Dotační program

Nanopovlaky k povrchové úpravě kovů.

V roce 2020 získala firma Pragochema podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha-pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605).

Podpora byla mířena na účast firmy Pragochema na projekt „Nanopovlaky k povrchové úpravě kovů“ v Praze za účelem zavedení nového, ekologicky příznivějšího přípravku pro předúpravu kovů a jejich pasivaci.

Očekávaným výstupem je zavedení nového, ekologicky příznivějšího přípravku pro předúpravu kovů a jejich pasivaci.

Projekt „Nanopovlaky k povrchové úpravě kovů“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

logo