Národni cena kvality České republiky 2008

Dne 20.11.2008 proběhlo ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní předání ocenění Národní cena kvality České republiky 2008.

Národní cena kvality je udělována v 80 zemích světa a jejího předávání se ujímají prezidenti států (např. v USA, Francii), hlavy monarchií (Švédsko, Velká Británie), předsedové vlád a další čelní představitelé. V Evropě jsou Národní ceny udělovány podle jednotných pravidel Evropské nadace pro management kvality (EFQM) a vítězové Národních cen se mohou zapojit do celoevropské soutěže EFQM Excellence Award.

Slavnostního večera se zúčastnili výnamné osobnosti jako jsou předseda Senátu PČR, MUDr. Přemysl Sobotka, ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman, náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Rut Bízková, náměstek ministra vnitra Mgr. Zdeněk Zajíček a mnoho dalších.

Společnosti Pragochema se dostalo ocenění za Enviromentální deklaraci produktu (EPD). Pragochema spol. s.r.o. je jediným držitelem akreditovaného certifikátu EPD v ČR!

Narodni cena kvality
Narodni cena kvality
Narodni cena kvality
Narodni cena kvality
Narodni cena kvality
Narodni cena kvality