zobrazit detailyskrýt detaily

Přípravky pro černění oceli


Černění (brunýrování) je nejobvyklejší způsob barvení ocelových výrobků pro dekorativní a částečně i pro antikorozní účely (optické přístroje, lovecké zbraně, bižuterie). Na povrchu zboží se vytváří tenký oxidový povlak modročerné až černé barvy. Podstatou černění je oxidace kovu za vzniku Fe2O3, respektive směsi Fe2O3 + Fe3O4. Dokonalý a vzhledný oxidový povlak je závislý na dobře mechanicky opracovaném povrchu. Čím jemněji je povrch opracován, tím je výsledný efekt kvalitnější a lesklejší. Zboží určené k černění musí mít kovově čistý povrch bez rzi, okují a mastnot, které by byly příčinou tvorby skvrn. Černý oxidový povlak kopíruje nerovnosti jako jsou např. vrypy, škrábance, lokální drsnost apod. V případě požadavku lesklého povlaku je vhodné díly předem mechanicky vyleštit, např. v omílacích bubnech. Matný vzhled se naopak docílí zdrsněním povrchu. Po dokonalém oplachu a je možné zvýšit korozní odolnost pomocí pasivačních přípravku na bázi adsorpčních inhibitorů. Dalšího zvýšení korozní a mechanické odolnosti vytvořeného povlaku je možno dosáhnout jeho impregnací, která se aplikuje po dokonalém vysušení povlaku vhodnými konzervačními prostředky. Zároveň bude upravený povrch černější. Konzervaci povrchu bez předchozího vysušení povrchu lze dosáhnout vytěsňovači vody s obsahem konzervačních olejů a inhibitorů. V zásadě lze kvalitně upravovat nelegované ocele. Při vyšším obsahu křemíku v oceli se doporučuje upravit povrch před černěním mořením v 10 % kyselině fluorovodíkové.

Pragokor Brunigal S vysoce účinný přípravek pro alkalické černění ocelových dílů

Pragokor Brunigal N universální sůl pro antikorozní úpravu legovaných i nelegovaných ocelových součástí černěním