lubrikační přípravek pro tváření kovů. Zlepšuje tvářecí operace kovů při lisování a tažení. Zároveň zajišťuje i zvýšenou mezioperační ochranu oceli proti korozi. Neobsahuje ropné látky a dá se opláchnout vodou.Přípravek se používá pro zlepšení vlastností zamýdlovacích lázní po fosfátování oceli. Do roztoku mýdla se přidává Pragolub 1112 v obsahu cca 10 % k obsahu mýdla, takže jeho přídavek umožňuje snížit koncentraci mýdla nebo stearátů o 20 - 50 %, snížit aplikační teplotu o 20 - 30 °C a současně prodloužit životnost zamýdlovací lázně. Přípravek omezuje vznik krust mastných kyselin v zamýdlovací lázni vlivem přenosu kyselých látek do roztoků mýdla. Přípravek se dále používá samostatně v koncentraci 1-5 % pro tažení a lisování oceli a mosazi a hliníku. Osvědčil se zejména při hlubokém tahu ocelových fosfátovaných a mosazných nábojnic, lisování závitů a ražení nápisů, kdy významně prodlužuje životnost tvářecích nástrojů.

Aplikuje se ponorově nebo postřikově při doporučené koncentraci a teplotě pracovního roztoku.

Pragolub 1300
lubrikační, pasivační a hydrofobizující přípravek

Pragolub 1300
lubrikační, pasivační a hydrofobizující přípravek

Je kapalný přípravek určený pro lubrikaci, pasivaci a hydrofobizaci aktivních kovových povrchů. Je přednostně určen pro úpravu povrchů slitin mědi a stříbra. Reaguje a vytváří chemisorbované či chemicky vázané monomolekulární vrstvy i na aktivním povrchu dalších kovů, které snadno tvoří sulfidy. Aplikuje se na aktivní povrchy kovů, které vznikají po moření, odmašťování, galvanickém pokovení, omílání, hydrofinišování apod. Pragolub 1300 byl vyvinut zejména pro trvalou povrchovou úpravu nábojnic, protože jím lubrikované povrchy snižují tření náboje při pohybu v zásobníku, hlavni a závěru zbraně za studena i při teplotě nábojnice po výstřelu. Tím se zvyšuje kadence střelby a spolehlivost zejména automatických zbraní. Lubrikace kovového povrchu je trvalá, na rozdíl od lubrikace oleji, vazelínami nebo vosky se nedá omýt nebo otřít.

Pragolub 1400
emulzní lubrikační přípravek pro tváření kovů

Pragolub 1400
emulzní lubrikační přípravek pro tváření kovů

Pragolub 1400 je vodouředitelný, emulzní, tekutý, lubrikační přípravek, zlepšující tvářecí operace kovů při tváření, lisování a tažení. Maže a chladí tvářecí nástroje, Zároveň zajišťuje i zvýšenou mezioperační ochranu oceli a barevných kovů proti korozi. Neobsahuje ropné látky a dá se opláchnout vodou. Organické látky přípravku jsou snadno biologicky rozložitelné.

Používá se při tvářecích operacích všech běžných kovů, oceli, slitin mědi, zinku a hliníku. Do určité míry nahrazuje použití řepkového oleje jako maziva. Při náhradě řepkového oleje poklesne spotřeba organických látek pro tváření až na jednu desetinu. Může také nahradit povrchovou úpravu oceli fosfátováním a zamýdlováním před hlubokými tahy oceli. Zvyšuje významně životnost tvářecích nástrojů.

Pragolod 1009
kapalný silně alkalický, dvousložkový přípravek určený k odstraňování různých starých nebo zmetkových nátěrů a laků z železných kovů

Pragolod 1009
kapalný silně alkalický, dvousložkový přípravek určený k odstraňování různých starých nebo zmetkových nátěrů a laků z železných kovů

Pragolod 1009 je kapalný silně alkalický, dvousložkový přípravek určený k odstraňování různých starých nebo zmetkových nátěrů a laků z železných kovů. Nátěry snímá i jiných kovů, odolných silně alkalickému prostředí (slitiny mědi apod.), není vhodný pro snímání nátěrů ze slitin hliníku, zinku, olova a cínu. Je vhodný pro odstraňování široké palety syntetických, vodouředitelných nátěrů, práškových plastů, kataforetických barev, založených na bázi alkydových, akrylátových, polyesterových, epoxidových, a jiných syntetických modifikovaných pryskyřic. Méně vhodný je pro nátěrové systémy založené na bázi bitumenu, pryže, asfaltových sloučenin, fenolových sloučenin a některých typů epoxidových pryskyřic a polyuretanů. Základní ocelový materiál je po odlakování pasivován.

Technologie odstraňování nátěrů používá kombinaci základního kapalného silně alkalického koncentrátu Pragolod 1009 a směsi organických rozpouštědel a tenzidů Pragolod DT 1009.

Aplikuje se ponorově při doporučených koncentracích a teplotách pracovního roztoku.

