qms a ems

EMS/QMS

Environmentální management (EMS)

Enviromentální systém společnosti Pragochema vytváří záruku standardní podpory průběžného hodnocení a řešení rizik v oblasti ochrany životního prostředí, které mohou potencionálně vznikat na jednotlivých úsecích naší poměrně specifické výroby. Pragochema chápe péči o životní prostředí jako jednoznačnou a již tradiční prioritu v rámci společnosti, bez které nejde na trhu chemických produktů již existovat. Tuto skutečnost si průběžně uvědomujeme a environmentální systém neustále zdokonalujeme s ohledem na stále se zpřísňující legislativu na poli ochrany životního prostředí.

Naše společnost má nejen široké a kvalitní technické zázemí, ale i skutečný zájem o životní prostředí.

Kvalita (QMS)

Společnost Pragochema má zaveden systém řízení kvality pro obor Vývoj a výroba odmašťovacích, fosfatizačních, galvanických a dalších přípravků pro povrchovou úpravu kovů, přípravků pro slévárenství a membránových filtrů, a to dle normy  ISO 9001:2015.

Zvyšování kvality produkce = uspokojování potřeb zákazníka je věnována maximální péče na všech řídících úrovních společnosti Pragochema.

Neustále sledujeme a vyhodnocujeme spokojenost zákazníků a průběžně zlepšujeme služby, které poskytujeme, a produkty, které vyrábíme, nabízíme a dodáváme.

U všech činností monitorujeme rizika ohrožení kvality s významným dopadem na životní prostředí, rizika v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví.