Chemikálie

Analytické a biologické laboratoře

Přidat

Membránové ultrafiltry Pragopor

Membránové ultrafiltry Pragopor

Ultrafiltry dodávané pod obchodním názvem Pragopor jsou mikroporézní membrány vyrobené z nitrocelulózy. Jejich strukturu tvoří vrstevnatý systém komůrek, který má vysokou porositu a přitom umožňuje velmi účinné zachycení i těch nejmenších částic.
 

K jejich přednostem patří např.:

 • prakticky absolutní účinnost zachycování
 • dobrá odolnost vůči většině kyselin a zásad a vůči některým rozpouštědlům
 • velmi malá váha a nepatrná hygroskopičnost
 • prakticky nulový zbytek po spálení - 0,03 - 0,05% popela
 • zachycování částic převážně na povrchu a pozvolné zanášení pórů
 • hladký a křídově bílý povrch
 • možnost zprůhlednění, snadná mineralizace, rozpouštění v některých organických rozpouštědlech vmožnost úpravy vzorku zachyceného na filtru pro pozorování elektronovým mikroskopem

Membránové ultrafiltry jsou určeny pro práce v mnoha oborech. Používají se např.:

 • v mikrobiologii, farmacii, hygieně a epidemiologii pro kultivační nebo mikroskopický důkaz bakterií, případně jejich oddělení od prostředí
 • ve virologii pro sterilizaci suspenzí virů, měření virů a bakteriofágů
 • pro stanovení bakteriálního znečištění vody a vzduchu
 • pro zachycování tuhých částic z plynného i kapalného prostředí
 • pro analytiku vody a k mnoha dalším fyzikálně – chemickým účelům

Filtry Pragopor se vyrábějí jako kruhové výseky o průměrech 24 -150 mm (nejčastěji 35 a 50 mm) nebo jako folie 0,5 x 0,5 m, v druzích označených čísly 1 až 11, která určují velikost pórů:

Označení Rozměr pórů v µm Příklady použití
Pragopor 1 4,0 ± 1,0 Předfiltrační cytologie
Pragopor 2 2,5 ± 0,5 Radioaktivní aerosoly
Pragopor 3 1,5 ± 0,4 Filtrace vzduchu
Pragopor 4 0,85 ± 0,15 Mikrobiologie plynů, filtrace roztoků, analýza nečistot z ovzduší
Pragopor 5 0,6 ± 0,1 Rutinní mikrobiologie mléka a mléčných výrobků, filtrace vody
Pragopor 6 0,4 ± 0,06 Sterilní filtrace tekutin
Pragopor 7 0,3 ± 0,04 Zachycování mikroorganismů
Pragopor 8 0,23 ± 0,03 Oddělování koloidních částic z roztoků, pozorování v elektronovém mikroskopu
Pragopor 9 0,17 ± 0,03 Filtrace virů a fágů
Pragopor 10 0,12 ± 0,02 Filtrace vysokomolekulárních proteinů
Pragopor 11 0,05 ± 0,01 Předfiltrační cytologie

Filtrační hmota

Filtrační hmota

Filtrační hmota Pragokor je stejně jako normální ultrafiltry mikroporézní membrána vzniklá želatinací koloidních roztoků nitrocelulozy, je však nanesena na textilní vložku. Struktura, tj. vrstevnatý systém komůrek, s vysokou porositou umožňující velmi účinné zachycování částic zůstává zachována, mechanická pevnost membrány je však podstatně vyšší.

Stejně jako membránové filtry Pragopor má filtrační hmota dobrou odolnost vůči většině kyselin a zásad a vůči některým rozpouštědlům. I ostatní dobré vlastnosti odpovídají v přiměřené míře filtrům.

Filtrační hmota Pragokor se používá v mnoha oborech, na rozdíl od membránových filtrů však spíše pro filtraci a separaci; v menší pak pro chemickou analýzu. Jde zejména o zachycování tuhých částic z plynného i kapalného prostředí.


Filtrační hmota se vyrábí v pěti druzích lišících se jmenovitým rozměrem pórů:

Označení Rozměr pórů v µm Příklady použití
PUFS 6,5 - 8,5 Zachycování aerosolových částic z plynného prostředí
RUFS 4,0 - 6,5 Zachycování pevných částic i jemných kapiček vody v leteckých palivech
AUFS 2,5 - 4,0 Filtrace vody, olejů a některých chemických roztoků v průmyslovém měřítku
HUFS 1,0 - 2,5  
VUFS 0,3 - 1,0 Použití ve zdravotnických filtračních zařízeních