Pragofos 1008 L
kapalný koncentrát pro přípravu lázně k odstraňování fosfátových vrstev a zbytků mazadel a mýdel po tažení ocelových materiálů

Pragofos 1008 L
kapalný koncentrát pro přípravu lázně k odstraňování fosfátových vrstev a zbytků mazadel a mýdel po tažení ocelových materiálů

Je kapalný koncentrát pro přípravu lázně k odstraňování fosfátových vrstev a zbytků mazadel a mýdel po tažení ocelových materiálů. Lze jej také použít k odmaštění silně znečištěných nebo konzervovaných ocelových dílů. Přípravek se používá v kombinaci s tenzidovými složkami pro ponorové aplikace s tenzidem Pragofos DT 1008 L a pro postřikové aplikace se do lázně dávkuje nízkopěnivá tenzidová přísada Pragolod DT 57. Pracovní lázeň se provozuje za zvýšené teploty. Při odstraňování fosfátových vrstev je pracovní teplota 80 - 90 °C při odmašťování obvykle postačuje teplota 60 - 80 °C. Vzhledem k alkalické povaze přípravku je tato technologie určena výhradně pro ocel a litinu.

Pragolod AF 50
účinný odpěňovač

Pragolod AF 50
účinný odpěňovač

Je nízkoviskózní kapalina určená pro rychlé a účinné snížení pěnivosti odmašťovacích lázní typu Pragolod a případně jiných funkčních lázní pro povrchové úpravy kovů. Pragolod AF 50 je směsí organických sloučenin a neionogenních tenzidů. Dávkuje se buď pravidelně nebo jen při akutní potřebě snížit pěnivost lázně, zejména po jejím čerstvém nasazení nebo v důsledku naakumulování pěnivých nečistot v lázni.

Pragolod AF 54
vysoce účinný a rychle působící odpěňovač

Pragolod AF 54
vysoce účinný a rychle působící odpěňovač

Vysoce účinná, rychle působící odpěňovací přísada určená k potlačení pěnivosti všech typů alkalických odmašťovacích lázní typu PRAGOLOD. Je možné ji aplikovat i v procesech regenerovaných mikrofiltrací či ultrafiltrací. Dávkuje se buď pravidelně nebo jen při akutní potřebě snížit pěnivost lázně, zejména po jejím čerstvém nasazení nebo v důsledku naakumulování pěnivých nečistot v lázni.

Pragokor 100
Pragokor 100 Přípravek pro stabilizaci zarezivělých ocelových povrchů před natíráním

Pragokor 100
Pragokor 100 Přípravek pro stabilizaci zarezivělých ocelových povrchů před natíráním

Je určen pro předběžnou úpravu pevně lpící rzi na povrchu oceli a železa. Reaguje s oxidy železa přítomnými ve rzi a s podkladovým materiálem za vzniku inertní organokovové vrstvy, která vytváří anodickou ochranu kovového povrchu. S výhodou se používá pro zkvalitnění předůpravy zarezivělých povrchů tzv.”kartáčováním”, při kterém se odstraňují pouze nepřilnavé vrchní podíly rzi. Na tomto druhu povrchů zvyšuje aplikace Pragokoru 100 pravděpodobnou životnost ochranných organických nátěrů zhruba až na dvojnásobek.
Pragokor 100 lze nanášet štětcem, máčením, postřikem a podobně. K dokonalému průběhu stabilizačního a inertizačního pochodu ve vrstvě je nezbytná přítomnost vzdušného kyslíku a vlhkosti. Proto je nutné ponechat ošetřené díly před provedením dalšího ochranného nátěru nátěrovou hmotou volně vystaveny na atmosféře. Povrch stabilizované rzi se chrání běžnými nátěrovými systémy, které se volí s ohledem na prostředí, jemuž bude díl vystaven. Nátěry se provádějí běžnými technologickými postupy, přičemž je vhodné základní nátěr provést ručním natíráním.

Pragokor Silgel Stabil
Kapalný přípravek pro stabilizaci a fixaci rzi na železných kovech

Pragokor Silgel Stabil
Kapalný přípravek pro stabilizaci a fixaci rzi na železných kovech

stabilizátor korozních produktů na bázi organicky modifikovaného gelu kyseliny křemičité s obsahem organických rozpouštědel, který vytvrzuje účinkem atmosférické vlhkosti. Je určen k úpravě souvislé pevně lpící vrstvy rzi na povrchu oceli a litiny, k jejímu utěsnění a fixaci, přičemž nezabarvuje ani zásadně nemění přirozený vzhled zarezlého povrchu. Vzhledem k tomu, že účinná složka přípravku – křemičitý gel – je prakticky výlučně anorganického původu, vykazuje úprava rzi přípravkem absolutní odolnost proti účinkům slunečního záření, takže, na rozdíl od běžně používaných organických nátěrů, zaručuje její dlouhodobou trvanlivost. Po zaschnutí přípravku a jeho vytvrzení vlhkostí se vytvoří kompaktní vrstva rzi o snížené poréznosti, která funguje jako samostatná finální úprava bez následných vrchních organických nátěrů.
Vhodný pro stabilizaci vrstvy korozních produktů v případech, kdy je požadováno zachování původního vzhledu zkorodovaného povrchu případně k zabránění stékání rzi z nechráněných ocelových architektonických prvků na okolní fasádu. Dále lze využít i ke stabilizaci a fixaci patiny na nízkolegovaných patinujících ocelí v počátečním stadiu, kdy se ochranné vlastnosti patiny teprve vytváří. Lze použít, případně i po dalším naředění, i ke konsolidaci pískovcových stavebních děl, soch a betonových konstrukcí.